Vizite

Vizite sorgulama işlemleri veya Vizite hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Doğum parası, doğum yapmış bayanlara geçici iş göremezlikten ötürü ödenen yardımdır. Emekli Sandığı doğum parası almak için Emekli Sandığı çerçevesinde yer almak gerekir. Emekli Sandığı doğum parası, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ol...

 

Bir nedenden ötürü rapor alan kimseler için işverenler kesinlikle SGK vizite giriş işlemini yaptırmaları gerekmektedir. İşveren SGK vizite giriş işlemini rapor alan çalışan kişilerin, raporun bitiş tarihi itibariyle 5 günün içerisinde yapması zorunlu...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışmakta olan vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerle almış oldukları raporları SGK'nın iş görememezlik uygulamasına bildirmesi gerekir. E-Ödenek sistemi aracılığıyla yapılmış olan bu işlemin, 'çalışılmadığına da...

Günümüz dünyasında teknolojinin sunmakta olduğu olanakları türkiyede vatandaşlara sunmakta olduğu hizmetleri sırasında en iyi ve en verimli halde kullanmakta olan devlet kurumlarının başında gelir. İnternet üstünde yer almakta olan SGK uygulamaları i...

Bir işveren, her çalışanını Sosyal Sigortalar Kurumu’na kendi altında çalıştığına dair kayıt etmekle ve sigortasını yatırmakla mükelleftir. Eğer çalışanlar doğum izni, iş kazası, hastalık veya meslek hastalığı gibi sebeplerle geçici iş göremezlik rap...

 

Bir nedenden ötürü rapor alan kimseler çalışamadıkları süre karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parsı adı altında bir fiyat almaktadırlar. Rapor parasının alınabilmesi için şahsın sağlık kurumunda iş göremezlik belgesi alması gerekir...

SGK rapor girişi, oluşan sağlık sorunları dolaylı olarak belli bir zaman çalışamayan sigortalı bireylerin iş görmezlik halinde olduğu günlerin ücretlerini alabilmeleri için iş sahipleri aracılığıyla gerçekleştirilmiş olan bir işlemdir. SGK rapor giri...

Rapor kanundaki tanımı ile geçici iş görmezlik belgesidir. Rapor ücreti ise, geçici iş göremezlik belgesine sahip olan bir kimsenin çalışmadığı günlerine ait aldığı ücrettir. Geçici işveren ücreti SGK aracılığıyla çalışan insanlara ödenen bir paradır...

Hamilelik halinde olan bayanlar için toplam 16 haftalık bir izin prosesi bulunur. Kadın sigortalının 16 haftalık doğum izninde çalışamaması nedeniyle, bu süre için SGK aracılığıyla kanun ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneğ...

Sosyal Güvenlik Kurumu‘ na bağlı olarak çalışan insanların bir nedenden ötürü rapor alması halinde işgöremezlik ekranına bildirilmesi gerekir. E-Ödenek sistemi aracılığıyla girişi yapılmış olan bütün elektronik raporların "Elektronik Çalışılmadığına ...

 

Hamilelik dönemindeki kadınların doğum izni raporu kullanması gerekir. Bunun nedeni ise doğuma yaklaştıkça çalışma imkanlarının gittikçe kısıtlanmasıdır. Çalışan anne adaylarının doğum izinleri hakkında bilinçli olması, gerekli görülürse doktorunu za...

Hamilelik prosesi 40 haftadır. Bu süreç içinde doğuma yaklaştıkça kadınların çalışma olanakları kısıtlanır. Hem bebeğimizin aynı zamanda bayanın sağlığı yönünden bir izin prosesi içine girilmesi gerekir. Tabii ki ki doktorun kontrolü altında bu izin ...

Bebek parası, analık parası olarak da bilinmekle beraber doğum yapan kadınlara yaptıkları izin süresince maaşlarına göre hesaplanmak suretiyle verilen destek parası niteliğindedir. Bu yazıda bebek parası alabilmek için gereken evraklar ile ilgili bil...