Gss kapsamı

Genel Sağlık Sigortası sisteminin çok önemli unsurlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük oranda genişletilmesidir. Genel S...

Genel Sağlık Sigortası sisteminin çok önemli unsurlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük oranda genişletilmesidir. Genel Sağlık Sigortası sisteminden yararlanmayan tek bir vatandaşın bile kalmaması için büyük uğraşlar verilir. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2012 tarihinden önce zorunlu sigortaya tabi olan kişilerin ödedikleri hastalık sigortası primleri ile yararlandıkları sağlık hizmetlerinden, bundan böyle genel sağlık sigortası primi ile yararlanmaya devam edilmiştir. Önceki sistemde yalnızca gerekli sigortaya tabi kimselerin sağlık sigortası sisteminden yararlanması sağlanırken, genel sağlık sigortası ile işsiz bir kimse de prim ödemek kaydıyla sağlık sigortası kapsamına girmekte ve devlet aracılığıyla güvenceye alınmaktadır.

GSS Kapsamı'nda Sayılanlar

Türkiye'de ikamet eden kimseler;

Hizmet akdi ile bir veyahut birden fazla işveren aracılığıyla çalıştırılanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler;

Kuruluş, personel kanunları yahut diğer kanunlar gereği seçimle yahut atamayla kamu idarelerince göreve gelenlerden; bu görevleri nedeni ile kendilerine ilgili yasalarda devlet memurları gibi 72 tanınmış olanlardan hizmet akdiyle çalışmayanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

Cumhurbaşkanı, başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bakanlar, il daire komisyonu üyeleri, belediye başkanları;

 

– Memur halinde iken, bu kapsamdaki insanların kurduğu sendikaların yahut sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay olmak üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Polis akademisi ile fakülte e yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

Mahalle ve köy muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına hür çalışanlardan;

– Serbest meslek kazancı yahut ticari kazanç nedeni ile basit ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin bütün ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ise komantide ortakları Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile beraber kanunla kurulan meslek odaları usulüne münasip olarak kayıtlı olanlar,

– Tarımsal faaliyette bulunanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

İsteğe bağlı sigortalı olan insanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

Hizmet akdine tabi olanların yahut kamu idarelerinde çalışan kimselerin ya da mahalle ve köy muhtarları ile kendi adına ve hesabına hür çalışan kişilerin dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlardan;

– Vatansızlar ve sığınmacılar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– 65 yaşını doldurmuş muhtaç aylığı alan vatandaşlara Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Yeşil kart sahibi olanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarından sigortalılığı olmayanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– İşsizlik sigortası kanununa göre işsizlik ödeneği alanlar,

– Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkındaki yasaya göre aylık alanlar,

– Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki yasaya göre aylık alanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Köy kanununa göre görevlendirilen geçici köy korucuları,

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'ndaki korunma, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinden para vermeden yararlananlar,

– Harp malullüğü aylığı alanlar Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

– Terörle Mücadele Kanunu'ndaki hükümlere göre aylık alanlar, Genel sağlık sigortası Çerçevesinde sayılırlar.

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Bedelli askerlik başvuruları adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar