Ölüm sigortası

Ölüm sigortası sorgulama işlemleri veya Ölüm sigortası hakkında bilgiler ve daha fazlası...

 

SGK'ya bağlı olarak hizmet vermekte olan sigortalı çalışan kimselerin talihsiz bir biçimde hayatlarının son bulması sonucu SSK ölüm yardımı almaya hak kazanır duruma gelirler. Bu konumuzda sizler için SSK ölüm yardımı nasıl alınır detay içeren bir bi...

 

Türkiyede devlet yoluyla çokca farklı biçimde vatandaşlara ödemeler yapılabilir. Bu ödemelerin alınmasına hak kazanmak için de belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekir. Ölen şahsın babasına maaş ödenmesi de bu ödemeler kapsamındadır. Devlet, ...

Özürlülük durumu doğuştan, genetik olan veya sonraki zamanlarda çeşitli sebeplerle zihinsel, ruhsal, bedensel ve sosyal yeteneklerini şahsın belli derecelerde kaybetmesi nihayetinde sosyal hayata uyum sağlama, uyum prosesi ve günlük fizyolojik ihtiya...

Bağ-Kur ; Esnaf ve sanatkarlarla diğer hür çalışan kimseleri kapsamına alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip, üyelerine malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası hizmeti sunan bir sosyal güvenlik kurumudur. Bağ-...

İsteğe bağlı emeklilik ile çalışmadan, siz de kolaylıkla emekli olabilirsiniz. Yapılması gereken yalnızca, işvereninizin sürekli olarak yatırdığı primlerinizi, kendinizin yatırmasıdır. Fakat, kendi primini kendi yatıran herkes isteğe bağlı emekli ola...

 

Emekli Sandığı evlilik yardımı, sosyal güvenlik çerçevesinde ölüm sigortası kollarından sağlanan bir yardımdır. Evlenme ödeneği ve evlenme ikramiyesi olarak da bilinir. 4C evlilik yardımı halk dilinde çeyiz parası olarak da bilinir. Emekli Sandığı ev...

Emeklilik, hayatımızın bir kısmında yahut belki de tüm bir ömür çalışmamızın bir meyvesi olarak bize tanınan dinlenme fırsatıdır. Hangi kültürden veyahut görüşten olursa olsun emekli olabilme hayali ve emeklilikte yapılacaklar listesi her kişinin çal...

Sigortası bulunabilen bir şahsın ölümünün gerçekleşmesinden sonra, bu kimsenin sahip olduğu sigorta imkanlarının kime geçeceği uzun süredir tartışmalı bir konu şekline gelmiştir. Hassaten kalabalık ailelerde meydana gelen bu tarz karmaşaların çözümü ...

İnsanlar gereken olan alanlardaki eğitimlerini almanız sonrasında kamu kuruluşlarında veya özel sektörde işe başlarlar. İşe başladıkları tarihten başlayarak işverenleri aracılığıyla sosyal güvenceleri oluşturulur, yani görev aldıkları sektöre göre be...

Devlet bazı yardımlar çerçevesinde ülkedeki vatandaşlara maaş bağlamaktadır. Bu maaşların bağlanma koşulları insanların haline göre değişiklik gösterebilir. Bu koşullar sağlandığı halde yazılı başvuruyla bahsi geçen olan insanlara devlet değişik adla...

Ölüm sigortası, uzun zaman süresini kapsayan sigorta çeşitlerinden bir tanesidir. Ölüm sigortasının bu kadar önemli olmasının ve yasal olarak hükümlerde yer almasının sebebi, sigortalı çalışan kimselerin ölüm etmeleri halinde göstermiş oldukları hak ...

 

BAĞ-KUR, Türkiye'de serbest sektörde kendi iş yerlerinde veya başka bir kimsenin iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler, esnaflar ve sanat alanında çokca hizmet sunan sanatkarlar gibi çalışanların dahil olduğu bir Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Ken...

İş kazası, meslek hastalığı gibi haller sonucu ölen sigortalı insanlar için SGK Cenaze Ödeneği verilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununca ölüm sigortasından faydalanan şahıslara SGK Cenaze Ödeneği verilir. İş kazası ve...

Esnaf ve sanatkarları, devlet ve özel sektörde çalışma imkanı olmayanları yani diğer deyişle hür olarak çalışanları kapsayan sosyal güvenlik kurumu olan BAĞ-KUR ile ödeyeceğiniz primler istikametinde hem 72 elde edebilir aynı zamanda sağlık hizmetler...