Muğla muski su fatura sorgulama

Günümüz şartları altında işlemlerimizi internet ile stabil ve hızlı biçimde gerçekleştiriyoruz. İnternetin günümüzdeki bu denli artan...

Günümüz şartları altında işlemlerimizi internet ile stabil ve hızlı biçimde gerçekleştiriyoruz. İnternetin günümüzdeki bu denli artan kullanımı ile beraber kurumlarda kişilerin daha kolay işlem yapabilmeleri yönünden çevrimiçi uygulamalar hizmete sunmaktadır. Bizlere sunulan bu çevrimiçi uygulamalar hasebiyle kurumlara gittikçe uzun kuyruklarda beklememize gerek kalmamaktadır. Ek olarak kişisel çevrimiçi hizmetler hasebiyle yaşanan karışıkların da önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu hal içinde Muğla Belediyesi de çevrimiçi uygulamaları ile vatandaşlara hizmet vermektedir.

Bu makalemizde sizler için Muğla MUSKİ su fatura sorgulama işleminizi nasıl yapıyor olmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Yazının devamında vereceğimiz bilgiler vesilesiyle Muğla ilinde yaşamakta olan bireylerimiz su fatura sorgulama işlemlerini pratiklik ile yapabileceklerdir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) 13 Mart 2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 31 Mart 2014 tarihli resmi gazetede ilanı ile kurulmuştur. Muski’nin kadrosu ve bütçesi Büyükşehir Belediyesinden ayrıdır. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Muski’nin karar organlarıdır. Muski’nin ilk geçici yönetim kurulu toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı tüzel bir kişiliktir.

 

Muski Genel Müdürlüğü: Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, koordinasyonunda 8, Daire Başkanlığından teşekkül edilen ve %55 i ilkokul, %22  lise, %23 ü ise üniversite eğitimine sahip 682 kurum personeline sahiptir. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı kurulun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunması durumunda Genel Müdür yönetim kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik durumunda yaşlı olan yönetim kurulunun tâbi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ile İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet zamanı üç yıldır.

Muski Genel Müdürü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üstüne İçişleri Bakanı aracılığıyla atanır. Müdür Yardımcıları ise Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır. Muski’nin hizmet ettiği bölgeler:

*Bodrum, Milas  *Muğla,Ula,Kavaklıdere  *Marmaris, Datça *Ortaca,Dalaman,Köyceğiz.

İçme Suyu Tesisleri ise:

*Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi  *Güvercinlik İçme Suyu Tesisi  *Çamköy tefi İstasyonu  *Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi

Barajlar:

Marmaris Barajı  *Güvercinlik Barajı  *Mumcular Barajı

Muski Genel Müdürlüğü 2014 senesi itibarı ile 147 memur, 541 kadrolu işçi,  10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 698 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Muski Genel Müdürlüğünün başlıca görevi  Belediye sınırları içerisindeki vatandaşa nitelikli ve sağlıklı, hijyenik su üretimini sağlamaktır. Su analiz laboratuvarları hasebiyle şebeke suyunun kimyevi ve mikrobiyolojik araştırması yapılmaktadır. Muski bünyesinde işletilmekte olan değişik tiplerde arıtma tesisleri, bölgenin atık suyunun arıttırılmasını sağlamaktadır. Atık Su Arıtma Tesisleri su arıtımında kullanılan yöntemler doğal arıtma, biyolojik arıtma ve membron tip arıtmadır. Şu an işletme durumunda olan atık su arıtma tesisleri şunlardır:

Yeni kurulduğu için kurumsal yapı tam oturmamıştır. Kurumsal ilerleyişte planlama yetersizliği gözle görülmektedir bir gerçek. Coğrafi bölgenin dağınık ve engebeli olması nedeniyle çalışmalar gayet zor koşullar altında gerçekleşmektedir. Birinci derecede deprem kısmı olması alt yapıya bir tehdit oluşturmaktadır. Bu konuda pek önemli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ek olarak alan turistik bölüm olduğundan ötürü nüfus miktarı mevsimlere göre değişir. Bu çalışmaların çok yönlü olması için önemli sayılabilecek bir sebeptir. Muski Genel Müdürlüğünün en büyük hedeflerinden bazıları şunlardır:

*Var olan su kaynaklarını korumak

*Bütün atık suları atık su deşarj standartlarına münasip olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek

*Yeni yerleşim yerlerine içme suyu temin etmek

*İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir biçimde arıtmak

*Atık su kanal sistemini genişleterek etkin ve verimli çalışmasını sağlamak

*Atık sularını ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden toplamak

*Sunulan hizmetleri devamlı ve etkin kılmak

*Hizmet kalitesini sunumu devamlı hale getirmek

*Abone bilgi ve belgelerinin teknolojik ortamda dahiliye edilmesi

*Bütçe gelirlerinin artırılması ve takip edilmesi

 Muski Abonelik İşlemleri

Abonelik İşlemleri, Abone İşleri Daire Başkanlığında yapılmaktadır. Ek olarak Muski Genel Müdürlüğü web sitesinden çevrimiçi abone kaydı yaptırabilirsiniz. Abonelik için gereken evraklar şunlardır:

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız kısmının 12.10.2004 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşmelerinden birinin sureti

3-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

yapım tarihi 12.10.2004 -26.07.2008 tarihleri arasında ise;( Geçici Mesken Aboneliği )

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına münasip yapıldığına dair belge

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-Yapı Ruhsatı

4-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

6-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

26.07.2008’den sonra olan binalarda;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )

2-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

4-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

5-Lojman ise Lojman tahsis belgesi Fotokopisi

İş Yeri Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Abonelik Şirket Adına yapılacak ise ;İmza sirküleri ,Yetki Belgesi , Oda-Sicil Kaydı ve Şirket Kaşesi gerekir.

Abonelik Dernek Adına Yapılacak ise ; Dernek Karar Defteri , Dernek Kaşesi ; Yetki Belgesi , Noter onaylı Vekaletname gerekir.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız kısmının 12.10.2004 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 -26.07.2008 tarihleri arasında ise ;

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına münasip yapıldığına dair belge

2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti

3-Yapı Ruhsatı

4-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

6-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda ;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )

2-T.C. Kimlik Numarası yer bulan Kimlik Belgesi

3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

4-Noter Onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

İnşaat Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

1-İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

2-TC kimlik Numarası veyahut Noter Onaylı Vekaletname

Atık su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

1-TC kimlik Numarası ya da Noter Onaylı Vekaletname

2-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

3-Yapı İskan Belgesi Fotokopisi

Muski Borç Sorgulama

Muski’nin kendi web sayfası üstünden e belediye sistemini kullanmak suretiyle su borcu sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabilme imkanına sahipsiniz. (http://win.muski.gov.tr). Açılan sorgulama ekranına TC, sicil ya da vergi numaranız yahut abone numarası ile sorgulama işlemi yapabilme imkanına sahipsiniz. Ödeme işlemlerini siteden kredi kartıyla ya da abone ve tahsilat merkezlerinden yapabilme imkanına sahipsiniz. Veyahut yazı bitmesine yakın vermiş bulunduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Muğla MUSKİ Su Fatura Sorgulama İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Muğla MUSKİ su fatura sorgulama işleminizi internet ile yapabilmek için öncelikle makalemizin son kısmında bulunabilen link sayfasına tıklatmanız gerekmekte. Açılacak olan ekran üstünden sizden istenmekte olan bilgileri doğru ve eksik bırakmadan bir şekilde girdiğiniz halde su fatura sorgulama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tıklama işlemizden sonra ekran üstünde, her şeyden önce ekranın sol bölümünde bulunabilen seçenekler arasından, ‘Normal Borçlar’ seçeneğine tıklayınız. Ardından, borç sorgulama tipinden, TC kimlik numarası, sicil yahut vergi numaranız ile işlem veyahut abone numarası ile sorgulama işleminizi yapmak istediğinizi seçiniz. Devamında ‘Devam Et’ düğmesine basmanız gerekmektedir. Son olarak, seçmiş olduğunuz borç sorgulama tipine göre bilgilerinizi ekrandaki ilgili yerlere girmeniz gerekir. Sonrasında ‘Ara’ tuşuna basınız.

muğla muski su fatura sorgulama e-sorgulama.com

 

Yaptığınız bütün bu işlemlerden sonra, Muğla su fatura sorgulama prosedürünüz için sisteme girebilir ve sorgulama işleminizi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Muğla MUSKİ Su Fatura Sorgulama İşleminiz İçin Lütfen TIKLAYINIZ!

Muski’nin Yapmış Olduğu Diğer Hizmetler

Yatağan ilçesi Cumhuriyet mahallesinde içme suyu hattı yenilendi

Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde bulunabilen 7 sokak ve 2 caddede iki kilometre içme su hat çalışmasının yanında takriben 200 hanenin abone bağlantıları yenilenmekte

Yatağan AAT Muski Genel Müdürlüğü’ne devroldu

Keloğlu deresinde 1 kilometrelik dere ıslah çalışması yapıldı

Seydikemerde 35 hane içme suyuna kavuştu

Milas Akçalı Mahallesi’nde içme suyu arıtma tesisi kurarak demir ve rengen nedeni ile senelerdir bulanık ve sağlıksız su kullanımı önlendi ve içilebilir duruma geldi

Muski İhbar Hattı

Muski çağrı merkezi numaraları: 444 48 01 ve Alo 185. Bu numaraları arayarak dilek ve şikayetlerde bulunabilirsiniz.

Muski İletişim

Muski Genel Müdürlüğü İletişim bilgileri

Adres: Şeyh Mah. Kocamustafa Efendi Cad. No.2/A

Tel: 0252 214 48 85 ,  0252 214 48 40

Fax: 0252 214 48 86,  0252 214 48 98

e posta: info@muski.gov.tr

Muski Çalışma Saatleri

Pazartesi 08:00–17:00,  Salı 08:00–17:00, Çarşamba 08:00–17:00,  Perşembe08:00–17:00, Cuma 08:00–17:00,  Cumartesi Kapalı, Pazar kapalı

Öneri ve şikayetleriniz için Muski web sitesinden vatandaş öneri – şikayet formunu doldurabilirsiniz.

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Amasya belediyesi su fatura sorgulama adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar