Torba yasada bağkur affı

BAĞ-KUR Türkiye' de bir kurum altında çalışmayan, serbest iş alanında sigortalı olarak çalışan bireyler, esnaf kategorisinde yer bula...

BAĞ-KUR Türkiye' de bir kurum altında çalışmayan, serbest iş alanında sigortalı olarak çalışan bireyler, esnaf kategorisinde yer bulan ve kendi iş yerlerinde çalışan insanlar, sanat alanında türlü faaliyetlerde bulunabilen sanatkarlar statüsünde olan sigortalı olarak çalışan kişilerin sosyal, sağlık alanlarında haklarını koruyan sosyal bir güvenlik kurumudur. Bu grupta yer bulan bireyler kendileri ve sahip oldukları iş yerleri için çalışmaktadırlar.

BAĞ-KUR Türkiye' de 1972 yılında üye olan şahısların sosyal, sağlık vb. alanlardaki haklarını korumak ve olası halde onlara sahip oldukları haklardan yararlanmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanarak üye olan vatandaşlara çok alanda hizmet vermektedir. Daha önceki senelerde ilgili kuruma bağlı olarak görev yapan BAĞ-KUR sosyal güvencesi 16 Mayıs 2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmıştır. Yapılmış olan yasalarda, Torba Kanunda BAĞ-KUR affı yeni düzenlemelerle beraber yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa Konuları Nelerdir?

 

Türkiye'de yasaları TBMM belirler ve belirlenen bu yasalar meclise sunulur, oy çoğunluğu olursa yasa kabul edilir ama oy çoğunluğu olmazsa yasa meclisten geçemez ve yürürlüğe girmez. Oy çoğunluğuyla kabul edilen yasalar yürürlüğe girerek, Resmi Gazetede yayınlanmasının sonrasında ilgili alanda uygulamalar başlar, yasaları uygulama konusunu çok önemsemeyen kişi, şirket yahut değişik kurumlara belirli bir nebze para cezası uygulanmaktadır veyahut daha farklı caydırıcı sebepler hazırlanır. Daha önceki dönemlerde yürürlüğe giren Torba kanunda BAĞ-KUR affı konusu alanında, TBMM aracılığıyla belirlenen birtakım maddeler yetersiz kalıyordu ve bu konuda yeni düzenlemelerin yapılmış olması gerekiyordu. 2016 yılının Nisan ayında yeni Torba Yasası çerçevesinde eski maddelerde olan yetersizlikleri gidermek amacı ile bir kanun hazırlandı. Yeni Torba Yasası'nın eski maddelerini değiştiren veya yetersiz olan maddelerin yetersizliğini gideren TBMM oy çoğunluğu çerçevesinde kabul edildi, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, ilgili maddeler sosyal alanda uygulanmaya başlandı.

Yeni Torba Yasası ilgili maddelerini düzenlemek amaçlı şu içeriklerde farklılık yapıldı. Yeni Torba Yasası çerçevesinde yalnızca Torba kanunda BAĞ-KUR affı mevzusunda düzenlemeye gidilmedi, bununla beraber çokca alanda da düzeltme sağlandı. Torba kanunda BAĞ-KUR affı dışında yapılmış olan düzeltmeleri şu biçimde sıralayabiliriz. Türkiye'nin çok önemli ve en yoğun nüfusa sahip olan İstanbul'un trafik sorununu gidermek amacıyla yapımına başlayan Kanal İstanbul gibi büyük bir proje alanında yapılması gerekli olan yeni düzenlemeler, genç nüfusun birçoğu sigorta primlerini ödeme mevzusunda narin davranmaz, bu kanun ile gençlerin 25 yaşına kadar olan sigorta primlerinin ödenmemiş ise, sigorta primlerinin silinmesi alanında yapılan değişiklikler, araba, motor gibi ulaşım araçlarına sahip olan, trafikte aktif olarak yer bulan insanların, belli bir zamanda yenilenmesi gerekli olan gerekli trafik sigortası konusunda yapılmış olan düzenlemeler, Diyarbakır'ın yakın zamana kadar çatışma alanı olan Sur ilçesinin zararına karşılık ilçenin tekrar inşası alanında tekrar yapılmış olan düzenlemeler gibi bir çeşit alanda geliştirilmiş olan maddeler mevcuttur. Torba kanunda BAĞ-KUR affı dışında bu gibi mevzularda da iyileştirme sağlandı.

Torba Yasada BAĞ-KUR Affı

Yürürlüğe yeni giren Torba Yasa maddeleri, Torba Yasada BAĞ-KUR affı ile 600 bin esnaf var olan olan prim borçlarının ve onların gelirlerine göre tekrar yapılandırması sağlanacaktır. BAĞ-KUR güvencesine sahip olan kişilerin geçmiş senelerde Emekli Sandığı veya SSK güvencelerinin tek bir çatı altında toplanması ve güvencelerin birleşmesi nihayetinde ortaya çıkan birtakım problemler, yani basamak farkları sonra edecektir. Sigorta birleştirmesi işlemini gerçekleştiren insanların olası durumları, üye oldukları sosyal güvence kurumları tarafından korunmaya devam edecektir. Değişik güvencelere sahip kişinin, sigorta birleştirme işleminde tercih ettiği ilk basamaktan devam ederek, bu biçimde güvencesinden yararlanacaktır. Torba kanunda BAĞ-KUR affı yeni maddelerine göre SGK emekli aylığına sahip olduğu durumda, esnaf kategorisinde olarak yeni büro açmış ve sigorta primlerini ödemeyen insanların de ödemesinde yeni yapılandırma oluşturuldu. Yeni bir büro açan bireyler, 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak suretiyle Torba kanunda BAĞ-KUR affı maddelerinden yararlanmak suretiyle, ödemedikleri prim borcu için tekrar yapılandırma hizmetinden yararlanacaklardır.

Torba kanunda BAĞ-KUR affı yeni kanunla tekrar düzenlendi. Prim ödeme mevzusunda problem yaşayan vatandaşlara kısmı bir af da getirildi. Buna göre,

SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) prim ödemeleri tekrar yapılandırılmasından, sigorta primi alacağı olan şahısların toplam ana parasından küçük ölçüde da olsa Torba kanunda BAĞ-KUR affı maddelerine göre bir indirim yapılmıyor.

BAĞ-KUR ve SSK sigorta primlerinin ödenmemesi nihayetinde birikmiş olan borca birikmiş gecikme faizi Torba Kanunda BAĞ-KUR affı maddelerine göre siliniyor.

Sigortalı çalışan insanların toplam kapital üstünden TEFE/ÜFE gibi finansal materyallerin artış oranlarına göre değişen, Torba Kanunda BAĞ-KUR affı maddelerine göre düzenlenen yeni faiz hesaplama biçimine göre sigorta prim ödemeleri hesaplanıyor. İlgili maddelerde yer bulan faiz hesaplama biçimine göre belirlenen yeni faiz miktarı, önceki borçların faizi takribî dörtte üçü nispetinde bir indirim gerçekleşiyor. Yani sigortalı çalışan kişinin sigorta primlerinin ödememesi nihayetinde oluşan gecikme zammının dörtte üçü olan borç zammı affediliyor ve gecikme zammı siliniyor.

Torba kanunda BAĞ-KUR affı maddelerine göre hesaplanan faiz gecikme zammı, sigorta primlerinin ödenmemesi nihayetinde oluşan borcun bir kısmı siliniyor. Torba kanunda BAĞ-KUR affı ile yürürlüğe giren tekrar düzenlenen maddelere göre tekrar yapılandırılan toplam borca sene süresince yüzde 5 niceliğinde bir faiz uygulaması yapılıyor, toplam borç 18 taksite ve 36 aya kadar sunulan bir vade ödeme yapılmış olması sağlanıyor.

 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Bağ-kur çalışma saatleri adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar