Sgk icra borcuna itiraz

İcra hallerinde borca itiraz usulleri icra takibinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bu sebeple tamamı ayrı ayrı incelenmeli ve i...

İcra hallerinde borca itiraz usulleri icra takibinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bu sebeple tamamı ayrı ayrı incelenmeli ve itiraz şekilleri buna göre incelenmelidir. En fazla başvurulan icra takip yolları; ilamsız icra takipleri, ilamlı icra takipleri, çek ve senet takipleri ve kira nedeniyle icra takipleri olarak bilinir. Biz de bu makalemizde SGK icra borcuna itiraz konusunu ele alacağız.

İlk etapta icra takibi ne demektir, bunu öğrenmekte yarar var. İcra takibi, borçlu olan şahsın borcunu bir sebeple alamaması halinde, alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek istemesidir ve bunu yapmak için İcra Müdürlüğü devreye girer. İcranın ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki çeşidi vardır.

İlamlı icra, bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılmaktadır. İlamsız icra ise bir mahkeme kararı olmadan para yahut teminat alacağının tahsili için başlatılan icra takibi türüdür.

Yukarda da belirttiğimiz gibi icra takip çeşitlerine göre borca itiraz şekilleri de değişir.

İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz

İlamsız icra türlerinde borca itiraz İcra Müdürlüğüne direkt yapılabilir. İcra borcuna itiraz için tebligatın alınmasından başlayarak 7 günlük bir zaman bulunur. Bu süreye hal düşürücü süre denir. Yani bu 7 günlük zaman içerisinde itiraz edemezseniz itiraz hakkınız yanmaktadır. Bu açıdan belirlenen sürelere uyulması itiraz hakkı yönünden önemlidir.

 

İcrada borca itiraz belgesinde istenilenler ve neye itiraz edildiği açıkça belli edilmelidir. İlamsız icra takibinde itiraz edebileceğiniz birimleri şöyle sıralanmaktadır:

Borç.

İşlenmiş faiz.

Faiz oranı.

Yetki.

Borcun diğer fer'ileri.

Ek olarak borcun hepsine da itiraz edilebilmektedir lakin böyle bir halde borcun bütününe itiraz edileceği açıkça belirtilmelidir. İlamsız icra takibinde borca itiraz etmek takibi durdurmaktadır. İcra işlemlerine devam edilebilmesi için alacaklı şahsın mahkemelere dava açıp itirazın haksız olduğunu kanıtlaması gerekir. Eğer alacaklı insan mahkemeyi kazanırsa ve borca itiraz eden şahsın haksız olduğunu ispatlarsa; mahkeme borca itiraz eden kişiyi, %20 İcra İnkar Tazminatına mahkum etmektedir. Bu açıdan eğer icra borca itiraz edilecekse, hallerden emin olunması gerekir.

İlamlı İcra Takibinde Borca İtiraz

İlamlı icra takibinde haller ilamsıza göre farklıdır. Şurada borca itiraz usulü ve sonuçları değişir. İlam mahkeme kararıdır, o açıdan de ilamla takibi yapılmış olan borca itiraz etmek için de icra mahkemesinde dava açılması gerekir. Bu takip süresinde ise itiraz zamanı 5 gün olarak belirlenmiştir.

İlamlı icra takibinde itiraz edilecek haller kısıtlıdır. İtiraz edilebilen birkaç hal şöyledir:

İlamda gösterilen bedellerin hatalı hesaplanması itiraz edilebilmektedir.

İlgili olan faiz ilamdakine göre fazla hesaplanmışsa itiraz edilebilmektedir.

Vekalet ücreti ve yargılama masrafları yüksek ve hatalı yazılmışsa itiraz edilebilmektedir.

Senet ve Çek Takiplerinde Borca İtiraz

Senet ve çek, ilamsız takiplere göre alacaklı kişiye daha çok koruma sağlar. Şurada borçlu kişiye 10 adet misal ödeme emri gönderilmektedir. Bu tebliğden başlayarak borçlu şahsın itiraz süre 5 gün olur.

Bu çeşitte de itiraz icra mahkemelerine yapılmaktadır. Borca itiraz sebeplerini ise şöyle sıralanmaktadır:

Borcun ödenmesi.

Sözleşmeye dayalı bir teminat senedinin takibe konması.

Senedin 3 senelik ve de çekin 6 aylık zamanaşımı süresinden sonra takibe konulmuş olması.

Belirlenen faiz oranının gereğinden yüksek olması,

Senetteki yahut çekteki imzanın sahte olması hallerinde borçlu olan insan itirazını yapabilir.

Kira Nedeniyle İcra Takibinde Borca İtiraz

O nedenle yapılmış olan icra takiplerinde borçlu olan kişiye 13 adet misal ödeme emri gönderilmektedir. Tebligat alınınca borçlu kişiye itiraz edebilmesi için 7 gün verilir. Bu süre içinde borçlu olan kimse icra müdürlüklerine vereceği dilekçe ile itiraz edebilir.

Kiraz nedeniyle icra takibine itirazdaki haller ilamsız takipteki ile aynıdır. Ama yine de itiraz edilen her nokta açıkça belirtilmelidir, tersi halinde yanlış işlem yapılabilir.

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Açık öğretim görev ücretleri adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar