Resen emeklilik

Tek taraflı hiç kimseye danışmadan en direkt yapılmış olan emeklilik işlemine Resen Emeklilik denir. Yani Resen Emeklilik bir sebebe ...

Tek taraflı hiç kimseye danışmadan en direkt yapılmış olan emeklilik işlemine Resen Emeklilik denir. Yani Resen Emeklilik bir sebebe dayanmaksızın kimsenin kendinin emekli olmak istemesini ifade etmektedir. Şahıs zaman zaman özel nedenlerden dolayı emekli olmak isteyebilir zaten çokca insanında emekli olup rahat bir hayat sürmek isteğidir. Bu uygulama kurumların yasalar ile belirlenmiş belli hallerde tek taraflı yaptıkları göreve son verme işlemidir. Resen emeklilik üç biçimde incelenir. Resen emeklilik hepsinden önce görülebilen kısım üstüne incelenir. İkinci seçenek olarak resen emeklilik kimsenin sicili ile incelenir. Üçüncü ve nihayetinde resen emeklilik yaş sınırı nedeniyle incelenebilir. Resen emeklilik görülebilen kısım üstüne nasıl olur. Çalışma hayatında 30 yılını doldurmuş olanlar bunların içinde seçilmiş olan belediye başkanları ve  illerdeki daimi komisyon üyelerinin resen emeklilik uygulamasından faydalanma hakları yoktur. Diğer biçimde 30 yılını doldurmuş ise ve bulundukları kurumca lüzum görüldü ise yaş şartı aranmadan resen emekliliğe sevk edilir. Bu insanlar 61 yaşlarına geldiler ise resen emeklilik ile emekli aylıklarını almaya başlayabilirler. Bu şartlar için kadın ve erkekler benzer konumda görülmektedir.

Resen Emeklilik Kişinin Siciline Göre Ne Şekilde İncelenir?

 

Askeri personel sicilen resen emeklilik şartına bakalım. Subay olan ve askeri memurlarla ahlak konusundan hüküm aldılar ise veyahut yetersizlik yahut disiplin suçlarından ötürü sicilleri üstüne askeri mahkemeler aracılığıyla verilmiş olan kararlar altında kurumlar ile resen emekliye sevk edilmeleri kendilerine kadın veyahut erkek 25 yıllarını doldurmuş ve 61 yaşını doldurmuş olan insanların resen emeklilikten emekli olup emekli aylıklarını almaları mümkün. *Son çıkartılan kanundan önce (08.09.1999) göreve başlamış olan ve 61 yaşa değil geçici 205 inci maddede belirtilmiş olan yaş sınırlarına tabi olacaklar ve bu yaş sınırlarının hizmetlerine eklenen fiili hizmet zamanı zammı kadar indirim yapılabilmektedir* Bu uygulama göre görevlerinden 25 sene şartını doldurmadan ayrılmış olan kimseler için diğer sosyal güvenlik kurumlarında çalışmamış olmaları durumunda insanlara geri toptan ödeme yapılacaktır. 25 sene şartını doldurmuş olmalarına karşın resen emeklilik üstünden emekli aylığına sahip olabilmeleri için bu yaş şartını temin ettikten sonra açıkta kaldılar ise emeklilik talebinde bulunabilirler. Bu halde iken talepte bulundular ise şahıslara resen emeklilik emekli aylığı bağlanabilir. Resen emeklilik yaş sınırı ile ilgili koşullara bakacak olursak; Kimselerin yaş sınırı hükümlerini uygulanacak halde olan kurumlarınca resen emeklilik kurumuna sevk edilir. Çalıştıkları kurumda 15 senesi doldurmuşlar ise kendilerine resen emeklilik imkanı sağlanarak emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Yaş sınırı nedeniyle resen emeklilik kurumuna sevk edilen kimseler hizmet süreleri 15 yılın altında ise resen emeklilik emekli aylığı alma durumları iptal olur ve bu kimselere toptan ödeme yapılmaktadır.

Resen Emeklilik İptali Mümkün müdür? Nasıl İptal Edilir?

Emeklilik işlem iptali için yüksek okul mezunu bir memur intibakının ya kendi hesabının nihayetinde yahut çalıştığı kurumun aldığı bilgiye göre normal zamanda 1 inci dereceye gelmemesi gerekirken 1 inci dereceye geldiğini öğrendi ise ve bu biçimde emekli aylık ya da emekli aylık ikramiye tutarını hesap etmiş olabilir. Fakat emeklilik işlemi 1 inci dereceden yapılmadı ise aylık emekli maaşı ve ikramiye tutarı beklediğinden az ise işlemi iptal edip göreve tekrar dönüş yapabilme imkanına sahipsiniz. Genç yaşlarda emekli olarak daha sonralardan pişman olup göreve dönmek isteyen kimseler için göreve dönmek mümkün. Bu konuda hak kaybına uğrayan kimseler tekrar göreve başlama gibi talepleri olduğunda kabul edilmesi konusunda şunları söyleyebiliriz. Emeklilik işlemlerinde kendi tercihleri ile emeklilik müracaatında bulunup tekrardan göreve dönmek isteyen kimselerin göreve dönmeleri için kesin bir karar yoktur. Bunun tam tersine seneler önce emekli olan memurun emeklilik işlemlerinin iptal talebinin geri alınmaması konusunda Danıştay kesin olarak kararlaştırmış ve talebin kabul olması imkanı yoktur. Emekli olmak için emeklilik sürelerini tespit etmek memurun iradesi ile gerçekleşen bir durumdur. Mahkeme kararları olmadan memurları bağlı oldukları kurumlar göreve başlatamazlar aynı anda emekliliklerini iptal edemezler. Kısaca bu hal için emeklilik kararı almış birinin görevine geri dönmesi için mahkeme kararı bulunması şartı aranmaktadır diyebiliriz.

Anayasa’da Resen Emeklilik

Yapılmış olan düzenlemeler ile ilgili açıklanan bir davada belirtilmiş anayasa aykırılık iddialarını ciddi bulan idare mahkemeleri bu konuyu anayasa mahkemesine taşımıştır. Bu konuda belirlenmiş olan kanun ise şu şekildedir:

Bu düzenlemeler ile ilgili olarak birinci sınıf emniyet müdürü rütbesini ibraz edenlerden emniyet genel müdür yardımcısı teftiş kurulu başkanı polis akademisi başkanı özel güvenlik denetleme başkanı birinci hukuk müşaviri polis moral eğitim merkezi müdürü akademi başkan yardımcısı polis amirleri eğitim merkezi müdürü teftiş kurulu başkan yardım eden teftiş kurulu grup amiri polis meslek yüksek okulu müdürü polis meslek eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibari ile ikinci üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesini ibraz etmeleri halinde emeklilik ya da yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken koşulları haiz olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay içerisinde yüksek değerlendirme kurulunun teklifi ve iç işleri bakanının onayı ile resen emekliye sevk edilir. Bu vesileyle emekliye sevk edilenler hakkında da 55 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükümleri uygulanmaktadır.

Bazı kurumlar çalışanlarına gerekli emeklilik şartı koymaktadır. Çalışanların emekli olmaması halinde senelik izinlerinin iptal edileceği göz önüne getirilmiştir. 30 yılını doldurmuş olan çalışanlar tedirgin olmakla beraber 61 yaşlarına kadar hiçbir halde aylık alamayacaklar sağlık haklarından yararlanmaları imkansız olabilecektir. Bu konu ile ilgili dava açan çalışanlar dava sonuçlanana kadar hiçbir gelirleri olmayacaktır. İş yerleri aracılığıyla bu biçimde bir taleple karşılaşan çalışanlar ise haklarını dava yoluyla arayabilirler.

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Emekli sandığı özel hastane muayene ücreti adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar