E bildirge

E bildirge sorgulama işlemleri veya E bildirge hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

SSK hizmet dökümü işlemi internet ile çok kolay bir biçimde yapılabilir. SGk hizmet dökümü işlemi eskiden iki değişik yoldan yapılabiliyordu. ESGM sistemi bizlere çok konuda şifresiz olarak bilgi veren ve bazı sorgulamaları yapabildiğimiz bir uygulam...

 

SSK'ya bağlı olarak çalışan yani 4A sigortası bulunabilen kimselerin SSK işe giriş bildirgesinin muhakkak verilmesi gerekmektedir. SSK'ya bağlı insanlar de SGK işe giriş tarihini öğrenerek emeklilik ile ilgili bir çok hesaplamalarını yapabilirler. Bu...

Çağımızda internet teknolojilerinin hızla bilinir hale gelmesi ve bilgi çağına giriş ile birlikte türkiyede teknolojik kavramlar da hızla büyümektedir. E-devlet ise bu yeni kavramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. E- devlet çerçevesinde ...

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle SGK'nın taban fiyat uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama sistemlerde SGK Meslek Kodları halinde yapılabilir. Her mesleğin SGK'da bir kodu bulunur. Yeni seneden başlayarak E-Bildirge işlemlerinde meslek kodları kulla...

 

Sosyal güvenlik Kurumu'nu üst kurul olarak kabul eden sağlık kurumları ile ilgili öğrenmek istediklerinizi gereken internet siteleri ile çok rahat bir biçimde öğrenebilmektesiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi resmi sitesinden SGK hizmet dökümü il...

SGK E-Bildirge işverenlerin işini kolaylaştırmak gayesi ile hazırlanmış olan bir sistemdir. SGK E-Bildirge sistemi ile işverenler işlemlerini internet aracılığı ile kolay ve hızlı halde yapabilir. E-Bildirge sistemini internet üstünden nasıl kullanac...

İşveren; işçi çalıştıran gerçek ya da tüzel insanlar olarak tanımlanır. Tabii ki bir şirkette fiziki veyahut fikri emek arzı ortak olanların dışarısındaki ortaklar da işveren sayılmaktadır. İşveren için çokca tanım mevcuttur. Her sektör için ayrı tan...

Sizin de bildiğiniz gibi türkiyede milyonlarca çalışan ve bu çalışan kişilere işveren kimseler ve kurumlar bulunur. İşverenler ve işçiler arasındaki sosyal güvenlik konuları SGK aracılığıyla düzenlenmektedir. Önceleri SSK veznelerinden pek çok evrakl...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kimselerin bir nedenden ötürü rapor alması durumunda SGK vizite giriş sistemi aracılığıyla bildirmeleri gerekir. İşverenler raporu bitiş tarihinden başlayarak 5 iş günü içerisinde SGK vizite giriş sistem...

 

Son günlerde bütün çalışan kimselerin sigortalarının işverenler aracılığıyla yapılmış olması yasal bir yükümlülüktür. Her ne kadar SSK, Bağkur gibi türlü kollara ayrılabilse de türkiyede sigorta işlemlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu yoluyla yürü...

Sigortalı işçi çalıştırmasına karşın, çalıştırılan sigortalı şahsın bildirimini SGK'ya yapmamış olan işverenler için bazı yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Yasal olarak vakti geçen bildirimlerde, işverenlere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa...