Engelli hibe ödemesi şartları

Devletten engelli vatandaşlara geri ödemesiz hibe müjdesi verildi. Kendi işini kurmak isteyen engellilere devlet belli şartlar çerçev...

Devletten engelli vatandaşlara geri ödemesiz hibe müjdesi verildi. Kendi işini kurmak isteyen engellilere devlet belli şartlar çerçevesinde İŞKUR, 36 bin TL'ye kadar varan hibe desteği yapacak. Bu hibe engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına olanak sağlayacak. Ek olarak yalnızca maddi destek de değil. Engelli insanlar kuracakları iş yönünde eğitime tabii tutulacak ve bundan dolayı uzman insanların de desteğini alabilecek. Fakat emekli olan engelli insanlar bu haktan faydalanamayacak.

Hangi projeler desteklenecek?

• Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
• Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
• Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Hibe için onayı kim veriyor?

Yayımlanan Başvuru Rehberi'ne göre projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon aracılığıyla değerlendirilecek ve desteklenecek projeler seçilecek.

Verilecek olan hibe hangi fondan karşılanacak?

Engelli yahut eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ya da işveren vekillerinden 22.05.2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılanacak.
Destek kalemleri aşağı kısımdaki gibidir:

 

• Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılmış olan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için azami 2.000 TL.
• İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay süresince fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) maksimum % 60'ını geçmeyecek halde senelik toplamda azami 4.000 TL.
• Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan başlayarak 12 ay süresince fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için azami 30.000 TL.

Engellilerde Aranacak Şartlar

Hepsinden önce engelli olarak kabul edilen insanların tanımlanmasına bakacak olursak, mevzuatta “bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini türlü derecelerle kaybetmesi sebebiyle iş gücü kaybının minimum % 40'ından yoksun olduğu 'Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları' ile belgelenen insanlar” engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağı bölümdeki tüm koşulları taşıması gereklidir:
• İŞKUR'a kayıtlı olmak,
• Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini türlü derecelerle kaybetmesi nedeni ile işgücü kaybının minimum %40'ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski Hükümlülerde Aranacak Şartlar

• İŞKUR'a kayıtlı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Hibe Kapsamında Olmayan Maliyetler

• Ofis kirası,
• Depozito,
• Su, elektrik, iletişim v.b. abonelik ücretleri,
• Çalışan kimselerin ücretleri,
• İşlenerek veyahut direkt satılacak ürünlerin bedelleri,
• Vergi, resim, harç ve türlü üyelik ücretleri,
• İşin konusu ile direkt ilgisi olmayan demirbaş malzemeler,
• Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesi için yapılmış olan giderler.

Engellinin Koçu Olacak

Projeden yararlanmak isteyen engelli kişiler hibe almak için bulundukları illerden başvuru yapabilecek. Alınan başvurulardan sonra İstanbul, Ankara, Erzurum ve Gaziantep'te bulunabilen eğitim merkezlerinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Eğitimi tamamlayıp projeleri kabul edilen engelliler kendi illerinde şirket kuracak. Engelli girişimcilere başarılı iş adamları gönüllü olarak koçluk yapacak.

Başvuru Yapılacak Olan Evraklar

• Talep dilekçesi,
• Başvuru Formu,
• Kimlik fotokopisi,
• Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında gerekli belge istenmesi halinde bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
• Proje çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler,
• Bütçe tablosu,
• İkametgâh durumunu göstermektedir resmi belge,
• Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun aslı gibi yapılmış örneği,
• Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu göstermektedir belge

Bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Bağ-kur borcu nasıl ödenir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar