Sosyal güvence

Sosyal güvence sorgulama işlemleri veya Sosyal güvence hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Her çalışan bir gün emekli olma hayali kurar ve çalışmış olduğu sürece belli kurumlara prim yatırırlar, bu primler belli bir zaman yatırıldıktan sonra emekli olmaya hak kazanırsınız. İşte ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsanız gelişen teknoloji ...

 

Türkiye'de insanlar uzun eğitim süresinin sonrasında iş hayatına adım atarlar. Şahısların aldıkları eğitim istikametinde ya kamu kuruluşlarında ya özel sektörde veyahut kendi iş yerlerini açarak iş hayatında aktif olarak yer almaya başlarlar. İşe baş...

Erkenden emekli olup çalışmış olduğu sürelerin hakkını almak, halihazırda çalışmakta olan hiçbir sigortalının hayır diyemeyeceği bir tekliftir herhalde. Son günlerde sosyal güvencesi olan her çalışan esasen rahat bir yaşlılık zamanı geçirmek için çal...

Türkiye'de sektöre göre değişiklik gösteren, iş hayatında aktif olarak görev alan milyonlarca insan bulunur. Çalışan kişiler iş hayatında uzun süre aktif olarak yer almanız sonrasında kendi istekleriyle veya bağlı oldukları sosyal güvencenin emeklili...

Emekli Sandığı kamu kuruluşlarında görev yapan memur kişilere sağlanan bir sosyal güvence olarak 1954 senesinde kurulmuştur. Emekli Sandığı kamu kuruluşlarında çalışmakta olan yahut emekli olmuş olan memur kimselere sağlanan bir sosyal güvencedir, SS...

İnsanlar işe başladıkları tarihten başlayarak işveren aracılığıyla sigortalılık işlemleri başlatılır ve çalışan kişi o tarihten başlayarak sigortalı olarak çalışmaya devam eder. Her sektör için belirlenen sosyal güvence değişiklik gösterir. Örneğin k...

Bağ-Kur affı (2016) için prim borçları yüzünden emekli olamayanlara yüz güldürecek haber geldi! Bağ-Kur af yasası hasebiyle prim borçlarını ödeyemeyenler için anında emekli olmak bundan böyle çok kolaylaşmış vaziyette. Cumhurbaşkanı aracılığıyla onay...

Bağ-Kur devlette yahut özelde çalışmaya olanak bulamayan kimselerin ilerde emekli olabilmeleri için gereken olan bir sistemdir. Bu sistem içinde, Emeli Sandığı ya da SSK üstünden prim ödemesi yapılamaz, şahıslara Bağ-Kur üstünden sağlık ve emeklilik ...

Türkiye'de sigortalı olarak kamu kuruluşlarında çalışan bayan memurlar ama memurluk görevinin hizmet vakti olan 20 senesi doldurduktan sonra emekli olabilmeye hak kazanıyorlar. 1999 senesinde TBMM aracılığıyla oy çoğunluğuyla kabul edilen 4447 sayılı...

Türkiye'de pekçok birey tarım alanında çalışarak çiftçi olarak görev yapmaktadır. Tarım alanında çiftçi olarak çalışan kimseler işe başladıkları ilk gün itibarı ile işverenleri aracılığıyla sigortalılık işlemlerinin başlatılması gerekir. İşverenler ç...

İnsanlar belli bir zaman istedikleri alanda eğitim alarak mezun olurlar. Bu eğitim zamanı içinde ilgilendikleri alanla ilgili bütün bilgilere sahip olurlar. Bireyler mezun olunca iş hayatına kamu kuruluşlarında, özel sektörde veya kendi iş yerini kur...

Türkiye'de insanlar mezun oldukları eğitim kurumlarına göre, eğitim aldıkları alanda yer bulan bir sektörde göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında, özel sektörde veya kendilerine ait iş yerinde görev yaparlar. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla belir...

İnsanlar gereken olan alanlardaki eğitimlerini almanız sonrasında kamu kuruluşlarında veya özel sektörde işe başlarlar. İşe başladıkları tarihten başlayarak işverenleri aracılığıyla sosyal güvenceleri oluşturulur, yani görev aldıkları sektöre göre be...

 

Ölen babadan yetim maaşı adı altında, babanın emekli maaşının bir kısmı hak sahiplerine verilir. Babanın emekli aylığını almak için hem yetim çocuk için aynı zamanda hakkın rahmetine kavuşan baba için belli koşullar bulunur. Babanın emekli maaşından ...

Çiftçi BAĞKUR'u borç sorgulama işlemi, Bağ Kur üstünden sosyal güvence hizmeti alan tarım işçisi insanların, prim borcu olup olmadığını öğrenmek için kullandıkları işleme verilen addır. Çiftçi BAĞKUR'u borç sorgulama işlemi ile tarım işçisi insanlar,...

Bağ-Kur kurumu, türkiyede sosyal güvence işlemleri ile ilgili hizmetler veren kurumlardan birisidir. Bağ-Kur doğum borçlanması durumu da Bağ-Kur üstünden sosyal güvence hizmeti almakta olan insanların yararlanabileceği imkanlar arasındadır. Tüm devle...

Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafi konum sebebi ile toprakları çok verimlidir. Buna bağlı olarak ekonominin en büyük kaynaklarından birisi de tarımdır. Türkiye'de tarım, istihdam, ihracat ve milli gelire yaptığı katkı ile önemli sayılabilecek bir se...

Toplum hayatına yavaşçacık daha fazla katılım sağlayan kadınlar, çokca yollarla sosyal güvence altına girebilmektedirler. Toplum aracılığıyla omuzlarında hissettiği yüklerin çeşitleri artsa da esasen pratiklikler da bulunmakta. Devlet, bundan böyle b...

Açılımı Sosyal Güvenlik Kurumu olan SGK, Türkiye'de 16 Mayıs 2006 tarihinde faaliyete geçen, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvence kurumlarının devredilmesi sonucu oluşan Çalışma ve Sosyal Gü...

Tamamımızın etrafında ailesinden biri zamanında başka ülkelere çalışmaya, para biriktirmeye gitmiş insanlar vardır. Torba kanun çıkmadan önce bu gibi nedenlerden dolayı yurt dışına çıkmış yahut yerleşmiş, orada belli bir zaman çalışmış Türkiye Cumhur...

İnsanlar mezun oldukları eğitim kurumuna göre kamu kuruluşlarında veya özel sektörde türlü görevler alarak çalışmaya başlarlar. Çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak işveren aracılığıyla sigorta işlemleri ve sigortalılık zamanı başlatılır. Başla...

1 Ocak 2017'den başlayarak Türkiye de ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya ve Şili gibi çokca ülkede var olan olan, kısaca BES olarak da bilinen otomatik katılımlı Kişisel Emeklilik Sistemi uygulamasına başlandı. Fakat önceki sosyal güvence ve emekli...

Bağ-Kur türkiyede sosyal güvence hizmeti veren üç kuruluştan biridir. Her sosyal devlet insanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır. O neden ile çokca değişik ülkede vatandaşlara sunulan imkanlar sosyal güvence tanımı ile anılmakt...

SGK genelde türkiyede çalışan kimseleri kapsayan, sosyal güvence ve emeklilikleri için gereken olan şartları oluşturulabilmesi adına çalışmalarda bulunmaktadır. SGK da bu gelişime ayak uydurarak sizler için internet aracılığı ile türlü sorgulama işle...

Türkiyede pek çok kimse devlete olan borçları yüzden emekli olamamaktadır ve bu borçlar ödenmedikçe de üzerilerine eklenen faizle beraber bu borçlar daha da artmaktadır. Bu da çokca kimsenin zorlanmasına neden olur. Bağ-Kurluları zorlayan bu hale son...

Türkiye'de insanlar değişik sektörlerde işe başlarlar ve yasaların belirlediği yaşa sahip olduklarında iş hayatından ayrılırlar. İşe başladıkları tarihten başlayarak sigortalı olurlar ve sahip oldukları sosyal güvencelerin koşullarına göre emekli olu...

Her insanın merakla beklediği Torba Yasası, TBMM aracılığıyla oy çoğunluğuyla kabul edildi ve resmi gazetede tam metni yayınlandı. Bu yasa içinde çok alana, yeni düzenlemeler getirildi. Nisan 2016 tarihinde TBMM aracılığıyla kabul edilen Torba Yasa S...

 

Türkiyede devlet yoluyla çokca farklı biçimde vatandaşlara ödemeler yapılabilir. Bu ödemelerin alınmasına hak kazanmak için de belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekir. Ölen şahsın babasına maaş ödenmesi de bu ödemeler kapsamındadır. Devlet, ...

İnsanlar belli bir eğitim seviyesine ulaştıktan sonra kamu alanında veya özel sektörde iş hayatına adım atarlar. Çalışanlar işe ilk girdikleri tarih itibarı ile sigorta işlemlerinin işveren aracılığıyla yapılmış olması gerekir. Çalışan kişi kendi iş ...

Eskiden, uzun seneler boyunca bir işte çalışmış ve sonuç kısmında rahat bir emeklilik geçirip sağlık hizmetleri mevzusunda sıkıntı yaşamak istemeyen çalışan kişilerin sosyal güvence edinebilecekleri iki kurum bulunmaktaydı: SSK ve Emekli Sandığı. Lak...

Açılımı Genel Sağlık Sigortası olan Genel sağlık sigortası, 2012 yılından başlayarak, ülke içinde yaşayan bütün kimseleri sağlık güvencesine sahip olması amacı ile sosyal devlet tarafından kurulan bir sosyal güvenlik sistemdir. Genel Sağlık Sigortası...

İnsanlar geçirdikleri uzun süre çalışma hayatının sonrasında iş hayatından gereken olan emeklilik şartlarını sağladıktan sonra iş hayatından ayrılırlar ve iş hayatında bundan böyle pasif olarak yer alırlar. İnsanlar, yasaların belirlediği emeklilik ş...

Emekli Sandığı genel açıdan memurları kapsayan bir sigortadır. Hem meslek hayatında kendisi ve hak sahiplerine sosyal güvence tanınır aynı zamanda yapılmış olan prim ödemeleri vesilesiyle ilerde emekli olunabilir. Peki sigortalının ölümü durumunda, e...

İnsanlar uzun süren bir eğitim hayatının sonrasında ilgi duydukları bölümü bitirmiş olarak iş hayatına atılırlar. İş hayatında kendi tercihleri olan kısımlardan mezun olan kişiler kamu kuruluşlarında, özel sektörde veya kendi iş yerlerini kurarak iş ...

Konumuz da yeşil kart almak isteyenler, kart borcu olanlar ve bu konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen herkes aradığı cevabı bulur. Yeşil kart borcu prim olarak daha fazla bilinir. Bu prim minimum ücretin yüzdesine hesaplanmak suretiyle istenir. Kimi...

SSK hizmet numarasıyla hizmet dökümü işlemi, Sosyal Sigortalar Kurumu üstünden sosyal güvence hizmeti alan insanların, SSK hizmet dökümüne ulaşmaları için kullanılan yöntemdir. Sosyal Sigortalar Kurumu kullanıcısı bir vatandaş, sigorta haline ait hiz...

İnsanlar eğitim kurumlarından mezun olmalarının sonrasında iş hayatında kendi alanlarıyla ilgili değişik pozisyonlarda görev alırlar. Uzun süren bir çalışma hayatının sonrasında bu insanlar kendi istekleri kapsamında veya sahip oldukları sosyal güven...

İnsanlar belli bir eğitim seviyesini tamamlayınca iş hayatında atılarak, aktif olarak iş hayatında yerini alırlar. İşe başladıkları tarihten itibaren, eğitim aldıkları alana göre kamu kuruluşlarında, özel sektörde veyahut kendi iş yerlerinde sigortal...

İnsanlar uzun eğitim hayatının sonrasında kamu kuruluşlarında, özel sektörde yahut kendi iş yerlerini açarak, kendi iş yerlerinden çalışmaya başlarlar. İşe başladıkları tarih itibarı ile iş verenleri aracılığıyla sigortalılık süresinin başlaması gere...