Kanun

Kanun sorgulama işlemleri veya Kanun hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi kurumlara bağlı olmayan kimseler hem emeklilik haklarından aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar. O yüzden geçtiğimiz senelerde oluşan Genel sağlık sigortası ile beraber kurumlara bağlı olmayan insanla...

 

Türkiyede sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşlarımızın hangi sigorta kuruma bağlı olduklarına dair evrakları bulunur. Günlük hayatımızda genel olarak hastaneler ve bazı devlet kurumları ile ilgili yapılmış olan işlemlerimizde sistem üstünde vat...

Son günlerde bütün çalışan kimselerin sigortalarının işverenler aracılığıyla yapılmış olması yasal bir yükümlülüktür. Her ne kadar SSK, Bağkur gibi türlü kollara ayrılabilse de türkiyede sigorta işlemlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu yoluyla yürü...

Türkiyede her sene çok sigortalı emekli olur ve pek çok birey de memurluk mesleğine adım atmaktadır. Memurluk mesleğine yeni başlayanlara aday memur denilmektedir. Aday memurlar, bu aday memurluk sürecinde çokca eğitimden geçirilmekte ve staj görmekt...

Türkiyede pek çok kimse çalışmakta ve devletin sağladığı sigortalılık imkanlarından ve hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu hizmetleri, sigortalı olan şahıs bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile de paylaşabilir. Bağ-Kur, devlette veyahut özelde çalışma ...

Sigortalı işçi çalıştırmasına karşın, çalıştırılan sigortalı şahsın bildirimini SGK'ya yapmamış olan işverenler için bazı yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Yasal olarak vakti geçen bildirimlerde, işverenlere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa...

4a,4b ve 4c çerçevesinde olan sigortalıların iş kazası nedeniyle veyahut yaptığı meslekten dolayı yakalandığı hastalığı nihayetinde asgari %60 niceliğinde çalışma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulu aracılığıyla tespit edilir ise kimse malul sayılı...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar için ölüm yardımı getirilmiştir. Bu kanun gereği devlet memurunun eşi ya da çocuğu öldüğü zaman memur kimselere ölüm yardımı verilir. Eğer devlet memuru ölüm ederse ailesine verilecek yardım da ölüm ...

SGK, özel olarak son senelerde çok geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenden dolayı çokca yazışma yapılabilir. Bu yazışmaları ve belgeleri takip etmek güçleşmiştir. Özel olarak devlet birimlerini ilgilendiren mevzularda evrak takibi...

Bir anne çocuğunu doğurduktan onu düzenli ve sağlıklı biçimde beslemek ister. Ve hepimiz biliyoruz ki bunu yapabilmenin en doğru yolu bebeği 1 yaşına kadar anne sütüyle beslemesidir. Devlet bunun ihtiyaç olmasından yola çıkarak SSK süt izni adı altın...

2013 Bağ-Kur Affı 60 gün ve daha çok prim borcu olduğundan ötürü sağlık hizmetlerinden yararlanamayan bağ-kurluların borcunun silinmesi halidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük af yasası diye de bilinen 6111 sayılı kanun ile çok şahsın borcu silinmişt...

İfraz diğer bir adı ile ayrışma işlemi olarak bilinir. Bu ayırma işlemiyle taşınmaz bir mal birden fazla parçalara ayrılarak yeni bağımsız kısımlar oluşturulmaktadır. Parsel İfrazı Nedir? Tapu kütüğünde tek parsel kaydı bulunabilen gayrimenkulün bird...

Kanun, bir anayasal düzen içerisinde yasama organınca, toplum düzenini korumak ve devamlılığını sağlamak amaçlı çıkarılan hukuk kuralları tümüdür ve Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu kanunlar din, dil, ırk ayırtmaksızın T.C. vatandaşı olan her insanı...

 

Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde Genel sağlık sigortası gelir testi yaptırdıktan sonra ya da yaptırmasınız bile hesaplamasından sonra kimselerin ödemeleri gerekli olan prim ödeme miktarları belirlenir. Bu primleri kimse ödemediği halde borçları bi...

Akademisyenlik, üniversitelerde ders veren, araştırma yapan, bilimsel deneyler yapan ülkemizin gelişmesi için çalışma yapan kişilerdir. Öğretim elemanı, öğretim üyeleri, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve uzman olarak akademisyenler gruplandır...

Senelik izin nedir, bir kurum veyahut kuruluşta çalışmaya başlandığında bağlı bulunmuş olduğu Sosyal Güvenik Kurulu aracılığıyla kanun maddeleri ile belirlenmiş dinlenme zamanı senelik izindir. İşe başlandığı dönemden deneme zamanı de içine katılmak ...

Türkiyede çok öğretmen görev yapmaktadır ve her yıl de yeni atamalarla yeni öğretmenler atanmaktadır. Öğretmenler okulda verdikleri dersleri tamamladıkları durumda gerek olursa ek ders verebilmektedir. Ek derslerin süreleri okul yönetimi aracılığıyla...

Sosyal Güvenlik Kurumu bizlere çok yeni uygulamasıyla SGK Merkezlerine gitmemize gerek kalmadan, vatandaşlara internet ile işlem gerçekleştirebilme imkanı tanımaktadır. Bu uygulamalar vesilesiyle borç öğrenme, ödeme gibi işlemlerin yanında ek olarak ...

Bağ-Kur türkiyede bulunabilen sigorta kollarından birisidir. İnsanlar Bağ-Kur kapsamına girerek prim öderler ve böylelikle emeklilik haklarını kazanırlar, ek olarak devlet yoluyla sağlanan sağlık gibi hizmetlerden indirimli yararlanırlar. Bağ-Kur kap...

Devlet memurluğundan istifa edip tekrar memurluk mesleğine geri dönmek isteyen ülkede yaşayan kişiler için yeni güncelleme geldi! İstifa eden memurlar tekrar dönmek istedikleri zaman 6 ay içerisinde geri dönebiliyordu. 657 sayılı Devlet memurları kan...

Ülkemizin iktisadi temelini oluşturan bireyler, çalışan kişiler olarak tanımlandıkları kanunlar ile korunmaktadırlar. Çalışan kişilerin haklarını koruyan kanunlar aynı anda, onların yükümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Çünkü hangi işte yahut mesle...

Son yapılan araştırma sonuçları ışığında türkiyede her 5 kimseden birinin yoksulluk sınırında olduğu ortaya çıkmıştır. İşte bu halde olan kimseler için devler belli başlı yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de kira yardımıdır. Peki, bu yardım...

SSK sorgulama işlemleri, birkaç sene öncesine kadar hayli zorlu ve vakit alan işlemler olarak sigortalılar için olduğu kadar, kurumlar bakımından da hayli büyük yük oluşturmaktaydı. Örnek verirsek bir rapor parası sorgulama ya da alma işlemleri için ...

İşkur yani Türkiye İş Kurumu çalışma hayatını düzenlemek amaçlı aktif ve pasif politikalar sunan iş arayan ve iş vereni ortak bir noktada buluşturan kurumdur. Kurumun esas gayesi istihdamın azalmasını önlemektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın...

Türkiyede Emeklilik Kanunu olarak bilinen kanunun tam adı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’dur. 5434 sayılı bu kanun 8 Haziran 1949 senesinde kabul edilmiş ve 17 Haziran 1949 senesinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Emeklilik Kanunu hakkınd...

Türkiye’de belli bir oranda yabancı uyruklu vatandaş ikamet eder. Yabancı uyruklu insanlar ülkemize türlü sebeplerle gelir. Bu sebepler nihayetinde belli bir zaman de türkiyede kalmaları gerekmektedir. Türkiyede ikamet ettikleri zaman zarfında Türkiy...

SGK işe giriş cezası, işe giriş bildirgelerinin verilmemesi halinde, işe giriş bildirgelerini vermeyen işyeri sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği para cezalarıdır ve bu cezalar aşağı kısımdaki gibidir. SGK İşe Giriş Cezası Nedir? İşyeri esa...

 

Emeklilik şüphesiz ki insanları ilgilendiren en ehemmiyetli konulardan birisidir. Sigortalı olan insanlar yahut sigortalı olmak isteyen bireyler, belli koşullardan sonra emekli olup emekli aylıklarını almak isterler. Türkiyede her gün binlerce vatand...

SGK Mevzuat: bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bilgilerin bütünüdür. Yürürlükte olan mevzuat çeşitleri; Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Yönetmelikler Yönergeler Tebliğler Usul ve Esaslar Genelgeler Genel yazılar Sözleşmeler ve ...

Emeklilikte yaş düzenlemesi ile ilgili açıklamayı Bakan Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Bakan Müezzinoğlu, “Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla yaşını tamamlamalarını öneriyoruz, bundan hariç düzenleme yapmayacağız.” açıklamasını yaptı. Emek...

Dünyada ve türkiyede de oldukça bilinen olarak türlü amaçlarla kurulmuş bir çok dernek bulunur. Bu dernekler kuruluş amaçlarına göre de hayli çeşitlilik gösterir. İnsan haklarından tutun da hayvan haklarına kadar kuruluş amaçlarına göre değişiklik gö...

Türkiye'de sigortalı olarak kamu kuruluşlarında çalışan bayan memurlar ama memurluk görevinin hizmet vakti olan 20 senesi doldurduktan sonra emekli olabilmeye hak kazanıyorlar. 1999 senesinde TBMM aracılığıyla oy çoğunluğuyla kabul edilen 4447 sayılı...

Türkiyede çalışan nerdeyse her kişinin sosyal güvencesini sağlayıp gerek çalışırken gerek emekli olunca onlara türlü imkanlar tanıyan Sosyal Güvenlik Kurumu bu hizmetlerin sağlanabilmesi için sigortalılardan belli bir tutarda prim talep etmektedir. P...

Maddi açıdan zorlu olan düğün sürecinde ailesi olmayan, yetim çocuklar için devletimiz halk dilinde çeyiz parası denen ödeneği hazırlamıştır. Sosyal Sigorta Kurumları aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu yetim gençlerin düğünlerini yapmak, onları da e...

Bazı ailelerin tek geçim kaynağı olan emekli maaşına haciz konulabilir mi? “Her emeklinin emekli maaşına haciz konulabilir mi?” gibi yakın zamanımızda kafaları karıştıran çok fazla soru mevcuttur. Bu makalemizde kafa karışıklıklarınızı gidermeye çalı...

Yeşil kart, türkiyede maddi imkanlarının yetersizliği nedeni ile yardıma muhtaç ve ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan sosyal sağlık güvencesidir. Gelir seviyesi düşük kesimin sağlık hizmetlerinden para ödemeden yararlanmasını sa...

Toplum dilinde çeyiz parası ismiyle anılan evlenme ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla verilir. Konumuzda Emekli Sandığı çeyiz parası ile ilgili merak edilenler cevap bulmaktadır. Çeyiz Parası Nedir ve Kimler Faydalanabilir? Evlenme ödeneğin...

Emekli Sandığı kanununa göre emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere fiili hizmet zamanı, fiili hizmet zamanı zammı ve hem de itibarı hizmet zamanı olmak üzere üç değişik hizmet çeşidi bulunmaktadır. Bu üç kavram genel açıdan birbiri ile sıklıkla ka...

Kaymakam, bir ilçedeki hükümetin temsilcisi olarak bilinir. İlçedeki genel idare ve sorumluluk kaymakama aittir. Kaymakam olabilmek için belli süreçlerden geçerek devlet aracılığıyla belirlenmiş olan sınavdan geçmektedir not alınması gerekir. Kaymaka...