Bildirim

Bildirim sorgulama işlemleri veya Bildirim hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

SSK işyeri bildirgesi son düzenleme ile beraber bundan böyle bütün kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla bildirilmesi gerekli hale getirilmiştir. Bu bildirgenin anlamı ise sigortalı olarak işe yeni aldığı kimselerin işe başlangıç tarihinin SGK' ya b...

 

Vazife malulü sayılma ve bundan yararlanma şartlarını size anlatacağım. Konumuz derin bir o kadar da maddeler şeklindedir. Böylece daha kolay aklımızdaki sorulara cevap bulabileceğiz. Biz de bu makalemizde vazife malulü şartları konusu işledik. Vazif...

İnsanlar yaşadıkça ihtiyaçları devamlı artış gösterir. Farklılaşan ekonomiyle, teknolojiyle ve kişilerin istekleriyle beraber çok zorluk çıksa da devletler halklarına bazı pratiklikler sunmaktadır. Hayat koşullarının değişmesiyle ve pahalılaşmasıyla ...

Türkiyede devlet vatandaşa çokca yardımda bulunur. Bunlardan birisi de hasta alt bezi yardımıdır. Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, belli koşulları sağlayan sigortalı kimselerin yahut onların hak sahiplerinin hasta alt bezi masrafları SGK aracıl...

Kötü niyet tazminatı işçilerin muhakkak bilmesi gerekli olan, onların lehine olan bir durumdur. İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin sözleşmeleri işveren aracılığıyla haksız bir biçimde feshedilebilir. İşte bu halde İş Kanunu işçilerin hakkını K...

Yeni başladığınız işyerinizde sigorta girişlerinin anlık olarak yapılmış olması, işyeri ile aranızda büyük bir güven veya güvensizlik nedenidir. Çağımızda bir çok işyeri çalışanlarının sigorta girişlerini anlık olarak başlatmamakta yahut hiç yapmamak...

Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası mevzuatına göre kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerinin e-imza ile iletildiği ve kamuya açıklandığı elektronik sistemdir. Sermaye Piyasası Kuruluna göre kamuya açıklanması gerekli olan her çeşit bilgi...

 

Sigorta bundan böyle son yıllarda şahısların sahip olmak istedikleri en ehemmiyetli hallerden birisi olarak bilinir. Türkiyede çokca sigorta kolu bulunur ve devlet bu kollar arasında geçiş hakkı sunmaktadır. Bağ-Kurdan SSK'ya geçiş koşullarının neler...

SGK'nın insanlarımız için sağladığı olanaklardan biri de internet aracılığı ile SGK vizite işlemini yapabilmektir. Bu konumuzda sizler için, SGK vizite hakkında bilgiler vereceğiz. SGK vizite, iş görememezlik raporuna sahip insanların girişlerini SGK...

Türkiye'nin iletişim devi Turkcell, kullanıcılarına sağladığı kapsama alanı hizmetinin yanında, dönem dönem ortaya çıkardığı kampanyalarla da memnun etmeye devam etmektedir. Özel olarak internetin yoğun bir biçimde kullanılmasından ötürü, var olan in...

Emekli Olup Çalışan kimselerin Hakları Nelerdir Türkiyede iktisadi durumu iyi olmayan ve emekli olunca da çalışmak zorunda kalan binlerce emekli bulunuyor. Bu emekliler  SGDP payı adı altında bir ödeme yapmak suretiyle çalışmaya devam ettikleri için ...

Sosyal Sigortalılar Kurumu'nun yeni çıkardığı kanun çokca farklılık içermektedir. Bunlardan biri de SGK eksik gün bildirimi işlemidir. SGK eksik gün bildiriminde 10 ve üzerinde sigortalı işçi çalıştıran işyerlerinin eksik gün bildirimi yapma zorunlul...

Türkiyede birden fazla sigortalılık kolları bulunur. Bunlar SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurdur. Zaman zaman bu sigortalılıkların çakışması durumu meydana gelmekteydi. Bağ-Kur SSK çakışması torba kanun ile yapılmış olan düzenlemelerle beraber sona ermi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, kamuoyunda bilinen adı ile BEDAŞ 1982 senesinde İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya illerinin elektrik dağıtımını sağlarken 1989 senesinden başlayarak yalnızca İstan...

Hem SSK Hem Bağ-kur Kaydı Olanlar İçin Emeklilik Bir insan hem SSK lı aynı zamanda Bağ-kurlu olabilir ama her ikisinden de 72 kazanılmaz. Kimse emeklilik şartlarını yerine getirmiş ise SSK ya da Bağ-kurdan birini tercih ederek diğerinden Kaydını sild...

 

Gün geçtikçe iş hayatında bulunabilen kadınlarımızın sayısı gittikçe artmaktadır. Gerek evdeki işler gerekse iş yerindeki işler olsun tüm gün hayli yorulmakta ve bunun peşi sıra çocuklarına da vakit ayırmaları önemlidir. Gerek yasalarla gerekse iş ka...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışmakta olan vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerle almış oldukları raporları SGK'nın iş görememezlik uygulamasına bildirmesi gerekir. E-Ödenek sistemi aracılığıyla yapılmış olan bu işlemin, 'çalışılmadığına da...

20 ve üstü personele sahip olan işletmeler, sahip oldukları personel sayısının % 5'inden az ve % 10'undan fazla olmamak şartı ile mesleki ve teknik eğitimi alan öğrencilere 3308 sayılı kanun gereği beceri eğitimi adı altında staj yaptırmaları gerekir...

5510 sayılı Reform Yasası sigorta statüsüyle ilgili olan hak ve yükümlülükleri tekrar düzenlemiştir. Reform Yasasının dördüncü maddesi ve 1. fıkrasının a, b ve c bendinde yer bulan çalışan kimseler, yani eski SSK'dan emekli olanlar 4\a sigortalı olar...

Bir işveren, her çalışanını Sosyal Sigortalar Kurumu’na kendi altında çalıştığına dair kayıt etmekle ve sigortasını yatırmakla mükelleftir. Eğer çalışanlar doğum izni, iş kazası, hastalık veya meslek hastalığı gibi sebeplerle geçici iş göremezlik rap...