Serbest meslek

Serbest meslek sorgulama işlemleri veya Serbest meslek hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Özel sektörde ya da devlette çalışma imkanı olmayan şahısların belli bir zaman çalıştıktan sonra emekli olabilmelerini hedefleyen kuruluştur. Bu kuruluşun benimsemiş olduğu çalışma politikası çerçevesinde Emekli Sandığı ve SSK gibi kurumlar üstünden ...

 

Bağ-Kur kurumu, türkiyede sosyal güvence işlemleri ile ilgili hizmetler veren kurumlardan birisidir. Bağ-Kur doğum borçlanması durumu da Bağ-Kur üstünden sosyal güvence hizmeti almakta olan insanların yararlanabileceği imkanlar arasındadır. Tüm devle...

Türkiyede engelli insanların topluma geri kazandırabilmek adına ve onların esasen engellerinin engel olmadığını vurgulamak adına gerek devlet kadrolarında gerek özel sektörlerde engelli insanlar için birçok kadro açıldı. Bu halin yanında ek olarak he...

Bağ-Kur türkiyede sosyal güvence hizmeti veren üç kuruluştan biridir. Her sosyal devlet insanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır. O neden ile çokca değişik ülkede vatandaşlara sunulan imkanlar sosyal güvence tanımı ile anılmakt...

Bağ-Kur çiftçi kesintisi, Bağ-Kur aracılığıyla verilen sosyal güvence hizmetinden yararlanmakta olan tarım işçilerini ilgilendiren bir konudur. Bilindiği gibi, Bağ-Kur türkiyede sosyal güvence hizmeti veren üç kurumdan birisidir. Tüm devletler vatand...

 

SGK 4B nedir sorusu zamanımızda bireylerin internet platformunda en fazla aradıkları soruların başında gelir. Türkiyede 1 ocak 2007 tarihinde yapılmış olan farklılık ile beraber bütün sigorta birimleri tek bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik ...

Bağ-kur kaydı ve tescilin yapılabilmesi için, ilgili Bağ-kur İl Müdürlüğüne başvuru yapılıp , alınacak bağ-kur giriş bildirgesinin, ilgili kuruluşlara onaylattırılması (vergi daireleri, vergiden muafiyet durumunda oda ve sicil memurluklarından) ve on...

Genel Sağlık Sigortası sisteminin çok önemli unsurlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük oranda genişletilmesidir. Genel Sağlık Sigortası sisteminden yararlanmayan tek bir vatandaşın bile kalmaması için büyük uğraşlar verilir. Uygulamanın ...

Sakatlık indirimi uygulaması, engelli insanların, içerisinde bulundukları zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amaçlı özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarını...

Bağkur çerçevesinde sigortalı olanlar sosyal güvence işlemleri ile ilgili Bağ-Kur isimli kurumun hizmetlerinden faydalanan vatandaşlardır. Bağ-Kur türkiyede hizmet veren sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Sosyal güvence, tüm sosyal devletlerin va...

Türkiyede çokca değişik sigorta kolu bulunur ve bunlardan birisi de Bağ-Kurdur. Özelde veyahut devlette çalışmaya imkanı olmayan insanlar Bağ-Kur sigortalılığından faydalanabilir. Bu sigorta sayesinden prim ödemek suretiyle emekli olabilme ve devleti...

 

Türkiyede her yıl binlerce şahıs sigortalı çalışmaya başlamaktadır. Sigortalı çalışan insanlar gereken koşulları sağladıktan sonra 72 kazanırlar ve emekli olurlar. Emekli olunca sigortalı çalıştıkları sırada ödedikleri primler hasebiyle maaş alırlar....

İnsanlar bazen doğuştan gelen engellerden ötürü bazen de geçirdikleri hastalıktan veyahut kazadan ötürü engele sahip olabilir. Bu engellerin türlü dereceleri olur. Engelli derecelerinin hesaplanması konusu da bu çerçevede önemli olur. Kişiler hayatta...

Askerlik, her 20 yaşında gelen Türk gencinin vatani görevidir. Bu görevi zamanında geldiği zaman yaparlar yahut eğitim gibi sebeplerle erteletebilirler. Erteletmenin yanında ek olarak insanlara bedelli askerlik hakkı da tanınmıştır. Bilindiği gibi si...

Bağ-Kur cari dönem ödeme, Bağ-Kur kullanıcılarının prim ödemeleri için kullandıkları işlemlerden biridir. Prim ödemeleri, Bağ-Kur kullanıcıları ve diğer sosyal güvence kurumlarına bağlı insanların devamlı olarak yapmaları gerekli olan önemli sayılabi...