Engelli hibe başvurusu

İŞKUR'dan engelliler için hibe desteği bundan böyle sağlanmaya başladı. İŞKUR, engelli hibe başvurusu yapanlar için 36 bin TL'lik hib...

İŞKUR'dan engelliler için hibe desteği bundan böyle sağlanmaya başladı. İŞKUR, engelli hibe başvurusu yapanlar için 36 bin TL'lik hibe desteği verebilecek. Yapılmış olan açıklamaya göre engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinde tahsil edilen idari para cezaları fonundan kendi işini kurmak isteyen engellilere 36 bin TL'lik hibe sağlanacak. Bu hibe hem kendi işlerini kurmalarını sağlayacak aynı zamanda ayakları üstünden durabildiklerini herkese gösterecek ve mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi gerçekleştirilecek. Ek olarak ilaveten rehabilitasyonlarına ve iyileşme süreçlerine da yardım edilecek.

Destek Verilecek Alanlar

Engelli hibe başvurusu çerçevesinde komisyon değerlendirilmesinden sonra kaynak tahsis edilmesine karar verilip hayata geçirilmesine olanak sağlanacak olan projelerde, başvuran kimsenin isteğine bağlı olarak bazı masraflar karşılanacak. Bunları şöyle sıralanmaktadır:

Kuruluş işlemleri desteği: Şirket kuruluşu için yapılmış olan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için maksimum 2.000 TL.

İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay süresince fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) maksimum %60'ını geçmeyecek halde senelik toplamda maksimum 4.000 TL.

Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan başlayarak 12 ay süresince fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için maksimum 30.000 TL.

 

 

Hibe Desteği İçin Kimler Başvurabilir?

Engelli hibe başvurusunu malesef herkes yapamıyor. Engelli hibe başvurusuna başvurmak için tabii ki belli şartlar da gerekmektedir. Bunları şöyle sıralanmaktadır:

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini türlü derecelerle kaybetmesi sebebiyle iş gücü kaybının asgari %40'ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Emekli olmamak,

Kendi üstüne kayıtlı şirket olmamak,

İş yerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Engelli hibe başvurusu esnasında ve devamında bazı dikkatli olunması gerekli olan noktalar bulunuyor. Engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer bulan engellinin çalışamayacağı alanlarda veya işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez, yani işler engellilerin çalışma koşullarına göre münasip yerde açılmalıdır. Proje başvurusu yapan şahsın üstünde hangi amaçla olursa olsun bir iş yerinin olması halinde yeni büro desteği verilmeyecektir. Engelli hibe başvurusu esnasında, başvuran kimsenin üstüne kayıtlı büro olmamalıdır. Durumu hazırda işletiliyor olan bir işletmenin devir alınması veyahut o iş yerinin geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Başvuru sahibinin hangi konuda olursa olsun emekli olması halinde da projesi kabul edilmeyecektir.

Engelli hibe başvurusu esnasında hazırlanacak proje evrakları arasında, teklif sahibinin kendisine ait veyahut başka şahıs ya da kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gerekir. Başka kurum veyahut kimselerden destek alınan projelerde, benzer maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği çerçevesinde destek sağlanmayacaktır.

Engelli hibe başvurusundan sonra hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra fatura yahut fatura yerine geçen evraklar karşılığı yapılacağından; fatura veyahut belge olmaksızın önceleri ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmemektedir.

Engelli hibe başvurusundan sonra kabul edilip, destek verilen proje çerçevesinde kurulan işletmenin sözleşme tarihi itibariyle minimum 3 (üç) sene fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, tersi durumun tespiti durumunda “kuruluş desteği” olarak yapılmış olan ödemeler faizi ile beraber geri alınacaktır.

 

Başvuru Yaparken İstenen Evraklar

Engelli hibe başvurusu esnasında istenen bazı belgeleri şöyle sıralanmaktadır:

Talep dilekçesi,

Başvuru Formu,

Kimlik fotokopisi,

Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında gerekli belge istenmesi halinde bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

Proje çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin evraklar (var ise,

Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” çerçevesinde verilen 30 bin TL ve münasip görülmeyen kalemler dikkate alınmak suretiyle proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin detaylı olarak belirtilmesi gerekir,

İkametgah durumunu göstermektedir resmi belge,

Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (resmi kurumlarca (hastahane, İŞKUR il müdürlüğü gibi) aslı gibi yapılmış olması gerekmektedir,

Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu göstermektedir belge

Engelli hibe başvurusu kapsamındaki kendi işini kurma başvurusunda herkes bir proje sunabilir. Tersi halde kimse aracılığıyla sunulan bütün projeler reddedilecektir. Başvuru rehberine ve formlarına dikkat gösterilerek proje taslağı bunlara göre dikkatli hazırlanmalı ve gereken makamlara zamanında sunulmalıdır.

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Mobbing yapan yöneticiler artık bir daha düşünecek adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar