Parsel ayırma

Parsel sınırları haritalarla belirlenmiş arazi parçasıdır. Bu sınırlar imar yasalarına göre belirtilmiştir. Parseller özel kimselere,...

Parsel sınırları haritalarla belirlenmiş arazi parçasıdır. Bu sınırlar imar yasalarına göre belirtilmiştir. Parseller özel kimselere, devlete ya da özel kuruluşlara ait olabilir. Parsel sahibinin parselini ne biçimde kullanacağına bir başkası karışamaz. Parselinizin üstüne özel konut, bina, iş yeri gibi yapılar dikebilir ya da satabilirsiniz. Bunlar parsel sahibine kalmış seçeneklerdir. Bir parselin satılık olup olmadığına, kime ait olduğu gibi türlü bilgileri Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün resmi sayfasındaki parsel pafta sorgulama ekranına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Parseller ile ilgili yapılmış olan çokca işlem vardır. Bu yazıda Parsel Ayırma işlemini ayrıntılı bir biçimde ele alacağız.

Parsel Ayırma Nedir?

Parsel ayırma; tek parça olarak kayıtlı bulunabilen parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir. Bu işlem vesilesiyle bir parsel bölünerek birden fazla parsel oluşturmaktadır. Parsel ayırma işlemi sadece parsel sahibinin isteği üstüne yapılmaktadır. Uygulama genel olarak büyük parseller üstünde gerçekleşir. Birden fazla yapının sığabileceği parseller yapılmış olan planlamalar yönünde bölgelere ayrılır. Parçalar tek tek birer parsel özelliğine sahip olur. İmar kanununa göre iki türlü parsel ayırma işlemi vardır. Birincisi imar uygulaması niteliğindeki parsel ayırma; ikincisi ise imar uygulaması niteliğinde olmayan parsel ayırmadır.

 

İmar uygulaması niteliğindeki parsel ayırma; Genel halka hizmet için ayrılan yerleri ilgilendiren ayırmalardır. Bu halde konut alanlarına denk gelen Parseller arsa niteliği kazanır. İmar uygulaması niteliğinde olmayan ayırma ise bir hizmet alanına denk gelmeyen yalnızca parsel sahibinin parselini parçalara ayrılması işlemidir.

Oluşan yeni Parseller arsa niteliği kazanmaz. Parsel ayırma işlemi için ilk başta Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne başvurulur. Buradan alınan yazı parselin bulunmuş olduğu sınır bölümüne bağlı olarak belediye encümenine veyahut İl İdare kuruluna başvurulur. Onay gelirse Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak parsel ayırma işlemi gerçekleşir.

 Parsel Ayırma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Parselin tapu senedi yahut tapu kayıt örneği

Yüz ölçümü hesapları

Taşınmazın içerisinde bulunmuş olduğu sınır bölümüne göre Belediye encümeni veyahut İl Özel İdaresinin onayı ve evrakların tasdikli örneği

İşi yapan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği

Kadastro ya da bir serbest çalışan mühendis aracılığında yapılmış olan işler için harita ve Kadastro mühendisleri odasının mesleki denetiminin yapılmış olması

Kadastro müdürlüklerinden alınan gereken evrakların Tahsilat makbuzu örneği

Röleve ölçü krokileri

Parsel köşe noktalarının koordinat çizelgeleri

Ayırma haritası

Ayırma haritasının 3 adet ozalit kopyası ( kadastro görmeyen yerlerde iki adet)

Teknik rapor

Fihrist

Parsel sahibinin nüfus cüzdanı ( yetkili temsilcisinin temsil belgesi)

Mal sahibinin ayrılması istediği parsel sayısı kadar 6×4 cm boyutunda vesikalık fotoğrafı

Parsel Ayırma İşleminin Maliyeti İle İlgili Bilgiler

492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre parsel ayrımı yapılmış olan parçaların genel beyan devrinde beyan edilen emlak vergisi değerinden az olmamak üzere belirtilmiş değerleri üstünden binde 9 oranında tapu harcı ödenir. İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değerine göre hesaplama yapılmaktadır.

Parsel Ayırma Kadastro Müdürlüğünde Yapılacak İse;

İstem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir, fen İşleri kayıt defterine kaydedilir. Parsel ayırma haritalarının kontrol edilmesi için işlemin yapılmış olduğu tarihte döner sermaye bedeli ödenir. Gereken koşulların gerçekleşmesinden sonra Kadastro Müdürlüğü aracılığıyla kontrol edilir. Güncellemeden sonra kontrol raporu tutulur. Daha sonrasında tescil işlemi için tescil bildirimi düzenlenir. Tescil için bir üst yazıyla ilgili bildirim Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir.

Parsel Ayırma Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak İse;

İstem belgesi düzenlenir. Parsel ayrılması sonucu yeni oluşan her bir parsel Kadastro Müdürlüğü aracılığıyla verilen parsel numaralarına göre tapu kütüğüne tescil edilir. Bir önceki parsellerin hakları yeni parsellerin kütük sayfasında geçmektedir. Tescil işlemi tamamlanınca Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığıyla tasdik edilir. Evrakların aslı Tapu Sicil Müdürlüğünde arşivlenir.

Netcad yazılım sistemi ile parsel ayrımı yapılabilmektedir.

Parsel Ayırma Nasıl yapılır?

İşleme girildiğinde çıkan dialogda sol taraftan işleme girecek parsel çift klik ile seçilir.

Veyahut “Grafikten Seç” butonu ile ekrandan işleme giren parsel seçilir.

Ayırma yöntemi belirlenir.

Belirlenen yönteme göre ilgili parselin cephesi, hattı, köşesi veya serbest noktası tıklanır.

Belirlenen yönteme göre alan veya mesafe değeri girilir.

Parsel no otomatik gelir. Eğer oluşan parsel bölünmeye devam edecekse “Bu Parsel tekrar Bölünecek” ikonu seçili yapılmalıdır.

Eğer bölünme devam etmeyecekse parsel no kabul edilir yahut kullanıcı aracılığıyla değiştirilir.

Bu biçimde ayırma yöntemleri kullanılarak işleme devam edilir.

İşlem sonucu raporlanır.

Dengeleme kriterleri seçilir.

Dengeleme raporu alınır ve kapatılır.

İşlem sonucu ekranda gözlemlenmektedir.

Tarım arazilerine 2003 senesinde Bakanlık aracılığıyla belirlenen büyüklüğün altında ayrım yapılamayacaktır. Minimum tarım arazi büyüklüğü 20 dönüm, dikili tarım arazileri 5 dönüm, örtü arazilerde 3 dönümden küçük olamayacak. Orada amaç tarlanın miras yoluyla küçük parçalara bölünüp işlemez hale gelmesini engellemektir. Tarımsal alanlarda her bir parselin 5.000 metrekare olması gerekmektedir. 10.000 metrekareden daha küçük parselin bölünmesi için yapılmış olan başvuru onaylanmaz.

Parsel ayrımı yapılmasının türlü sebepleri olabilir. Birden fazla parsele dönüştüğü zaman değeri artabilir, daha kolay satılabilir. Parsel sahibinin bunun gibi kendi çapında sebepleri olabilir. Parseller büyükse bölünüp ayrı ayrı satılması daha mantıklı olabilir. Birden çok kimsenin sahip olduğu bir parsel ortaklarının parseli paylaşması için de parsel ayrılma işlemi yapılabilmektedir.

 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Emeklilik gözetim merkezi adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar