Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

İSTEĞE Bağlı Sigortalılık  Gerekli olarak sigortalı olması gerekmeyen yani çalışmayan kimselerin, kendi primlerini ödemek şartıyla so...

İSTEĞE Bağlı Sigortalılık  Gerekli olarak sigortalı olması gerekmeyen yani çalışmayan kimselerin, kendi primlerini ödemek şartıyla sosyal sigortalardan sunulan hizmetlerden yararlanmasını ve emekli olasını sağlayan bir uygulamadır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi itibarı ile yeni düzenleme getirildi. SGK mevzuatına göre, isteğe bağlı sigortalı olma hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilmektesiniz.

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı yasaya tabi gerekli sigortalı olmayı gerektirecek biçimde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içinde 30 günden az çalışan veyahut tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeni ile Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve ihtiyarlık maaşı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, bir işleme gerek kalmaksızın Kanun çerçevesinde isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer bulan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunmuş olduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.

 

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterince olabilecektir.

5434 sayılı yasanın mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden başlayarak başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı aracılığıyla belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın sonrasında belli süre prim ödememe durumunda sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep yahut ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak kaydıyla talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

başlayarak sona erer.

Dilerseniz bir sonraki konumuz olan Aday memurların asil memurluğa geçişi adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar