Bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirimi

Tarım alanında yer bulan ve hem de tarım sigortasına bağlı olan çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre düzenli şekilde ödemeleri ...

Tarım alanında yer bulan ve hem de tarım sigortasına bağlı olan çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre düzenli şekilde ödemeleri gerekli olan sigorta primlerinin aylık veya üçer aylık dört dönem biçiminde yapmaları gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödeme şeklini yasalara göre belirlemektedir. Sosyal devletin 2926 sayılı Kanununa göre, aynı anda BAĞ-KUR sosyal güvencesine sahip olan tarım alanında çalışan bireyler, prim borçlarının ürün bedeli üstünden takribî yüzde bir oranında tevkif suretiyle tahsil edilmesine Bakanlar Kurulu Kararı gereğine göre 1 Nisan 1994 tarihi itibariyle başlanıldı. Kamu İdare ve Müesseseleri, İktisadi Kamu Müesseseleri, Sair Kurumlar, yani Kooperatif ve aynı anda diğer kurumlar, Ticaret Şirketleri, Dernekler, Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri, Vakıflar, İş Ortakları, Zirai kazançlarını zirai veyahut bilanço işletme hesabı koşullarına göre belirleyen çiftçiler, gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan serbest ve ticari meslek erbabı gibi alanlarda çalışan bireyler tevkifat yapmak zorundadır.

 

Tarım alanında bağımsız bir biçimde yer bulan çiftçiler için prim tevkifatı, geriye dönük kayıt ve hem de tescil olanağı gibi bir imkan sağladığı için pek önemli bir nokta olur. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi, BAĞ-KUR sosyal güvencesinin ilk uygulanmaya başladığı tarihten başlayarak şu ana kadar devamlı sıkıntılı bir uygulama olmuştur. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimine göre tarım alanında yer bulan çiftçilerin sigortalılık ve hem de emeklilik talep etmesi halinde BAĞ-KUR yahut Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fiili tevkifat uygulaması bir çeşit hallerde çelişir. Tarımsal ürün satışı yapan kişilerin, satışa sundukları ürün bedeli üstünden ise prim borçları için yapılması gerekli olan tevkifat kesintisi 01.04.1994 tarihi itibariyle BAĞ-KUR sosyal güvencesinde de yer bulan bir uygulamadır. Lakin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birleşmesi ve aynı anda 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nihayetinde bu alanda yeni düzenlemeler yapılmış olması gerekli hale geldi. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildiriminde de hem de çok düzenleme yapıldı. Bunlardan ilki, önceki uygulamada ise emekli olmayan bireyler, Kuruma üyeliği olsun yahut olmasın satışını yaptığı tüm ürün bedeli üstünden eskiden belli bir oranda kesinti yapılırken, yasalarda yapılmış olan yeni düzenlemelere göre yalnızca tescili olan ve Kuruma borcu bulunabilen bireylerden kesinti uygulaması yapılacaktır. Kesinti oranlarındaki düzenleme birkaç kez değiştirilmiş olsa da kesinti oranı yüzde bir ile yüzde beş arasında belirlemek için Kuruma tam bir yetki verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği uygulamaya göre, kesinti yapmakla yükümlü olan tüzel ve gerçek insanlar tarımsal faaliyet ile uğraşan kimselerden satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı esas alınmak suretiyle prim borçlarına mahsuben, borç tutarını geçmemek koşuluyla 1 Ocak 2014 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra yapılacak olan alımlarda ise % 2 oranında SGK’nın kesinti yapması gerekli hale getirilmiştir.

BAĞ-KUR Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirimi Nasıl Yapılır?

Tarım alanında yer bulan ve aynı anda BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olarak çalışan çiftçiler, sattığı ürün bedeli üstünden ise kesinti yapılmış olması uygulaması e-kesinti programı devreye girmeden önce toptan keyfi bir biçimde çiftçinin muaf olup, olmadığına bakmaksızın her kişiye yapılmaktadır. Aynı anda BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildiriminde yapılmış olan kesintiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmez ve bireylere ait olan sigorta primleri ödenmezdi. Böyle bir sorunu ortadan kaldırmak için tarım ürünleri bedeli üstünden yapılacak olan tevkifat kesintileri bundan böyle internet üstünden elektronik ortamda e-kesinti hizmeti ile yapılmaktadır hale geldi.

BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi kendi hesabına göre tarım alanında sigortalı olarak çalışan bireyler, tarımsal faaliyette bulunup, BAĞ-KUR sosyal güvencesine sigortalı olarak tescil edilmiş olanlar, prim borcunun olup, olmadığının hazırlanan program aracılığıyla sorgulayabilirsiniz. Bu işlem sonra BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan kişilerin sigorta priminin olması halinde, satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin brüt tutarı üstünden, kendi prim borcunu geçmeyecek bir oranda sigorta prim kesintisinin ödenmesi gerekir. BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan kişilerin sigortalılık tescil işlemlerini internet aracılığı ile yapabilirler. E-kesinti hizmeti hasebiyle BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan, tarımsal sektörde görev almasından ötürü sigortalılığını tescil edemeyen, sigortalılığını tescil ettirip sigorta prim borcu olmayan ve mevcut sigorta prim borçlarını taksitlendiren bireylerden belli bir oranda tarımsal bir kesinti uygulanmaktadır. Aynı anda tarımsal bir görev alanında bulunduğu durumda diğer bütün sigortalı bir biçimde çalışan ve emekli olmaya hak kazanan bireylerden ise satın alınan ürün bedeli üstünden bir kesinti yapılmış olması gerekir. Belli bir oranda yapılmış olan kesintinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek aynı zamanda sigorta primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırma zorunluluğu vardır. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi için Ticari işletmeleri, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sair kurumlar olan Birlik, Kooperatif, ve diğer kurumlar, Gerçek kişi ortaklıkları, Dernekler, Ticaret şirketleri, Vakıflar, Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespiti sağlanan tarım alanında yer bulan çiftçiler de kesinti yapılacak olan grup arasında yer alır.

 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Emeklilik fonları adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

#1 serdar gücüyener,

1995 yılında adıma pan tohum tarafından bağkur a kesinti ödenmiş ancak elinde herhangi bir belge yok sgk ya baş vurduğumda müstahsil makbuzu istendi fakat pan tohum kapandığı için böyle bir belgeyi bulamıyorum bu durumda ne yapabilirim


Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar