Parsel ihlali

Parsel imar yasalarına göre ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçasına denir. Bir parselin bir veya birden fazla sahibi olabilir. Sah...

Parsel imar yasalarına göre ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçasına denir. Bir parselin bir veya birden fazla sahibi olabilir. Sahipler kişisel kimseler olabileceği gibi kuruluş, vakıf yahut devlet gibi organlarda olabilir. Parseliniz hakkında bilgi edinmek istiyor iseniz tapu ve kadastro genel müdürlüğünün internet sayfasından parsel sorgulama yapabilme imkanına sahipsiniz. Türlü biçimlerde parsel ihlali yapılabilir. Bu konu taşınmaz mal zilyetliğine yapılmış olan ihlallerin önlenmesi hakkında kanunun uygulama biçimi ve esaslarına dair yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Kamu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar vardır. Üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi. Taşınmaz ve müdahale sayılacak haller benzer yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilmiştir. Yetkililerin parsel ihlalini öğrendikten başlayarak 60 günün içerisinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Parsel ihlali sonucu yetkili makamlara başvurmaya yetkili kimse mal sahibidir. Başvurular yazılı yahut elektronik dilekçeyle ilçelerde kaymakamlıklara merkez ilçelerde valiliklere şahsen veyahut kanuni temsilcileri aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru tarihi itibariyle soruşturmanın en kısa bir zaman içerisinde yapılarak kararın 15 günün içinde verilmesi zorunludur.

Parsel Sınır Tespiti Nasıl Yapılır?

 

Özel kadastro bürolarına başvuru yaparak parsel sınırlarının tespiti yapılabilmektedir. Bu ölçümler en sonunda parsel ihlali var ise açığa çıksa da imar mevzuatı uygulanmışsa, mevzi imar planı yapılmışsa buna karşı yapılacak girişimler 25 yıl içinde zaman aşımına uğramış olabilir. Sınır ihlalini yapan komşunuz ise bunun zaman aşımı yoktur. Arsa düzenlemesi de yapılabilmektedir. Arsa düzenlemesi, arazinin son kullanma durumunu gösteren kadastro haritaları ve tapu kütüğü bilgilerinin uygulama imar planında ön görülebilen arazi kullanış kararlarına münasip şekilde imar kanunu ve yönetmeliklere göre imar parsellerinin oluşturulması sınırlarının gerek arazide ve gerekse haritada tespiti ve tapu kütüğüne kaydedilmeleri için yapılmış olan ayırma, birleştirme ve tekrar dağıtma işlemlerine denir. Parsel ihlali bazen bilerek bazen de bilinmeden gerçekleşebilir. Bu konu hakkında çokca misal olay bulunur. Yan parsele ihlal, binanın yan arsaya girmesi, başkasının arsasına inşaat yapılmış olması, arsadan yol geçmesi gibi haller mevcuttur. Vatandaşların arsalarını kontrol etmek için parsel sorgulama uygulaması geliştirilmiştir. Buradan ada, parsel, tapu alanı, niteliği, mevki bilgilerini öğrenebilirsiniz. Arsanızı harita üstünden görüntüleme pafta vesilesiyle kontrol edebilirsiniz. Etrafındaki parselleri de görebilir koordinatlarını öğrenebilirsiniz. Parsel sorgulama ile eğitim videoları izleyebilirsiniz. Buna göre istatistiki bilgilere, parsel sorgu ve personel giriş sistemlerine bakabilirsiniz. Parsel ihlali var ise bunu görebilirsiniz. Mekansal gayrimenkul sistemi harita servisleri, E Devlet uygulamaları, ortofoto ve parsel sorgulama sistemine ulaşabilmektesiniz. Uygulamayı cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Başkasının arazisine taşan yapı, taşkın inşaattır. Taşkın yapı komşu parsele veyahut imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmeti ve tesisleri için ayrılmış alanları ihlal eden inşaat yasağı olan yapılardır. Üstünde taşkın inşaat yer bulan taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni taşkın inşaat sahibi hakkında kal davası ve müd. önlenmesi açabilir. İyi niyetli taşkında sahibi de TMK’da yer bulan 725. maddeye göre münasip bit bedel karşılığı taşan kısmın mülkiyet hakkının kendisine verilmesini isteyebilir. Parsel ihlali yapılmış olan bölgeyi sonrasında iktisat eden şahıs medeni kanunun 931. Maddesine dayanamaz ve tapu kütüğünde yer almayan bir hususun kendisine karşı etkili olamayacağını belirtemez.

Parsel İhlali Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sınır duvarı 25-30 metre karşı parseli ihlal ederse taşkın olarak değerlendirilir. Çekme mesafesine uymamakta parsel ihlaline neden olur. Çekme mesafeleri binanın kat sayısına ve planlı veyahut plansız olmasına göre değişebilir. Bina yüksekliği 60.5 metreden küçük olan binaların yoldan çekme aralığı 5 metredir. 4 kat ve daha az katlı binaların yan bahçe çekme aralığı 3 metredir. Arka bahçe aralığı hesaplaması ise bina derinliği 40 metre ve daha az ise arka bahçe aralığı H-2 olarak hesaplanır. 40 metreden fazla ise 4 kata kadar olan binaların arka bahçe aralığı 3 metredir. 4 katın üstünden ki her kat için bu aralığı 0.5 metre artar.

Parsel ihlali çok geniş bir konudur. Bina yükseklik sınırı, temel derinliği, bahçe duvarı yüksekliği, çekme aralığı, binalar arası mesafe, bitişik nizam aralığı, yan parsel ihlali, 2b kadastro ve arsa sınır ihlali, taşkın yapı, yan arsaya taşma, tarla sınır ihlali, komşu parsele pencere açılması gibi çok konuyu içine alır. Yapılmış olan parsel ihlali sonucu gereken mercilere başvuru yaparak parsel sahibi hakkını arayabilir.

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan İş bankası kart sorgulama adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar