Ülke

Ülke sorgulama işlemleri veya Ülke hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

Askerlik, bizim yasalarımıza göre gerekli bir hizmettir ve 20 yaşından sonra her Türk vatandaşına askerlik yapma zorunluluğu gelir. Normal askerliğin kısa dönem ve uzun dönem gibi iki türü bulunur. Lisans seviyesinde bulunanlar kısa dönem askerlik ya...

 

Bu konumuzda yurtdışında çalışan insanlara emeklilik müjdesi başlığı altında bir çeşit bilgilendirmeler yapacağız. Emeklilik, kimselerin SGK aracılığıyla belirlenen koşullarda sigortalı olarak belli sayıdaki çalışma günlerini doldurması ve ek olarak ...

Biri birinden değişik nedenler ile ülkemize gelmiş olan yabancı uyruklu insanlar, sağlık koşullarından nasıl yararlanacaklarını bilemiyorlar. İster iş bulup çalışmak, ister eğitimini tamamlamak için gelmiş olan yahut vatanında savaş olup ta çok zor h...

Devletin sosyal sorumluluklarından birisi olarak çalışan kişilerin haklarının tam anlamıyla tanzim edilmesi, toplumsal açıdan büyük önem arz etmektedir. Kadrolu veyahut sözleşmeli olarak ağır ve yıpratıcı işlerde çalışmakta olanlar için bu yönden des...

Nasıl ki şahısların hukuki işlemlerde ve yaptıkları diğer işlemlerde ayırt edilebilmesi için kendilerine özgü kimlik numaraları var ise araçlarında birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlayan plakaları vardır. Benzer model ve renkte çokca araç üretili...

Türkiye’de belirlenen kanunlara göre, ülke sınırları içinde yaşayan her kişinin, haklarını arayabilmesi ve yapılmış olan haksızlığın, mağduriyetin giderilmesini sağlamak amacı ile karşı tarafa dava açabilme hakkına sahip olur. Hukuk devleti çerçevesi...

 

KOSGEB, Küçük, Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı olarak ülkemizin vatandaşlarına 1990 senesinden başlayarak hizmet vermektedir. Girişimci ruhunuz var, hayata geçebilecek güzel fikirleriniz var ama desteğe ihtiyacınız ...

SGK emeklilik sorgulama işleminizi bireysel bilgilerinizle rahat bir biçimde yapabilme imkanına sahipsiniz. SGK emeklilik sorgulama ile ne zaman emekli olacağınız, kaç yaşında emekli olacağınızı, emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı öğrenebil...

Her kişi nerden olursa olsun ülkemizden telefon almadığı halde telefonunu E-Devlet telefon kaydı yaparak yasallaştırmalıdır. Telefon kaydı yapılmadığı zamanda telefon kullanımı olanaksızdır. İnternet aracılığı ile kayıt yapmak için sizler için birkaç...

Gençlerin ekonomiye katkı sağlamak ve kendi iş imkanlarını yaratmak için devlet yoluyla destek veriliyor. KOSGEB eliyle verilen gençlerin önünün açılmasın yardım eden kredinin miktarları ve koşulları değişebiliyor. 2016 senesinde ilk adım atılan ve g...

Bu makalemizde sizlerle gazete görüntüleri ve indeks bilgileri sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını paylaşacağız. Teknolojinin gelişmesi ile beraber internete verilen önem giderek artmaktadır çünkü bu teknolojinin kullanımı internet ile doğru or...

Türkiyede her sene binlerce sınav yapılabilir. Kimileri devlet dairelerinde işe girmek için uğraşırken kimileri de kendilerini yüksetlmek için türlü sınavlara girerler. Lisans eğitimi almanın yeterince olmadığı bu zamanda yapılacak olan sınavlarda ba...

Memur olarak çalışanların var olan kanuna göre tatil günleri izinden sayılıyor. Dini ve milli bayramlarda memur olarak çalışanların kullanmış oldukları izinlerin senelik izinden sayılıp sayılmayacağı devamlı tartışılan bir konu. Memur temsilcileri ko...

 

Danışman Öğretmenlikle İlgili Bütün Bilgiler bu yazıda yer alır. Danışman Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Atama ve Yerleştirme Yönetmeliği'nde şu biçimde tanımlanmaktadır. ”Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmen'' ...

Yabancılara Genel Sağlık Sigortası Yabancı uyruklu olup ta tebaasında oldukları ülkenin sağlık sigortasından faydalanmayan, türkiyede oturma izni almış ve kesintisiz bir senelik süre zarfında Türkiye de ikamet edip minimum ücretin brüt tutarının %24'...

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Bağ-Kur, Sigorta ve Emekli sandığının birleşmesiyle oluşmuş bir devlet kurumu ve hizmetidir. SGK E-Hizmet ile işe başlangıç tarihlerinizi, hangi kurumda ne kadar çalıştığınızı, çalıştığınız iş yerlerinde patronun sigorta...

Türk Hava Yolları 20 Mayıs 1933 tarihli ve 2186 sayılı kanunla kurulmuştur. İlk adı Havayolları Devlet İşletme İdaresi’dir. Türk Hava Yolları 1935 senesine kadar Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kalmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise 2744 sayılı kanu...

Yakın zamanımızda teknolojinin ilerlemesi ile beraber çok sorgulama işlemini bilgisayarlarımız üstünden yapabiliriz. Bu internet üstünden bize sunulan uygulamalar bizi kurumlara gidip sıra bekleme derdinden kurtarıyor. Çokca kurum ve kuruluş bu aland...