Parsel

Parsel sorgulama işlemleri veya Parsel hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

İmar durumu sorgulama işlemini kolay ve basit bir biçimde E-Devlet kapısı üstünden yapabiliyoruz. E-Devlet üstünden yapacağımız Keçiören Belediyesi imar hal sorgulama işlemini yapmak için hepsinden önce bir E-Devlet şifresi temin etmeniz gerekir. Şif...

 

Parsel nedir sorusuna cevap aradığımız zaman devlet aracılığıyla tasarlanarak belirlenmiş olan yerlerin ve arazilerin arsa üstünde kanunlaştırılması akla gelir. Bu hal imar yasası aracılığıyla belirlenir. Parsel nedir sorusuna ek olarak parselin kime...

Parsel görüntüleme ile bulunduğumuz ve bilmek istediğimiz alanı görüntüleyebiliriz. Parsel görüntüleme ile gerekli olan saha ile ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Ama parsel görüntüleme işlemini yapmadan önce parselle ilgili değişik konulara değineceğiz...

Parsel imar kanunlarına göre belirlenmiş bir toprak parçasıdır. Bu toprak parçası ile beraber pafta ve ada kelimeleri de beraber kullanılır. Bir parselin bir tek sahibi olabileceği gibi, vakıf, kurum ya da devlete ait bir parselde olabilir. Ek olarak...

İmar Kanunun 18. maddesine göre, ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına ”parsel” denilmektedir. Parselin bir sahibi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir. Ek olarak şahıs bazlı olmak yerine devlet yahut vakıf gibi organlarda olabilir. Şurada ...

Parseli, imar yasalarına münasip olarak belirlenmiş arazi kısmı olarak adlandırabiliriz. Haritalarla belirlenir. Parsel kayması değişik biçimlerde gerçekleşebilir. Parsel Kayması Nedir? Nasıl Oluşur? Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uydu...

 

Parsel cephesi denince akla gelen ilk şey bir yol, bu yolun üstünde bulunabilen bir parsel ve bu parselin ait olduğu cephedir. Böylelikle yapılmış olan yolun birden fazla olması ve bu yollara cepheli olan parsellerde yapılmış olan uygulama imar planı...

Parsel kime ait sorusunu cevaplamadan önce parselin ne anlama geldiğine değinelim. Parsel kime ait sorusu yanında parselin ne olduğu sorusunu da getirmektedir. Parsel nedir dedikte ise bir alana belirlenmiş olan sınırlar kastedilmektedir. Belirlenmiş...

Parsel belli bir toprak parçasına verilen isimdir. Parsellerin sınırları imar yasalarına göre ve haritalar üstünde belirlenen arazi parçası olarak da ifade edilebilmektedir. Ek olarak parsel kelimesi ile beraber pafta, ada gibi kelimeler de beraber k...

İfraz diğer bir adı ile ayrışma işlemi olarak bilinir. Bu ayırma işlemiyle taşınmaz bir mal birden fazla parçalara ayrılarak yeni bağımsız kısımlar oluşturulmaktadır. Parsel İfrazı Nedir? Tapu kütüğünde tek parsel kaydı bulunabilen gayrimenkulün bird...

Parsel alan hesabı yapmak ve sorgulamak bundan böyle çoğu kimsenin hayatında olan hallerden bir tanesidir. Parsel alan hesabı, parsel alan hesabının ne anlam ifade ettiği, nasıl ve nerden yapıldığına dair detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Her ...

Parsel imar yasalarına göre ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçasına denir. Bir parselin bir veya birden fazla sahibi olabilir. Sahipler kişisel kimseler olabileceği gibi kuruluş, vakıf yahut devlet gibi organlarda olabilir. Parseliniz hakkında bil...

İlk başta bu yazıda parsel ada nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı olarak yapılmış olan sorgulamalarda parsel, pafta ve ada kelimelerine sürekli rastlanılmaktadır. Burada belirtilmiş ada kelimesi genel anlamı...

 

Parsel fiyatları ile tanışmadan önce parselin ne olduğunu bilmek ve parsel hakkında bilgi edinmek önemlidir. Alacağınız parselin derinlik, genişlik ölçülerine dikkatinizi açmanız, bu konu hakkında aldatılmak ve başka bu gibi hal mağduru olmamak yönün...

Parsel, ada ve pafta kelimeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile alakalı terimler olup, bu terimler üstünden işlem yapan kimseler için devamlı bir şekilde kullanılan terimler olma özelliğine sahiptir. Bu terimleri sıra sıra tanımlayacak olursak; ...

Parsel verimi, var olan arazi üstünde üretilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve asgari kaynak ile azami sonuç almayı amaç edinmektedir. Ve esas amaç verimli ürünleri oluşturup bu oluşumun sürekliliğini sağlamaktır.Parsel verim, tarım arazilerinin veri...

Parsel sınırları haritalarla belirlenmiş arazi parçasıdır. Bu sınırlar imar yasalarına göre belirtilmiştir. Parseller özel kimselere, devlete ya da özel kuruluşlara ait olabilir. Parsel sahibinin parselini ne biçimde kullanacağına bir başkası karışam...