Devlet memurları konut yiyecek yardımı

Türkiyede kamu alanında çokca devlet memuru çalışmaktadır. Memurlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı ve devlet yoluyla belirlenen koşulla...

Türkiyede kamu alanında çokca devlet memuru çalışmaktadır. Memurlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı ve devlet yoluyla belirlenen koşullarla göreve alınmaktadır. Devlet, devlet memurlarına çokca sosyal hak ve yardım imkanı tanımaktadır. Devlet memurlarına konut yiyecek yardımı da bu sosyal haklar kapsamına girmektedir. Bu yardımlar ile devlet, memurlarına daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır ve verimli çalışma imkanını arttırmaktadır.

Devlet memurları konut ve yiyecek yardımına geçmeden önce devletin memur kimselere sağladığı diğer sosyal haklar ve yardımlar konusuna değinmekte yarar var. Devletin, memur olarak çalışanların faydalanması için sunduğu sosyal haklar ve yardımları şöyle sıralanmaktadır:

Emeklilik hakkı: Devlet, devlet memurlarına primlerinin ödenmesi karşılığında 72 sunmaktadır. Şahsın ölümü durumunda eşi vefat etmiş ve yetimlerinin sahip olduğu haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir.

Hastalık ve analık sigortası: Devlet memurlarına kanunda belirtilmiş haller olduğunda gereken sosyal sigorta yardımları devlet yoluyla sağlanmaktadır.

Yeniden işe alıştırma: Bazı memurlar gerekli olan hallerde meslekte çalışabilmelerini sağlamak için işe alıştırılmaya tabii tutulabilirler.

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma.

Devlet memurları için konut kredisi.

Devlet memurları için konut.

 

Bazı devlet memurları için konut tahsisi.

Mahrumiyet yeri ödeneği.

Öğrenim bursları ve yurtları: Mahrumiyet yerlerinde görev almakta olan devlet memurları, görev yerlerinde çocuğu için münasip olmadığı durumda çocuğunu yatılı okulda okutmak isterse pansiyon ücretinin indiriminden faydalanma hakkına sahiptir.

Aile yardımı ödeneği: Evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği ödenmektedir.

Doğum yardımı ödeneği.

Ölüm yardımı ödeneği.

Tedavi yardımı.

Cenaze giderleri yardımı.

Yiyecek yardımı.

Giyecek yardımı.

Yakacak yardımı.

Devlet yoluyla verilen bu yardımlar ve haklar bahsi geçen olan kanunlarla düzenlenmiş ve açıklanmıştır.

Görüldüğü üzere devlet, devlet memurlarına konut yardımı yapmaktadır. Bu ev kredisi biçiminde de olur. Devlet memurları arasından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına hizmeti 10 sene ve daha çok olanlar, talep ederlerse Toplu Konut Fonundan özel koşullarla ev kredisi alabilmektedirler. Bu krediden de faydalanma koşulları bulunur. Bu koşullar ve kredi borcunun devlet memurlarından nasıl tahsil edileceği Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanan yönetmelikte yer alır.

Konut kredisinin yanında devlet yoluyla bir de konut yardımı yapılabilir. Devlet memurlarının gerekli olan yerlerdeki konut ihtiyaçlarının kiraları İskan Bakanlığı aracılığıyla tespit edilmektedir ve devlet aracılığıyla karşılanır. Bu ücretler, genel ve katma bütçelere her sene konulan ödeneklerden tesis edilen fonlardan karşılanır.

Konut yardımı hasebiyle imkanı olmayan memurlar gerekli olan koşulları taşıyorsa talep ettikleri durumda ve belli görevler esnasında kiraları devlet aracılığıyla karşılanır.

Bu sene Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde farklılık yapılmıştır. Buna göre, Bakanlar Kurulu aracılığıyla yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki farklılık şu şekildedir: “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.”

Konut yardımı gibi devlet, devlet memurlarına yiyecek yardımı da yapmaktadır. Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından hangi şekillerde faydalanabilecekleri ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının beraber hazırladıkları yönetmelikte açıklanmaktadır. Yemek yardımının memur kimselere nasıl yapılmış olduğu da devlet memurları için önemlidir. Devletin yemek verme halinde yapılmış olan yemek yardımına ödenen giderlerin yarısı kadar olan kısmı kurum bütçelerinden karşılanır, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise memurlardan alınmaktadır.

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Mobbing durumunda çalışanların hakları nelerdir ? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar