Parsel kayması

Parseli, imar yasalarına münasip olarak belirlenmiş arazi kısmı olarak adlandırabiliriz. Haritalarla belirlenir. Parsel kayması değiş...

Parseli, imar yasalarına münasip olarak belirlenmiş arazi kısmı olarak adlandırabiliriz. Haritalarla belirlenir. Parsel kayması değişik biçimlerde gerçekleşebilir.

Parsel Kayması Nedir? Nasıl Oluşur?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uydu üstünden yaptıkları ölçümler nihayetinde parsel kayması gerçekleşebiliyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde Parsellerin kaymasına bağlı olarak komşu araziler arasında sınır problemleri gerçekleşir. Parsel kaydığı zaman araziler karışır, birinin arazisi bir başkasının arazisine kaçabiliyor.

Parsel kaymasına neden olan etkenlerden biri de imar uygulamalarıdır. İmar uygulaması arazi ve arsa düzenlemesidir. Amaç arazinin imar planında yer bulan arazi kullanımı hakkında kararlar sonrasında tekrardan şekillendirilmesi ve tapuya tescil edilerek yeni mülkiyet oluşturulmasıdır. İmar uygulamaları nihayetinde sağlık tesisleri, yol, park, pazar yeri, Eğitim Kurumu, Cami gibi bölgenin ihtiyacına göre alanlar sağlanmaktadır. Münasip yerleşim arazileri oluşturulur bölümlerin sosyal ve iktisadi yönden gelişimini sağlamak için donatı alanları kamuya geçmektedir. İmar uygulaması mülkiyetler ile ilgili bir işlemdir. O yüzden bu uygulamalar sonucu parsel mülkiyetinde sorunlar yaşanabilmektedir.

Parsel Kayması Tespitinde Hangi Yola Başvurmak Gereklidir?

 

İmar uygulamalarında parsellere ait tapu kayıtlarındaki hisse hataları kadastro parsel parsellerinin grafik ile tapu yüz ölçümü arasında farklılıklar oluşur ve bunun nihayetinde parsel kayması gerçekleşebilir. Uygulamalar nihayetinde oluşan sonuçlar sonrasında mülkiyet sahipleri dava açabilir. İmar uygulamalarının daha düzenli ve problemsiz yapılmış olması için bu uygulama ile ilgili hükümlerin daha net ve adaletin sağlanabileceği bir yasa taslağının oluşturulması gerekir. 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yetkisi belediyede komşu alanları içerisinde Belediyelerde bu sınırlar dışında ise valiliklerdedir. Bu yetkiyi imar planı içerisinde yer bulan binalı ve binasız arsa ve arazilerin birbirleri, kamu veyahut belediye yerleri ile birleşmesi, bu arazilerin tekrar imar planına münasip ada ve parsellere ayrılması ve bağımsız yahut ortaklandırılmış olarak yahut kat mülkiyeti ilçelerine göre hak sahiplerine dağıtılmasını kapsar. Belediye ve valilikler bu yetkilerini arsa ve arazilerin sahipleri yahut öteki hak sahiplerinin görüşlerine önem vermeden kullanırlar. Yeni oluşturulan imar parsellerinin tapu kütüğüne yazılımlarını kendileri yaptırır.

İmara münasip parsel üretme amacının dışında var olan yolun genişletilmesi, kamuya taşınmaz kazandırılması yahut yeşil alan yaratılması gibi amaçlarla imar uygulaması yapılmış olması hukuka aykırıdır. ( Danıştay 6. Dairesinin K: 1993/4498 sayılı kararları)

İmar planı ile Yeni düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın bir alanda ikinci kez imar uygulaması yapılmaz. ( Danıştay 6. Dairesinin sayılı kararı)

Görüldüğü üzere imar uygulamalarından doğan parsel kayması gibi çok sorunla karşılaştığınız zaman dava açma hakkına sahipsiniz. Paralı sahibinin rızası olmadığı durumda kamuya bırakılması istenen alanın karşılıksız olarak kamuya geçmesi mümkün değildir. Düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin yüzde 40’ını geçemez.

Parsel kaymasına neden olan bir başka hal kadastronun geçerken yanlış yerden ölçüm noktaları alması sonucu sınırlandırmada hata yapmasıdır. Bu halde bir parselden diğerine kayma olur. Kadastro aracılığıyla sınırları sabit olan taşınmazda ölçü hatası, yanlış hesaplama gibi hallerde taşınmaz sahibinin müracaatı veyahut Kadastro Müdürlüğü aracılığıyla düzeltme yapılmaktadır.

Parsel Kayması Nasıl Tespit Edilir?

Parsel kayması olup olmadığı, tapu alanı adresi, kimin üstüne olduğu gibi bilgileri öğrenmek için Parsel Sorgulama uygulaması oluşturuldu. Arsanın görüntüsüne sistemdeki harita vesilesiyle ulaşabilmektesiniz. Ek olarak komşu parsellerinde görebilir parsel kayması, sınır ihlali gibi durumların olup olmadığını da kontrol etmiş olursunuz. Uygulamadan Megsis eğitim videolarını izleyerek bilgi edinebilirsiniz. Parsel sorgulama uygulaması bilgi teknolojileri Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla oluşturulmuştur. Ek olarak mobil parsel sorgu uygulamasını da telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Alo 181 hattından daha çok bilgi elde edebilirsiniz.

Sınır Düzeltme İşlemi Nedir?

Parsellerin sınır bölgelerindeki yapılmış olan hataları düzeltmek için sınır düzeltme işlemi yapılmaktadır. Kanuna göre düzenleme belediye ve mücavir alan sınırları ile sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içerisindeki binalı veyahut binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. Parsel kayması gibi çokca duruma yol açan hatalarla ilgili olan yönetmelikte ( Kadastro Esnasında ya da Devamında Sapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik) konu ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Mağdur taraf tebliğ tarihinden başlayıp 30 günün içerisinde Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilir. Bu tebliğin 15. maddesi aşağıda bulunan resimde verilmiştir.

parsel kayması e-sorgulama.com

Parsel kaymasının da içerisinde bulunmuş olduğu arazi ve arsalar ile ilgili her çeşit sorun Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nü ilgilendirir. Kurum hataları düzeltmeye çalışır. Düzeltilmezse ve ilgili insan dava açarsa sorun mahkemenin vereceği kararla sonuca kavuşur. Son günlerde bu tarz problemlerle devamlı karşılaşılmaktadır. İnsanlar kanunen kendi üstüne olan parselin bir bölümünün başkasının arazisine kaydığını görebiliyor. Bununla beraber sınır ihlali, taşma gibi çok duruma da rastlanmaktadır. Lakin daima parselin kayması halinde düzeltme kararı çıkacak diye bir şey yoktur. Özel olarak imar uygulamaları sonucu oluşan düzenlemelerde. Bu hallerde taşınmaz sahibinin rızası olduğun müddetçe bir hatadan söz edilemez. Konuyla ilgili ayrıntılar ilgili kanunda belirtilmiştir.

 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Parsel ayırma adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

#1 ramazan vural,

Sayın Hocam; Uşak İli Sivaslı ilçesinde Kadastro Yenileme Çalışması yapılmaktadır. Bu aşamada Maliki bulunduğum 3 Parsel 6700 M2 alanın komşumun kullanımında olduğu benim 3 parsel olarak kullandığım alan ise (zeminde 5.000 m2 ) başkasına ait olan 3 parsele sınır 4 No'lu parsel içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Atalarımdan beri kullandıgımız alana (4 Parsel içerisindeki alana etrafını çitleyerek 12 yıl önce Asma tesisi kurdum. 4 Parsel ise yaklaşık 7.000 M2 olup maliklerinin kullandığı alan yaklaşık 2.500m2.dir 4 No'lu Parsel içerisinde benim kullandığım alanın 3 tarafı kalın çiğ andır.. 4 Noluparsel malikleri (1/2 hisseli) kalan alanı benden talep etmektedir. Bu Durum Kadastro Yenileme çalışması aşamasında nasıl düzeltilebilir. Aksi halinde kadastro Mahkemelerinde düzeltilebilirmi veyahut yeri terketmek durumunda kalınması halinde Kururlan Tesis masrafı karşıdan alınabilirmi. Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.


#2 adem yıldız,

Kolay gelsin bir konu hakkında bilgi almak isterim.koyun içinde şekli dar uzun bir arsam var tapuda bahcesiye geçiyor.yan parselle anlaşmalı olarak arsanın şeklini kare biçiminde yaptirabilirmiyim bunun için nasıl bir yol izlemem gerekir.konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim


Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar