Dilekçe

Dilekçe sorgulama işlemleri veya Dilekçe hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Emekli Sandığı cenaze yardımı ile hakkın rahmetine kavuşan şahsın yakınındakileri için cenaze masraflarının yükü hafifletmek istenmektedir. Emekli Sandığı yani 4C çerçevesinde bulunabilen bireylerin ölüm etmeleri durumunda geriye kalan yakınındakiler...

 

Ölen BAĞ-KUR‘ a bağlı devlet memuru eşten ötürü eşine eşi ölmüş maaşı bağlanabilmektedir. Hem de hakkın rahmetine kavuşan BAĞ-KUR' a bağlı devlet memuru anne yahut babadan ötürü çocuklara yetim maaşı bağlanabilmektedir. Bu eşi ölmüş ve yetim aylıklar...

Emekli Sandığı kapsamındaki kimsenin ölüm etmesi nihayetinde eşine eşi ölmüş maaşı, çocuklarına ise yetim ayığı belli koşullar içinde bağlanabilmektedir. Ölen şahsın ailesi içerisinde eşi vefat etmiş ve yetim aylıklarının oranları da belirtilmektedir...

Emekli Sandığı çerçevesinde bulunabilen kimsenin ölüm etmesi halinde geride kalan hak sahiplerinden çocuklarına bağlanan aylığa yetim maaşı denilmektedir. Ölen şahıs çocuğun annesi ya da babası olabilir. İkisinden birinin ölüm etmesi durumunda yetim ...

Hem SSK Hem Bağ-kur Kaydı Olanlar İçin Emeklilik Bir insan hem SSK lı aynı zamanda Bağ-kurlu olabilir ama her ikisinden de 72 kazanılmaz. Kimse emeklilik şartlarını yerine getirmiş ise SSK ya da Bağ-kurdan birini tercih ederek diğerinden Kaydını sild...

Bütün vatandaşları sağlık güvencesi kapsamına almak sonrasında oluşturulan Genel Sağlık Sigortası, sağlık güvenceleri karşılığında belli bir nebze prim ödenmesini istemektedir. Bu hal bazen istenmeyen prim borçlarının oluşmasını sağlar. Bu prim borçl...

BAĞ-KUR'a bağlı olarak çalışan bireylere, prim borçlarını ödemediği yahut ödeyemediğinden ötürü prim borcu taksitlendirme imkanı sunulmuştur. Bu imkan yönünde BAĞ-KUR taksitlendirme işlemi kişilerin ödeyebilme seçeneklerine göre belirlenen bir miktar...

İhaleli iş borç yapılandırma teminat iadesi, devlete ait olan kurum ve kuruluşlarda bazı eylemlerin yapılabilmesi için gereken evraklar arasında yer alır. Biz de sizler için ihaleli iş borç yapılandırma teminat iadesinin ne olduğunu, ilişiksizlik bel...

Türkiyede, devlet vatandaşlara yardım amacı ile pek çok iyileştirmeler yapmaktadır. Bu iyileştirmeler hasebiyle ülkede yaşam kalitesi artmakta ve emekli olan insanlarımız da iyi bir yaşam sürdürebilmektedir. Devlet ek olarak yalnızca sigortalı olan k...

Almanya'dan Türkiye'ye Prim Aktarma, ülke içerisindeki çok vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi olarak görülür. Çokca vatandaşımız iş hayatlarına Almanya'da başlamakta ve emekli olunca ülkesine dönüş yapmaktadır. Prim iadesine ve koşullarına geçm...

Türkiyede kamu alanında çokca memur görev almaktadır. Bazen memurlar bir süreliğine istedikleri yerde çalışmak isteyebilirler. İşte böyle haller için devlet aracılığıyla memur çalışanlara becayiş hakkı tanınmaktadır. Becayiş hakkına sahip olmak için ...

Türkiyede gayrimenkul sahipleri yılın belli zamanlarında emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan insanlar yasalarda belirtilmiştir, ek olarak buna ilaveten emlak vergisi ödemeyen insanlar de bulunur. Kimlerin emlak verg...

Türkiye'de bundan böyle engelliler seslerini yetkililere duyurduktan sonra bir çok yardım desteği bulabilmektedir. Lakin bu engeller insandan kişiye göre değişir. Ek olarak bu engellerin yüzdelik dilimleri hayli önemlidir. Birçok insan devletin sağla...

 

Sosyal Güvenlik çerçevesinde anne veyahut babasından yetim maaşı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri halinde yetim maaşı kesilmektedir. Bunun yanı sıra bir kereliğine de olsa parasal bir yardım yapılabilir. Yapılmış olan parasal yardıma çeyiz p...

Devlet kurumlarında bir çok işlemimizi dilekçe ile gerçekleştiriyoruz. Dilekçe ile devlet kurumları ile iletişime geçmekteyiz. Dilekçeli işlemleriniz olduğu zaman dilekçenizin durumu ile ilgili bilgi almak isteyebilirsiniz. Bu halde dilekçe takibi na...

Genel sağlık sigortası borcu ödenmesi gerekli olan ve ayrıca ödeme vakti geçtiği zaman gecikme zammı ve cezası olan bir borçtur. Eğer bu borçtan kurtulmak istiyor iseniz yapılması gereken tek şey bu borcu ödemektir. Lakin bu yoldan değişik olarak üç ...

BAĞ-KUR‘ a bağlı kimsenin vefatı sonrası eşine bağlanmak istenen eşi vefat etmiş maaşı ve BAĞ-KUR' a bağlı şahsın çocuklarına bağlanmak istenen yetim maaşı için türlü koşullar bulunur. Bu koşullar sağlandıktan sonra BAĞ-KUR eşi vefat etmiş ve yetim m...

Türkiyede uzun süredir yenileme ve geliştirme çabalarının sürdüğü alanlardan biri de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri'dir. Devlet türlü alan ve kapsamlarda yaşlılara ve engellilere hizmetler sağlamakta, her geçen sene bu hizmetlerin çevresini geliştirmeye...

Memur senelik izin yönetmeliği, memur senelik izin cumartesi pazar, devlet memurları izin yönetmeliği son durumu gibi mevzularda bir çok memurun kafasına takılan bir çeşit soru işaretleri vardır. Memurun Yıllık İzni Toplam Kaç Gündür? Memurun hizmet ...

Türkiyede sigortalı olarak çokca işçi çalışmaktadır. Bazı hallerde bireyler yarım gün çalışmak zorunda kalmaktadır ve devlet bu konuda bazı düzenlemeler yapmıştır. Yapılmış olan bu düzenlemelere göre çocuğu olan anne belli şartları sağladığı hallerde...

Açık adı ile Kişisel Emeklilik Sistemi olan BES durumu hazırda türkiyede bazı insanlarımız aracılığıyla tercih edilmekteydi ve bu sisteme katılan kişiler %25 olan devlet desteğinden de faydalanıyordu. Daha önceleri gönüllülük esasına dayanan BES, 1 O...

Bugünlerde pekçok kimse işe girip çalışmakta ve bu işi hasebiyle primlerini ödemek suretiyle devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden indirimli bir biçimde yararlanmaktadır. Bir işe girmiş olanlar gerekli sigortalılık kapsamı altına girmiş sayılırlar...

Türkiyede çok çok sayıda Bağ-Kur çerçevesinde sigortalı olan esnaf ve çalışan bulunur. Bağ-Kur, özelde veyahut devlette çalışma imkanı bulunmayan insanların sigorta kapsamına alır ve bunun sayesinde bu bireyler prim ödemek suretiyle emekliliğe hak ka...

Bağ-Kur türkiyede bulunabilen sigorta kollarından birisidir. İnsanlar Bağ-Kur kapsamına girerek prim öderler ve böylelikle emeklilik haklarını kazanırlar, ek olarak devlet yoluyla sağlanan sağlık gibi hizmetlerden indirimli yararlanırlar. Bağ-Kur kap...

4a,4b ve 4c çerçevesinde olan sigortalıların iş kazası nedeniyle veyahut yaptığı meslekten dolayı yakalandığı hastalığı nihayetinde asgari %60 niceliğinde çalışma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulu aracılığıyla tespit edilir ise kimse malul sayılı...

Çalışmakta olan kimselerin belli bir kurum üstünden emekli olabilmeleri için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir. Emekli olabilmeniz için gerekli olan şartlar belli bir hizmet süresini doldurmanız gerekir. Bunun peşi sıra belli bir yaşı doldurm...

SGK'ya bağlı olarak hizmet vermekte olan sigortalı çalışan kimselerin talihsiz bir biçimde hayatlarının son bulması sonucu SSK ölüm yardımı almaya hak kazanır duruma gelirler. Bu konumuzda sizler için SSK ölüm yardımı nasıl alınır detay içeren bir bi...

 

Kimsenin kurulu, Sosyal Güvenlik kapsamı dışında kalan ve bir iş yeri sahibine bağlı olmaksızın kendi hesabına hür çalışan kimseler BAĞ-KUR sigortalısı olarak sayılmaktadır. BAĞ-KUR kapsamına geçebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir....

Emekli olabilmek için BAĞ-KUR‘da yer bulan vatandaşlarımızın bir sigorta kurumu olan BAĞ-KUR'da asgari bir maksimum yirmi dört olmak üzere BAĞ-KUR basamakları bulunur. Sigortalı olan insanlarımız sigorta yatırmaya başladığı tarihten başlayarak BAĞ-KU...

Bir tür sosyal güvenlik sigortası olan Bağ-Kur, çerçevesinde olan bütün sigortalı kimselere yaşlılık, ölüm, malullük ve sağlık gibi alanlarda sigorta sağlayarak yardım etmekte olan bir sosyal güvenlik birimidir. Çoğu zaman özel sektörde ya da devlet ...

Askerlik, bizim yasalarımıza göre gerekli bir hizmettir ve 20 yaşından sonra her Türk vatandaşına askerlik yapma zorunluluğu gelir. Normal askerliğin kısa dönem ve uzun dönem gibi iki türü bulunur. Lisans seviyesinde bulunanlar kısa dönem askerlik ya...

Farklılaşan dönem koşulları ve gelişen teknolojiyle bundan böyle kişilerin, çalışan kimselerin da iş yerlerinde, günlük hayatlarındaki ihtiyaçları da farklılık göstermeye başlamıştır. Zaman geçtikçe türkiyede yaşayan insanlar için devlet çokca alanda...

İcra hallerinde borca itiraz usulleri icra takibinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bu sebeple tamamı ayrı ayrı incelenmeli ve itiraz şekilleri buna göre incelenmelidir. En fazla başvurulan icra takip yolları; ilamsız icra takipleri, ilamlı icra...

Türkiyede, çalışan fakat herhangi bir sosyal güvencesi olmayan çok miktarda vatandaşımız bulunur. Ne yazık ki bu durumdaki çok miktarda vatandaşımızın gelirleri de çok düşüktür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3816 Sayılı Kanunu gereği hiçbir sosya...

Bu yazıda sizler için, 1 Ocak 2012 tarihi itibari ile herkese gerekli olan genel sağlık sigortası iptali yani GSS iptal ettirme işlemi ile ilgili bilgi vereceğiz. Hepsinden önce Genel sağlık sigortası başvuru işleminden bahsedelim. Mecburi olarak gel...

Dünyada ve türkiyede de oldukça bilinen olarak türlü amaçlarla kurulmuş bir çok dernek bulunur. Bu dernekler kuruluş amaçlarına göre de hayli çeşitlilik gösterir. İnsan haklarından tutun da hayvan haklarına kadar kuruluş amaçlarına göre değişiklik gö...

Engelli maaşı alan yahut bilinen diğer bir ismi ile 2022 aylığı alan insanlar, bazı zamanlarda artan ihtiyaçlarını aldıkları maaş ile ne yazık ki karşılayamamaktadırlar. Hal böyle olunca bankalardan kredi desteği almak isteseler de, ne yazık ki onlar...

Türkiyede gelir sınırı her yerde benzer değildir. Çok fazla borcu olan insanlar olduğu gibi borçsuz kimseler de vardır. Her açıdan bakıldığı zaman çok fazla borcu olan kişilerin da bazı konulardan faydalanmaya hakkı olduğu görülür. Bir kimsenin hayat...

Bağ-Kur türkiyedeki sigorta kollarından birisidir. Bağ-Kur'da da kişiler prim ödemek suretiyle sağlık hizmeti alabilirler ve emekliliklerini garantiye alırlar. Ödedikleri primlerle emekli olunca alacakları maaşın temelini atarlar. Kimi hallerde Bağ-K...