Beyanname sorgulama

Beyanname yazı ile yapılmış olan bildirim halinde tanımlanır. Beyanname genel olarak vergi borçlarının miktarını hesaplamak için müke...

Beyanname yazı ile yapılmış olan bildirim halinde tanımlanır. Beyanname genel olarak vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veyahut vergi sorumluları aracılığıyla, vergi kanunlarında belirtilmiş devirlerde vergi dairelerine iletilir. Vergi dairelerine verilen beyannamelerde kimsenin önemli bilgileri yer bulur. Yani mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer bulur.

Beyanname sisteminin en ehemmiyetli özelliği vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne münasip alınmasını sağlamasıdır. Vergi beyannamelerine ek olarak sicilli ticaret, mühür ve imza beyannamelerinden de söz edilebilmektedir. Çok konuda beyanname verilebilir.

Beyanname sorgulama işleminizi çağımızın getirdiği imkanlar hasebiyle elektronik ortamda da yapabilme imkanına sahipsiniz. Beyanname sorgulama işleminizi devletin vatandaşlarına sunduğu güvenli bir hizmet ile yapabilme imkanına sahipsiniz. Bunu yapmak için bir şifreye ihtiyacınız olmayacaktır.

Beyanname Verme

 

Türkiyede vergi sisteminin işleyişi beyana bağlıdır yani işletmeler veyahut kişiler belirli dönemler için ne kadar kazanç elde ettiğini ve bu kazançlar üstünden ne kadar vergi vermesi gerektiğini kendileri bildirirler. Beyanname yolu ile verginin belirlenmesi sağlanmaktadır. Vergiye dahil olan gelir beyanname verilmesi ile hesaplanmaktadır ve beyannameler özel şekle tabi tutulur. Beyanname verme işlemi işletme yahut kimseler adına mali müşavirler aracılığıyla gerçekleştirilmiş olan bir işlemdir. Fakat şurada beyan edilen tutarın eksik yahut fazla olmasından işletme sahibi sorumlu tutulmaktadır. Beyanname verme işlemi geçmiş devirlerde vergi dairesine gidilerek yapılan işlem iken çağımızda teknolojinin ilerlemesinden nasibini almış ve beyanname verme işlemi de internet ortamı üstünden çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmıştır. Beyanname verme işlemi dönemsel olarak gerçekleştirilmesi gerekli olan bir işlemdir. Bu süreçler beyanname çeşidine göre farklılıklar gösterir. Makalenin devamında beyanname türlerine göre beyanname verme sürelerinin ne kadar olduğunu ayrıntılı olarak anlamış olacaksınız.

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyannameler kendi içlerinde gruplara ayrılmaktadırlar. Beyanname çeşitleri aşağı kısımdaki gibidir:

Senelik gelir vergisi beyannamesi   (Gelir Vergisi Çeşididir)

Senelik gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)  (Gelir Vergisi Çeşididir)

Münferit beyanname  (Gelir Vergisi Çeşididir)

Geçici vergi beyannamesi   (Gelir Geçici Vergi Çeşididir)

Muhtasar beyanname    (Gelir Vergisi Spotajı Aylık)

Kurumlar vergisi beyannamesi   (Gelir Vergisi Spotajı 3 Aylık)

Geçici vergi beyannamesi  (Kurumlar Vergisi)

Özel beyanname  (Kurumlar Geçici Vergi)

Muhtasar beyanname   (Kurumlar Vergisi)

Katma değer vergisi beyannamesi  (Özel Tüketim Vergisi)

Gider vergisi beyannamesi  (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ)

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi (VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ)

Damga vergisi beyannamesi  (DAMGA VERGİSİ)

Şans oyunları vergisi beyannamesi (ŞANS OYUNLARI VERGİSİ)

İlan ve reklam vergisi beyannamesi  (İLAN VE REKLAM VERGİSİ)

Eğlence vergisi beyannamesi  (EĞLENCE VERGİSİ)

Haberleşme vergisi beyannamesi

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi

Yangın sigortası vergisi beyannamesi

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi  (DEĞERLİ KÂĞITLAR BEDELİ)

Beyanname Verme Süreleri Ne Kadardır?

Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 1–25 Mart

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için): 1–25 Şubat

Münferit beyanname: Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışarısındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten başlayarak 15 günün içerisinde

Geçici vergi beyannamesi Üç aylık zamanı izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Muhtasar beyanname (AYLIK): Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Muhtasar beyanname (ÜÇ AYLIK): Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi beyannamesi: Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar

Geçici vergi beyannamesi: Üç aylık zamanı izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Özel beyanname: Kazancın elde edilme tarihi itibariyle on beş günün içerisinde

Muhtasar beyanname: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Katma değer vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar

Özel tüketim vergisi beyannamesi: Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar

Gider vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar

Veraset ve intikal vergisi:  Ölüm durumunda ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde, diğer intikallerde iktisap tarihi itibariyle bir ay içerisinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veyahut müsabakanın yapılmış olduğu günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Damga vergisi beyannamesi  : İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve devamlı mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenen damga vergisi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Şans oyunları vergisi beyannamesi : Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

İlan ve reklam vergisi beyannamesi: İlan yahut reklamın yapılmış olduğu ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar

Eğlence vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Haberleşme vergisi beyannamesi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi :  Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Yangın sigortası vergisi beyannamesi:  Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi: Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar

Beyanname Affı Nedir?

Beyannameler verilme sürelerine göre değişik ödeme süreleri içinde ödenmelidir. Beyanname verildikten sonra alınan tahakkuk fişinde bu verginin ne zamana kadar ödenmesi gerektiği yazılıdır. Zamanında ödenmeyen vergiler için ise vergi gecikme cezası uygulanmaktadır. Bu cezalar için bazı zamanlarda beyanname afları çıkarılabilmektedir. Bu hal daha fazla ödeme gücü bulunmayan insanlar için sevindirici olur. Beyanname affında vergi borcunun tamamı değil sadece gecikme zammı olarak yansıtılan miktarı silinmektedir. Beyanname afları için belli bir zaman yoktur. Türkiyede beyanname afları genel açıdan duruma göre belirlenir.

Beyanname Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Beyanname sorgulama prosedürünüz beyannameleriniz hakkında bilgi vermektedir. Beyanname sorgulama prosedürünüz için öncelikle yazımızın son kısmında yer bulan link sayfasına tıklayınız. VEDOP durumu, beyanname kapanma tarihi ile beraber VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi vermektedir. AZO durumu, beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi vermektedir. Çıktı seri no kontrol, beyannamenin Çık Seri Numarası gösterir. Bunu yapmak için açılan sekmede beyanname yapacağınız işlem seçeneğini tıklayabilirsiniz.

beyanname sorgulama e-sorgulama.com

Sonrasında beyanname sorgulama prosedürünüz için beyanname numarasını giriniz.

beyanname sorgulama e-sorgulama.com

Girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olunca “Sorgula” tuşuna basınız.

beyanname sorgulama e-sorgulama.com

Sorgula tuşuna bastıktan sonra beyanname sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız. Beyannameleriniz hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Beyanname Sorgulama İşleminiz İçin TIKLAYINIZ!

İthalat Beyanname  Sorgulama

İthalat beyanname sorgulama işleminizi web aracılığıyla yapabilme imkanına sahipsiniz. İthalat beyanname sorgulama için onay belgesi sorgulama işlemi yapmalısınız.

İthalat beyanname sorgulama için her şeyden önce sayfanın nihayetinde verdiğimiz bağlantı sayfasına tıklatınız.

beyanname sorgulama e-sorgulama.com

GB tescil no ve IM tarafını doldurunuz. Sonra Sorgula tuşuna tıklayınız.Sizden istenen bilgileri eksik bırakmadan ve doğru halde girdiyseniz beyanname sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

İthalat Beyanname Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

Ev Beyanname Sorgulama

Eğer bir şahıs gayrimenkul sahibi ise bu gayrimenkul için belediyeye beyanname vermelidir. Bu insanlar sahip oldukları gayrimenkul için bağlı oldukları belediyenin emlak kısmına tapu belgesiyle ispatlama yapmalıdır.

Kimseler ev veyahut arazinin tapusunu almanız sonrasında o gün itibari ile başlayan o yılın sonuna kadar devam eden ev beyanını ilgili belediyeye yapmak zorundadır. Eğer ev beyanı yapılmazsa ceza uygulanmaktadır.

Ev beyanname sorgulama işleminizi internet ile yapabilirsiniz.İlk olarak makalemizin son bölümünde vermiş bulunduğumuz bağlantı sayfasına tıklatınız. Devamında sizden istenen bilgileri sisteme girmelisiniz.

beyanname sorgulama e-sorgulama.com

Sizden istenen T.C. kimlik numarası,nüfus cüzdanı seri no ve diğer bilgileri eksik olmadan ve doğru halde girmelisiniz. Görseldeki güvenlik kodunu da girmeniz sonrasında Tamam tuşuna tıklatmalısınız. Yaptığınız bu işlemler hasebiyle ev beyanname sorgulama prosedürünüz tamamlanmış olabilecektir.

Ev Beyanname Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

Kira Beyanname Sorgulama

Kira beyanname sorgulama işleminizi internet üstünden yapıyor olmanız mümkündür. Kira beyanname sorgulama prosedürünüz için sayfanın nihayetinde verdiğimiz bağlantı sayfasına tıklamanız gerekmektedir.Bağlantı adresine tıkladığınız zaman karşınıza çıkan sayfadan Hazır Beyan Sistemi ile beyanname sorgulama işleminizi gerçekleştireceksiniz.

T.C. kimlik numarası ile giriş,kullanıcı girişi,mavi kart bilgileri ile giriş,yabancı kimlik numarası ile giriş,e-devlet yöntemi ile giriş işlemlerinden birisini seçerek beyanname sorgulama işleminizi yapabilme imkanına sahipsiniz.

Eğer E-Devlet sistemini kullanmak suretiyle kira beyanname sorgulama işlemi yapacaksanız E-Devlet şifreniz olmalıdır. E-Devlet şifre anahtarınızı size en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Kira Beyanname Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Vedop Beyanname Sorgulama

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı, müşterilerinin yapmış oldukları ihracatların kapama nüshalarını zamanında ulaştırarak eş zamanlı olarak takibini yapmaktadır.Bu işlemin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın verileri Vedop, yani Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesine aktarılmış olmalıdır. Gümrük Beyanname sorgulama işlemi için ülkenin ilgili kurumları yayınladığı resmi internet siteleri üstünden hizmet vermektedir. Sorgulama işleminizi yapabilmek için beyanname numarasını girmek yeterince olabilecektir. Vedop sorgulama hasebiyle gümrük beyannamelerinin kapanıp kapanmadığı öğrenilebilir.

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinden Beyanname Sorgulama işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yazımızın son kısmında verdiğimiz link sayfasına tıklatarak giriş yapmalısınız. Giriş yapınca beyanname numarası girerek ve de Vedop kutucuğunu işaretleyerek Sorgulama butonuna tıklatınız.

Vedop Beyanname Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Emekli sandığı ve SSK hizmet birleştirme adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar