Devlet memuru için aylık ödeme çeşitleri

Çalışan her kişiye aylık ödeme yapılabilir. Türkiyede de kamu hizmeti çerçevesinde çalışan devlet memurlarına aylık ödemeleri yapılab...

Çalışan her kişiye aylık ödeme yapılabilir. Türkiyede de kamu hizmeti çerçevesinde çalışan devlet memurlarına aylık ödemeleri yapılabilir. Devlet memuru için aylık ödeme çeşitleri de bu çerçevede önem kazanmaktadır.

Devlet memuru, devletin çerçevesinde çalışan ve kamu hizmeti yapan kişiye denilmektedir. Devlet memurları ya sözleşmeli olarak veyahut Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yılın belli zamanlarında atanmaktadır. Atanan bu devlet memurlarına devlet aylık ödemeler yapmaktadır.

Devlet memurlarına aylık ödeme çeşitlerinden birisi olan maaş, devlet memurlarına her ayın başında peşin olarak ödenmektedir. Aylık, devlet memurlarına girdikleri kadro karşılığı olarak  hizmetleri için verilen maaştır.

Buradaki aybaşı kavramı her ayın 15'i olarak belirtilmiştir. Bir devlet memuru eğer aylık aldığı ay emekliye ayrılırsa veyahut ölüm ederse o ay için aldığı aylığı geri ödememektedir. Kadrolu olarak çalışan devlet memurlarının yanında bir de sözleşmeli ve geçici personel olarak çalışan devlet memurları da bulunur. Sözleşmeli personel için aylık ödemeler sözleşme koşullarına göre yapılabilir. Geçici personel için ise aylık ödemeler gün hesabı üstünden veyahut haftalık olarak ödenmektedir.

Ülke içerisindeki devlet memurları, hizmet sınıfları, kadro unvanları, kadro derecelerine bağlı olarak ek ödeme almaktadırlar. Bu ek ödemeler devlet memurlarının aylıklarına aylık olarak etki etmektedir. Ek olarak bu ödemelerin oranları kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.

 

Sene içinde bazı devlet memur olarak çalışanların görev yerleri değişebiliyor. Bu görev yeri farklılaşan devlet memurlarının aylık ödemesi işe başladıkları aybaşından başlayarak yapılabilir. Asil devlet memurları gibi aday memur olarak çalışanların da aylık ödemeleri aybaşında yapılabilir.

Kademe İlerlemesine Hak Kazananlara Ödenen Aylık

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinden birisi de kademe ilerlemesi aylığına hak kazanan şahıslara ödenen aylıktır. Bu aylık devlet memurunun kademe ilerlemesi almasından sonraki her ay maaşına ilaveten yansımaktadır. Devlet memurluğu içinde derece yükselmesi alma durumu da vardır. Devlet memuru, yeni yükselmiş olduğu dereceye başladığı aydan başlayarak yeni aylığını almaktadır.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitleri olarak devlet memurlarına temsil giderleri ödenmektedir. Belirlenmiş olan yetki makamlarını işgal etmiş olan devlet memurlarına görevlerinden ötürü yaptıkları giderleri karşılamak için ödenen paraya denir.

Bu aylıklara ilaveten devlet memurlarına belli devirlerde aylıklarına ilaveten ders görevi ücreti ödenmektedir. Ders görev ücreti, okul, kurs gibi eğitim kurumlarında öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan insanlara ödenen paradır.

Fazla Çalışma Ücreti

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinden birisi de fazla çalışma ücretidir. Fazla çalışma ücreti, kanunda yazılı esaslar çerçevesinde, normal çalışma saatleri dışında çalışmış olan memur kimselere ödenmekte olan ücrettir.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinin dışında bir de mali ve sosyal hakların çerçevesinde ödemeler yapılabilir. Bu ödemelerin oranları maaşların artışlarına, kurumların yönetmeliklerine göre değişebiliyor. Bu ödemelerden birisi devlet memurlarına ödenen Sosyal Denge Tazminatıdır. Belediyelerde, belediyelere bağlı kuruluşlarda, il özel idarelerinde çalışmakta olan devlet memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmektedir.

Sosyal denge tazminatının aylık maksimum tutarı maksimum devlet memurunun maaşının %100'ü kadar olur. Bu sınırı geçmemektedir.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinin dışarısındaki diğer ödeme de mahalli idareler personeline verilen ikramiyedir. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda ve il özel idarelerinde görev yapmakta olan devlet memurlarına senede iki kez olmak üzere ödeme yapılabilir.

Devlet memurlarına yapılmış olan diğer bir ödeme yardımı da ölüm yardımıdır. Devlet memurunun eşinin veya çocuklarının vefatı durumunda devlet memuruna, devlet memurunun vefatı durumunda ise memurun belirlediği kişiye ölüm yardımı yapılabilir.

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Turkcell bedava internet kampanyası adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar