Devlet memuru derece yükselmesi şartları nelerdir?

Türkiyede kamu çalışma alanı olarak en kapsamlı alanlardan birisidir. Çok devlet memuru kamu alanında hizmet etmekte ve buradan emekl...

Türkiyede kamu çalışma alanı olarak en kapsamlı alanlardan birisidir. Çok devlet memuru kamu alanında hizmet etmekte ve buradan emekli olur. Devlet memurları bir sınav nihayetinde kamuya atanabilmektedir ve görevde bulundukları süre boyunca da kademe yükselmeleri gerçekleşmektedir. Bu kademe ilerlemesinin veya derece yükselmesinin yapılabilmesi için belli başlı şartların devlet memuru aracılığıyla sağlanması gerekir. Devlet memuru derece yükselmesi koşullarının neler olduğu şurada önem kazanmaktadır.

Devlet memurluğunda derece yükselmesine geçmeden önce kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin ne olduğuna bakmakta yarar var. Kademe ilerlemesi, devlet memurlarının bulundukları derecelerde başarılı hizmet yapmaları halinde ortaya çıkmaktadır. Bir derece içinde kademeden kademeye geçiştir. Kademe ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için belli başlı şartlar bulunur. Bu koşullar sağlandığı halde memurun kademe ilerlemesi gerçekleştirilebilir.

Kademe ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için memurun o kademede minimum bir sene çalışmış olması gerekir. Ek olarak o çalışmış olduğu yıl içinde sicilinin de pozitif olması gerekmektedir. Kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için diğer şart ta memurun çalışmış olduğu derecede daha ileri bir kademenin bulunmasıdır. Aksi durumunda kademe ilerlemesi gerçekleştirilemez. Son sekiz sene içinde devlet memurunun bir disiplin cezası almaması gerekir.

 

Kademe ilerlemesi ile ilgili olan onay mercii atamaya yetkili amir olarak belirlenmiştir. Bu merciler kademe ile ilgili olan yetkilerini devretme hakkına sahiplerdir. Kademe ilerlemesi alamayacak olan memurlar da kurumları aracılığıyla her ay alınacak olan onaylar ile belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış olan insanların o göreve layık olmadığı tespit edilirse; yapılmış olan düzenlemeler ile kademe ilerlemeleri geri çekilir.

Memur olarak çalışanların derece yükselmesi bu kapsamdadır. Derece yahut derece yükselmesi, sınıf içinde görevin öneminin ve sorumluluğunun artışı ile doğru orantılı olarak yükselme olarak tanımlanır. Devlet memuru derece yükselmesinin koşulları sağlandığı sürece memur olarak çalışanların derece yükselmesi yapılabilir. Devlet memuru derece yükselmesi koşulları şöyle sıralanabilir:

Devlet memurunun derecesi içerisinde minimum 3 sene bulunmuş olması gerekir ve bu derecenin 3'üncü kademe aylığını fiilen 1 sene almış olması gerekir.

Devlet memurunun derecesi ile alakalı olan üst derecede boş kadro olması gerekir.

Devlet memurunun görev için gereken olan nitelikleri elde etmiş olması gerekir.

Bu koşullar sağlandığı sürece devlet memuru derece yükselmesi gerçekleşebilir.

Devlet memuru derece yükselmesindeki diğer bir kısım ise derecenin içerisinde bulunması halidir. Derecenin içerisinde asgari üç sene bulunma koşulunun aranmadığı bazı haller da vardır. Bu durumları şöyle sıralanmaktadır:

Askerlik hizmetinin yapılmasından sonra memuriyete girenlerde bu 3 sene şartı aranmaz. Memurun bu vakti memuriyette ve derecesi içinde geçirmiş olduğu kabul edilmektedir.

Eğer memurun altı senelik sicil not ortalaması 90 ve daha üstünde ise bu memurlarda 3 senelik süre şartı aranmamaktadır. Bu memurlar iki yılın nihayetinde derece yükselmesi yapabilir.

Memurun kadronun tahsis edildiği memurluk için gerekli olan nitelikleri taşıması gerekir.

Devlet memuru sicil açısından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olmalıdır ve üst kadroda boş yer bulunmalıdır.

Bu koşullar sağlandığı sürece derece yükselmesi yaşayacak olan memurlar 3 sene şartı aranmaksızın bu hakka sahip olabilirler. Sicil konusu da derece yükselmesinde önemlidir. Eğer memurun son sicili pozitif değilse üst dereceye yükseltilmesi durumu bahsi geçen olamaz. Bu nedenle derece yükselmesine hak kazanabilmek isteyen devlet memurlarının sicillerine dikkat etmeleri gerekir.

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Gss döküm adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar