Engellilerde sakatlarda gelir vergisi indirimi

Sakatlık indirimi uygulaması, engelli insanların, içerisinde bulundukları zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ...

Sakatlık indirimi uygulaması, engelli insanların, içerisinde bulundukları zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amaçlı özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır. Engellilerde sakatlarda gelir vergisi indirimi uygulamasıyla engelli çalışan kişiler vergi ödemede rahat olurlar ve kazançları niceliğinde vergi öderler.

Bu indirim hasebiyle engellilerin iş ve toplumsal hayata olan katkıları artacaktır. Günlük yaşamları daha kolay bir duruma gelecek ve işlerinde yardım eden olacak araç gereçlere katma değer vergisi vermeden sahip olabileceklerdir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesine göre ücretli çalışan engelli yahut bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar, serbest meslek kazancı elde eden engelli ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar ve basit usulde vergilendirilen engelliler gelir vergisi indiriminden yararlanabilirler.

Kimler Sakatlık İndiriminden Yararlanabilir?

Engelli olup ücretli çalışan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü bir kişi bulunabilen ücretli çalışan kimseler (SSK'lı işçiler veyahut Emekli Sandığı'na bağlı memurlar)

Engelli olup serbest meslek kazancı elde edenler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü bir kişi bulunabilen serbest meslek kazancı elde edenler (Bağ-Kur'a kayıtlılar)

Basit usulde vergilendirilen engelliler.

 

Not: Bakmakla yükümlü olunan insan engellinin anne, baba, eş ve çocukları olarak kabul edilir..

Sakatlık İndirimi Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

Sakatlık indirimi tutarları her sene bütçe kanunu ile tekrar değerleme oranına göre belirlenmekte, belirlenen bu tutarlar engelli ve yakınlarının gelir vergilerinden indirilmektedir. 2013 senesi sakatlık indirimi miktarları aşağı bölümdeki gibidir:

İş gücü kaybı oranı %40 ile %59 arasında olan 3. derecede engelliler için 190 TL

İş gücü kaybı oranı %60 ile %79 arasında olan 2. derecede engelliler için 410 TL

İş gücü kaybı oranı %80 ve üstü olan 1. derecede engelliler için 800 TL

Ücretli çalışanlarda yukardaki aylık tutarlar işleme alınırken serbest meslek kazancı elde edenler ve basit usulde vergilendirilenler için yukarı kısımdaki aylık tutarların 12 ile çarpılması sonucu bulunacak senelik tutarlar dikkate alınacaktır.

Sakatlık İndirimi (Gelir Vergisi İndirimi) Nasıl Uygulanır?

Sakatlık indirimi uygulaması ücretli çalışan kimseler için gelir vergisi tevkifatından indirme biçiminde olur. Yani brüt ücretlerinden daha az gelir vergisi kesileceği için net ücretleri benzer şartlardaki diğer ücretlilere oranla daha yüksek olur. Serbest meslek faaliyetinde bulunanlar ve basit usulde vergilendirilenlerin ise gelir vergisine tabi kazançlarında indirime gidilmektedir. Bu biçimde engelliler ve engelli yakını olanlar sakatlık indirimi hasebiyle daha az kazanmış gibi sayılıp daha az gelir vergisi vermektedirler.

Sakatlık İndirimi İçin Başvuru İşlemleri ve Gerekli Evraklar

Engellilere, sakatlara yapılmış olan gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenler bulundukları yere göre yazacakları bir dilekçe ile şu kuruluşlara başvurabilir:

Vergi Dairesi Başkanlığı

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Vergi Dairesi Müdürlüğü

Malmüdürlüğü

Sakatlık indiriminden yararlanmak için aşağı bölümdeki evraklar istenmektedir:

Özürlü olup ücretli çalışan kişiler için;
o Çalışmış olduğu iş yerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu göstermektedir belge
o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf

Bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunabilen ücretli çalışan kimseler için;
o Ücretlinin çalışmış olduğu işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu göstermektedir belge
o Özürlü şahsın nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı
o Ücretlinin özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermektedir belge

Özürlü olup serbest meslek kazancı elde edenler için;
o Vergi kimlik numarasını göstermektedir belge
o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf

Bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunabilen serbest meslek kazancı elde edenler için;
o Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını göstermektedir belge
o Özürlü şahsın nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı
o Serbest meslek erbabının özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermektedir belge

Basit usulde vergilendirilen özürlüler için;
o Vergi kimlik numarasını göstermektedir belge
o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan E- devlet eğitim bilgileri adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar