Devlet memuru için kademe nedir?

Türkiyede kamu hizmeti yapan çokca devlet memuru bulunur. Bu devlet memurları her yıl yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile a...

Türkiyede kamu hizmeti yapan çokca devlet memuru bulunur. Bu devlet memurları her yıl yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile alınırlar ve memuriyetlerine başlarlar. Memuriyette, memurlar bazı koşulları sağladıklarında derece yükselmesi yaşarlar ve bir üst kademeye yükselirler. Devlet memurları görevde bulundukları vakit içerisinde en üst dereceye kadar yükselebilirler ve bu derece yükselmesi esnasında kademe ilerlemesi de yapılabilir. Bu makalemizde devlet memurları için kademenin ne olduğunu işleyeceğiz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kademe ile ilgili gereken olan ve bilinmesi gerekli olan tanımlar yapılmıştır ve kademe ilerlemesinin hangi koşullar içinde gerçekleşebileceği belirlenmiştir.

Kademe, derece içindeki görev ve yükümlülüklerin artması manasına gelir.

Kademe ilerlemesi ise memurun bulunmuş olduğu derece içinde aylık göstergesinin ilerlemesi demektir. Bu bölümde memurun görevinin önem ve sorumluluğunda bir artış meydana gelmemektedir. Bazı şartlar gerçekleştiği halde memurlar kademe ilerlemesi yaşamaktadır. Devlet memurları, memuriyette iken eğitim hallerinde bir farklılık olursa yani üst öğrenimi bitirme, master yapma, doktora yapma gibi durumları olursa bunlar da kademe ilerlemesinde etki etmektedir.

Kademe İlerlemesinin Şartları

 

Memur olarak çalışanların kademe ilerlemesi yapabilmesi için bazı koşulları sağlamaları gerekir. Bu koşullar sağlandığı müddetçe devlet memuru için kademe ilerlemesi bahsi geçen olur. Kademe ilerlemesi için şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıklanmıştır. Buna göre devlet memurları için kademe ilerlemesi şartlarını şöyle sıralanmaktadır:

Devlet memurunun, kademe ilerlemesi yapabilmesi için bulunmuş olduğu kademede minimum 1 sene çalışmış olması gerekir.

Devlet memurunun, kademe ilerlemesi yapabilmesi için bulunmuş olduğu derece içinde ilerleyebileceği kademe aşamalarının bulunması gerekir.

Kademe ilerlemesine hak kazanmış olan memurlar, kademe ilerlemesine hak kazandıkları tarihten başlayarak geçerli olmak üzere başka bir işleme gerek duymadan ileri bir kademeye geçerler. Devlet memurları için kademe ilerlemesinde onay veren kesim atamaya yetkili amirdir. Bu makamlar, kademe ilerlemesine ait yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesi almayacak olan memurlar da kimselerin kurumları aracılığıyla her ay alınacak olan toplu onaylar ile belirlenir. Kademe ilerlemesi alıp, bu hakka münasip görünmeyenlerin ise kademe ilerleme hakları geri alınır.

Devlet Memurları İçin Kademe İlerlemesinde İstisnai Durumlar

Devlet memurları için olan kademe ilerlemesinde bazı istisnai haller da bulunur. Bu istisnai durumları sağlayan insanlar bazı şartlar aranmadan kademe ilerlemesi yaşayabilirler. Bazı devlet memurlarında bulunmuş olduğu kademede asgari bir sene çalışma şartı aranmamaktadır. Devlet memurluğunda çalıştıkları son 8 yıl içinde bir disiplin cezası almamış olan insanlarda kademe ilerlemesi uygulanır. Ek olarak mecburi olarak devamlı bir görev ile ataması yapılmış olan ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunabilen devlet memurları, bu yörelerde çalıştıkları her iki sene için kademe ilerlemesi alırlar.

Aday Devlet Memurlarında Kademe İlerlemesi

Bilindiği üzere devlet memurları, memurluk süreçlerine her şeyden önce aday devlet memuru olarak başlarlar. Kademe ilerlemesi aday memurlarda da olur. Aday memurlar, girecekleri derecenin hak ettiği kademe aylığını alırlar ama asil memurluk mesleğine geçiş yapmadan kademe ilerlemesi hakları bulunmamaktadır.

Devlet Memurlarının Kademe İlerlemesinde Aylık Ödemesi

Bilindiği üzere kademe ilerlemesinde memur kişilere zamlı maaş ödemesi uygulanabilmektedir. Yani kademe ilerlemesi devlet memurunun maaşına pozitif olarak yansımaktadır. Kademe ilerlemesi yapan memur olarak çalışanların aylık maaşları, ilerleme tarihini takip eden ilk aybaşından başlayarak ödenmektedir.

Kademe ilerlemesinin devlet memurunun emekliliğine veyahut izin sürelerine bir etkisi bulunmamaktadır. Derece ilerlemesi ve kademe ilerlemesi arasında belli bir fark bulunur. Derece ilerlemesi devlet memurunun bulunmuş olduğu pozisyondan bir üst pozisyona geçiş yapmasını sağlarken; kademe ilerlemesi ise maaşa pozitif yansıyan bir süreçtir.

Devam etmek için bir sonraki makalemiz olan SSK KEY SORGULAMA adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar