Poliçe sorgulama

Poliçe sorgulama sorgulama işlemleri veya Poliçe sorgulama hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Yeşil kart uygulaması geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan bu güvencelerden faydalanamayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmamaları için devlet yoluyla oluşturulan bir uygulamadır. Bu uygulamadan ...

 

Poliçe sorgulama, en genel tanımıyla belli bir borç hakkında oluşturulmuş borç kağıtları veya senetleri olarak belirtilmiş düzeneklerin, türlü alanlarda bir kişinin adına var olup olmadığını görüntülemek amaçlı yapılmış olan sorgulama işlemleridir. P...

Yeşil kart yapılandırması gelir kaynağının geçimi için yetmeyen kimselerin yahut hiçbir sosyal güvencesi çerçevesinde bulunmayan vatandaşların bu haller nedeniyle sağlık güvencelerinden yararlanamama durumunu ortadan kaldırmak amaçlı uygulamaya konul...

Çiftçi olarak bir senesinde boyunca hasat edeceğiniz zamanı beklersiniz ve hasat zamanı geldiği an bir yılın çalışma karşılığını alırsınız. Fakat tarım alanında işlemler hava koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilmekte ve hasatınız zarar göreb...

 

Web aracılığıyla yapılmış olan sorgulamaların geliştirilmesiyle araç sahipleri de kolay bir biçimde tramer sorgulamalarını yapabilir. Makalenin devamı sonrası tramer ile ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz gibi sorgulamayı da nasıl yapabileceğinizi öğr...

Felaketin ne zaman nerede geleceği belli olmaz. Türkiyede her çeşit doğal afetin içinde bulunur. Ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafi konum, yer şekilleri sebebiyle sürekli doğal afetlerle karşılaşabilir. O neden ile doğal afetlere karşı bizler türlü ön...

Vatandaşlara E-Devlet sistemi aracılığıyla bir çok çevrimiçi hizmet verilir. Kimselerin kurumlarda gereksiz vakit harcamamaları amaçlanan bu işlemler arasında ferdi kaza poliçe sorgulama işlemi de bulunur. Makalenin devamında bu sorgulama işlemi için...

İnternetin hayatımızda büyük yer edinmesiyle beraber resmi işlemlerde bundan böyle internet üstünden yapılabilmektedir hale geldi. Kamu kurumlarının, bakanlıklara bağlı kurumların ve bakanlıkların internet ile vatandaşa bilgi sağlayabildiği işlem yap...

 

DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2000 senesinde gerekli deprem sigortalarını gerçekleştirebilmek ve yönetmek üzere Ankara’da kurulmuş olan bir kurumdur. 2000 senesinden beri faaliyetini sürdüren DASK’ın öncelikli hedeflerinden birisi de ülkem...

Çağımızda bundan böyle çoğu işlem çevrimiçi yapılmaktadır hale gelmiştir. İnternet bize bu imkanı veren yegane ortamımızdır. Bir çok kurum bu hal nedeniyle yeniliklerden yararlanmak adına ve bu biçimde hem vakit kaybı önlenmiş olurken aynı zamanda ku...