Gümrük araç satışı

Yurt dışında araçların daha ucuz olması hasebiyle yurt dışından araç getirerek türkiyede satmayı amaçlayan insanlar aldıkları araçlar...

Yurt dışında araçların daha ucuz olması hasebiyle yurt dışından araç getirerek türkiyede satmayı amaçlayan insanlar aldıkları araçları gümrük kontrolünden geçirmek zorundadırlar. Daha açık söylemek gerekli durumda bu insanlar gümrük aracılığıyla gümrük araç satışı kontrolü ile yüz yüze kalmak durumundadırlar. Gümrük araç satışı ile ilgili pek çok sorular kişiler aracılığıyla merak edilmektedir ve sorular ile beraber cevaplar aşağı kısımdaki gibidir:

 

Gümrük Araç Satışı İçin Vatandaşlardan Talep Olunan Belgeler Nelerdir?

 

Gümrük araç satışı için vatandaşlardan bazı evraklar istenmektedir. Gümrük ihalesi yoluyla gümrük araç satışı yapılmış olması halinde bu kimselerden ikamet ve iş adresleri, benzer halde olan kimselerden güvenlik yönünden güvence yatırılması ile ilgili evraklar istenmektedir. Bu evrakların muhakkak bariz bir biçimde verilmesi şartı aranmaktadır. Kimse çalıştığı yeri ve ikamet ettiği yeri üstünde iş adresi ve ikamet ettiği adres yazılan bir belge ile görevliye sunmalıdır. Bu iş yeri belgesi ve ikamet teskeresinin mutlaka aracın T.C. sınırından geçmeden 6 ay önce alınması gerekir. Başka birinin adına vekil olunması halinde vekil olan insandan de noterde onaylanmış vekaletname istenmektedir. Bu halde vekil olan kişiye satış yapılmış olması ile birlikte bu kimsenin sunduğu vekaletnamenin misal dosyasına satış işleminin gerçekleştirilmesi işlenir. Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla satış alanına giriş usul ve esaslarına göre alınmış olan evrakların geri veriş biçimi belirlenir.

 

 

Araçların Görünmesi Ne Anlama Gelmektedir?

 

Gümrük araç satışı zamanı gümrük araç ihalesi yoluyla yapılmış satışlara ismi dahil olan insanlar tasfiye idaresinden almış oldukları izin belgesini ilgili yere sunmakla araçlarını aracın bulunmuş olduğu yerden görme hakkına sahiptirler. Böylelikle idareden eşya niteliğinde ve miktarında bu eşyanın çok küçük bölümünün bedeline karşılık olarak misal verilebilmektedir.

 

Gümrük Araç Satışı İçin Gümrük Araç İhalesi İle Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

 

Gümrük araç satışı için gümrük araç ihalesi kuralları aşağı kısımdaki gibi sıralanmıştır. Bu kurallara uyulması şartını göze alarak dikkatli inceleyiniz:

 

Açık artırma usulüyle yapılan hükümler aşağıdaki gibidir:

 

A) 1) Açık artırma ile satış komisyonu başkanı görevlendirilmiştir. Satış komisyonu başkanının açmış olduğu 12. maddede belirtilmiş evraklar bu maddede belirlenmiş olan işlemlerin gerçekleştirilmesi ile satış işleminin başlamasına neden olur.

2) Açık artırmaya katılan kimseler görevli kimseler ile birlikte satışın gerçekleştirileceği yere girebilirler. Bu kimseler dışında satış alanına başka birilerinin girmesi yasak.

3) a)Maliye müfettişleri aracılığıyla kendilerine görev verilmiş olan tasfiye idaresine çalışan elemanlar ise açık artırmayı izleme hakkına sahiptirler. Satış işlemi görevlendirilmiş olan tellal aracılığıyla yürütülmektedir.

b) Nihayetinde artırma sonucu belirlenen satış kağıdı komisyon başkanınca ve üyelerince kontrol edilerek imzalanır. Lakin imzalama ve onaylama işleminden önce 19. maddenin B bendine göre değişik teklif olması durumu sorgulanır. Eğer teklif verilmesi durumu sözkonusu olursa, satış kararından önce ihaleye devam edilir.

4) Satış komisyonunun vermiş olduğu karar esas alınır ve satış komisyonu satışa onay verip vermemekte serbesttir.

5) Gümrük araç satışı halinde artırma süresinde nihayetinde ismi çekilen şahsın özel bilgileri yani adı, soyadı, adresi ve adresi alınır. Sürdüğü pey satış kağıdına işlenir ilgili insandan imza atılması talep olunmaktadır.

6) İhalelerde çıkar sağlama amaçlı yapılmış olan hileler, tehditler, sahte nüfus kullanma,desise, sahte belge ve teminat kullanmaya edilen teşebbüsler tespit edildiği zaman hile yapan insan komisyon kararıyla satış alanından uzaklaştırılır. Bu kimseler Maliye Bakanlığı’nca 1 yıl boyunca araç satışı yapma hakkından uzaklaştırılır. Bu karar devlet ihale yasasına aracılığıyla uygulanır. Tüzel kimseler için de benzer hal ilgili olur. Gümrük araç satışı kanunları tüzel kimseleri ilgilendirmekte olup, hile yapan, tehdit ve sahte nüfus kullanmaya el atan, sahte belge ve teminat kullanan tüzel kimselerin devlet aracılığıyla yaptırımla karşılaşacağını içerir. Cumhuriyet Savcılığına bunun ile ilgili suç duyurusu bildirildikten sonra savcılık bu halde olan kimseler ve tüzel insanların işleri ile ilgilenmektedir.

7) Tasfiye idaresinde görevli gibi çalışan vatandaşlarla bu kimselerin eşleri, 2. derece de dahil olmakla 2. dereceye kadar kan ortakları ve  hısımları, ortakları artırma sürecinde satış alanında bulunamazlar.

Kapalı teklif usulüyle yapılan artırmalarda çoğunlukla aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

1) Kapalı teklif usulü yapılmış olan tekliflerin yazılı olması ile yapılabilir. Teklif yazılı bir mektupla yapılmaktadır. Mektubun içerisinde bulunmuş olduğu zarfın üstünde teklif isteğinde bulunabilen şahsın adı, soyadı ve adresi yazılır. Zarfı yapıştırmadan önce bu yere teklif isteğinde bulunabilen şahıs imzasını atarak zarfı mühürler. Mühürlenmiş olan zarf ikinci bir zarfın içine konulur. Banka teminat mektubu da dahil olmakla istenen diğer formlar da zarfa konur. Yanlışa yol verildiğinde, adresin düzgün yazılmaması veyahut zarfın mühürlenmemesi halinde ise teklif ret edilir.

2) Yapılmış olan teklifler belirlenen sıra numarası ve saate aslında komisyon başkanlığına verilerek ”Alındı” kelimesi zarfın üstüne yazılır. Komisyon başkanlığına teklif verildikten sonra geri alınması durumu bahsi geçen olamaz.

3) Teklifler belirlenmiş saatlerde açılarak okunur. Belgelerde problem aşikar olmadığı halde ihaleye katılır. İhaleye katılmayan teklifler ihale odasından götürülür. Komisyon başkanlığı aracılığıyla teklifler okunur.

4) Açık artırma ve kapalı artırma teklifi zamanı satış yapılmış olması halinde bu satışlar Tüzük hükümleri de dahil olmakla mevzuata göre belirlenir. Şartnamelerde gösterilen kararlar nihayetinde sözleşme yapılmasıyla hayata geçirilir.

 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan Parsel ada nedir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar