Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Eğitim Duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Eğitim Duyurusu...

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Eğitim Duyurusu

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitimi 8-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ ve Doku Nakli Merkezi’nde düzenlenecektir.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ ve Doku Nakli Merkezi’nde “Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı” 07-18.10.2019 tarihleri arasında yapılacak olup 17.11.2015 tarih ve E.993 sayılı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Makam Onayında belirtilen şartları taşıyan katılımcıların 27.09.2019 tarihine kadar gerekli evraklar ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ ve Doku Nakli Merkezi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARDI

1. EĞİTİMİN ADI

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı.

2. EĞİTİMİN AMACI

Yürürlükteki ilgili mevzuatta görevleri tanımlanan Organ ve Doku Nakli Koordinatörlerini görevlerini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilecek yeterliliğe kavuşturmak ve sertifikalandırmaktır.

3. EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI

  • 1. 29/05/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
  • 2. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
  • 3. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

4. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR

 

Bu standartlarda geçen; Organ ve Doku Nakli: Bazı hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanan organ ve doku nakli ameliyesi, Organ ve Doku Nakli Merkezi: Organ ve/veya doku naklilerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerini, Organ ve Doku Kaynağı Merkezi: Beyin ölümü kriterlerini tespit edebilecek donanım ve personele sahip resmi ve özel hastaneleri, UKM: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezini, BKM: Bölge Koordinasyon Merkezlerini, Koordinatörler kurulu: Organ ve Doku Nakil Merkezlerinde veya Organ ve Doku Kaynağı Merkezlerinde çalışan koordinatörler arasından Bakanlıkça seçilecek beş üye ile oluşturulan kurulu, Koordinatör: Organ ve Doku Nakli Koordinatörünü, ifade eder.

5. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Bu eğitim programı aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür. Daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıda verilen sayfayı ziyaret ediniz.

Sertifika Eğitim Duyurusu

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Veraset İlamı Sorgulama adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar