Gelir Vergisi

Gelir Vergisi sorgulama işlemleri veya Gelir Vergisi hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Türkiyede çok engelli vatandaş yaşamaktadır. Her yıl engelli fertler için, çokca düzenleme yapılmakta ve indirimler uygulanır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yapılmış olan bu hizmetler sayesinden engelli bireyler sosyal hayata kazandırılmakta ve...

 

Türkiyede büyük bir orandan engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Gerek günlük hayatlarından gerekse özel hayatlarında çevre aracılığıyla engelli vatandaşlara çokca yardım yapılabilir. Devlet de engelli indirimleri yapmaktadır ve bunları genişletmeye de...

Ev kadınları da çalışan kimseler gibi emekli olabilecek cümlesi her ne kadar kulağa çok mümkün gibi gelmese de son yapılmış olan çalışmalara göre ev kadınlarının da çalışan kimseler gibi emekli olma hakkı bulunur. Ev kadınlarının emekli olması ile il...

İnsanlar bazen doğuştan gelen engellerden ötürü bazen de geçirdikleri hastalıktan veyahut kazadan ötürü engele sahip olabilir. Bu engellerin türlü dereceleri olur. Engelli derecelerinin hesaplanması konusu da bu çerçevede önemli olur. Kişiler hayatta...

Askerlik, her 20 yaşında gelen Türk gencinin vatani görevidir. Bu görevi zamanında geldiği zaman yaparlar yahut eğitim gibi sebeplerle erteletebilirler. Erteletmenin yanında ek olarak insanlara bedelli askerlik hakkı da tanınmıştır. Bilindiği gibi si...

Gelir Verginizi hesaplayarak devletimize ne kadar vergi ödeyeceğinizi tespit edebilirsiniz. Gelir vergisini hesaplarken ücretli veya ücret dışı olması halinde farklı hesaplamalar söz konusudur. Eğer ücretli iseniz ücretli kısmını, değilseniz ücret...

 

Özel sektörde ya da devlette çalışma imkanı olmayan şahısların belli bir zaman çalıştıktan sonra emekli olabilmelerini hedefleyen kuruluştur. Bu kuruluşun benimsemiş olduğu çalışma politikası çerçevesinde Emekli Sandığı ve SSK gibi kurumlar üstünden ...

Bağ-kur kaydı ve tescilin yapılabilmesi için, ilgili Bağ-kur İl Müdürlüğüne başvuru yapılıp , alınacak bağ-kur giriş bildirgesinin, ilgili kuruluşlara onaylattırılması (vergi daireleri, vergiden muafiyet durumunda oda ve sicil memurluklarından) ve on...

Türkiyede engelli insanların topluma geri kazandırabilmek adına ve onların esasen engellerinin engel olmadığını vurgulamak adına gerek devlet kadrolarında gerek özel sektörlerde engelli insanlar için birçok kadro açıldı. Bu halin yanında ek olarak he...

Ülkemizin iktisadi temelini oluşturan bireyler, çalışan kişiler olarak tanımlandıkları kanunlar ile korunmaktadırlar. Çalışan kişilerin haklarını koruyan kanunlar aynı anda, onların yükümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Çünkü hangi işte yahut mesle...

  Minimum ücretin net hesabı ve iş yeri sahibine maliyeti SSK işveren payı olarak geçmektedir. Minimum ücretin net hesabı ve iş yeri sahibine maliyeti Çalışma Genel Müdürlüğü aracılığıyla hazırlanmıştır. SSK işveren payında, Kısa Vadeli Sigorta Kolla...

Vergi kimlik numarası artık çalışan veya çalışmayan 18 yaşını açmış her birey için mevcut olan bir numaradır. Bankalarda olsun, Devletin resmi kurumlarında olsun, parayla ilgili devlete vergi vermeyi gerektirecek herhangi bir durumda muhakkak gere...

Kayıtdışı istihdam durumları ile mücadele etmede bilgi paylaşımının yanında kurumların işbirliği de önemli yer tutmaktaydı. Buna göre, sigorta ve vergi primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek belgeyle ve tek elden alınmasını öngören u...

 

Bağ-Kur'lu olmak zorunda olan kimseleri belirtmeden önce bağ-kurlu olmak ne demek bunu açıklamak gerekmektedir. Bağ-kurlu olmak demek, devlet ve devlet kurumlarında, özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı ça...

Genel Sağlık Sigortası sisteminin çok önemli unsurlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük oranda genişletilmesidir. Genel Sağlık Sigortası sisteminden yararlanmayan tek bir vatandaşın bile kalmaması için büyük uğraşlar verilir. Uygulamanın ...

Sakatlık indirimi uygulaması, engelli insanların, içerisinde bulundukları zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amaçlı özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarını...

Beyanname yazı ile yapılmış olan bildirim halinde tanımlanır. Beyanname genel olarak vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veyahut vergi sorumluları aracılığıyla, vergi kanunlarında belirtilmiş devirlerde vergi dairelerine iletilir. Ve...