Temizlik

Temizlik sorgulama işlemleri veya Temizlik hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Çalışma hayatında bazen elde edinmek istenen başarılara ulaşılamaz ve bu kişilerin sosyal ve iktisadi hayatlarını negatif etkilemektedir. Yahut sağlık, göç, afet, savaş, töre cinayetleri gibi sebeplere bağlı etkenlerle yerlerinden yurtlarından edilme...

 

Devletin, vatandaşlara temiz ve sağlıklı alanlar yaratabilmesi için, çevre temizleme görevi için vatandaşların belediyelere çevre temizlik vergisi ödemesi gerekmektedir. Bu vergi yasal olarak, belediyenin sunmuş olduğu faydalanan konut, işyeri gibi k...

Çevre temizlik vergisi, mücavir alanlar ve belediye sınırları içinde yer alan ve belediyelerin katı atık toplama projesi ile kanalizasyon hizmetinden yararlanan iş yeri, konut ve diğer şekillerde kullanılan binaların dahil olduğu vergilendirme hali o...