Müstakil parsel

Parsel belli bir toprak parçasına verilen isimdir. Parsellerin sınırları imar yasalarına göre ve haritalar üstünde belirlenen arazi p...

Parsel belli bir toprak parçasına verilen isimdir. Parsellerin sınırları imar yasalarına göre ve haritalar üstünde belirlenen arazi parçası olarak da ifade edilebilmektedir. Ek olarak parsel kelimesi ile beraber pafta, ada gibi kelimeler de beraber kullanılır.

Pafta, ölçeklendirilmiş bir haritanın, planını ya da modelini meydana getiren her bir ayrı parça olarak tanımlanabilir. Yani büyük bir haritayı meydana getiren küçük arazi parçalarıdır. Ada ise etrafı bir takım yollar ile çevrili parsellerin üstünde yer bulan sokak, cadde, akarsu gibi bir alanı kapsar. Her bir adayı parseller bir araya getirerek oluşturmaktadır ve bu adaların her bir tarafı cadde, sokak yahut akarsu gibi bir engelle kapatılmıştır.

Müstakil parsel genelde emlak piyasası içinde yer bulan kimseleri ilgilendirmektedir. Sorgulama işlemi ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla 50. Parsel sorgulama işlemini ister TKGM’ye gittikçe, ister iseniz de web aracılığıyla çok çok hızlı biçimde yapabilme imkanına sahipsiniz. Müstakil parsel sorgulama işlemini yapmak için konumuzun sonunda verilecek bağlantıya tıklayınız. Bu bağlantıya tıkladığınız zaman açılacak sayfanın misal bir görüntüsü alt kısımda verilecektir.

müstakil parsel e-sorgulama.com

 

Yukarıdaki bölümde bulunan resimde de görebileceğiniz üzere sayfanın ortasında yer bulan haritada müstakil parsel işlemi için gireceğiniz bilgiler yönünde parsel sorgulama sonucu görüntülenecektir. Sorgulama işlemi için girmeniz gerekli olan bilgiler ise sayfanın sol bölümünde yer alır. Bu sorgulama işlemlerinden ilki İdari sorgulama işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirirken İl, İlçe, Mahalle, Ada ve Parsel bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bütün bu bilgileri girmeniz sonrasında Sorgula tuşuna basarak, işleminizi başarı ile tamamlamış olursunuz.

Diğer müstakil parsel sorgulama işlemi ise Coğrafi sorgulama işlemidir. Bu safhada ise koordinatlarını aradığınız parselin Enlem ve Boylam bilgilerini doldurmanız gerekir. Hemen sonra Sorgula düğmesine tıklatarak sayfanın orta tarafında bulunabilen haritada yer alacak parseli görüntüleyebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesi aracılığıyla yapabileceğiniz diğer müstakil parsel sorgulama işlemi ise Adres bilgisi ile yapılmış olan sorgulama işlemidir. Şurada ise tek yapılması gereken sorgulama yapacağınız parselin adres bilgilerini doldurup, Sorgula tuşuna basmaktır.

Nihayetinde da müstakil parsel sorgulama işlemi için Katman tuşuna tıklama işleminizden sonra adres bilgilerinizi haritalar üstünden seçerek el yardımıyla girmeniz ve Sorgula tuşuna basmanız ile parsel sorgulama işleminizi başarı ile tamamlama imkanı bulacaksınız. Müstakil parsel sorgulama işlemi için yasa uyarınca;

18 inci madde birinci fıkrasında, belediye (veyahut valiliğin) imar düzenlemesi sonucu; “… müstakil veyahut hisseli … olarak hak sahiplerine dağıtmaya” yetkili olduğu belirtilmektedir.

Konu ile alakalı Danıştay aracılığıyla alınan karar aşağı bölümdeki gibidir.

“18 inci madde uyarınca yapılmış olan parselasyon işleminde, mülkiyetin ferdileştirilmesi mümkün değildir. Bu halde, oluşturulan imar parsellerinin paydaşlara yine ‘müşterek mülkiyet’ halinde tahsisi gerekmektedir” (DANIŞTAY 6. Da. 17.11.1998 t. E.1998/2193, K.1998/5507 sayılı kararı)

* “İştirak halindeki taşınmazların imara tabi tutulması durumunda de dağıtım yine iştirak durumunda olur. (DANIŞTAY 6. Dairesinin 21.10.1986 tarih, E.1986/470, K.1986/879 sayılı kararı)

1 – Müstakil Dağıtım;

Danıştay kararlarına göre; 18 uygulamasıyla hisse çözümü yapılamayacaksa, 18 inci maddedeki “Müstakil Dağıtım” ne anlama gelir?

Tek malikli veyahut hisseli olsun, düzenlemeye tabi bir kadastro parselinden gereken DOP miktarı düşüldükten sonra kalan miktar, müstakil bir imar parselini oluşturmaya yetecek boyutta ise bu imar parseli müstakil olarak o kadastro parseline verilir

2 – Hisseli Dağıtım;

Düzenlemeye tabi kadastro parselinden DOP oranı düşüldükten sonra kalan miktarın müstakil bir imar parseli oluşturmaya yetmemesi ve de hukuki ve teknik sebeplerle müstakil imar parseli verilememesi halinde; kadastro parselinin, başka kadastro parseli yahut parselleriyle beraber bir imar parselinde hisselendirilebilir.

3 – Hem Müstakil ve Aynı zamanda Hisseli Dağıtım

Uygulamaya giren kadastro parselinden gereken DOP oranı düşüldükten sonra kalan miktar müstakil bir veya daha çok imar parselini oluşturmasının peşi sıra bundan böyle kalıyorsa; tam dolduranlar için müstakil, bundan böyle kalan için ise hisseli olarak yer verilebilir.

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan SGK intibak adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar