Bağ-kur çeşitleri

İlk başta yazımıza Bağ-kur’u anlatmakla başlayalım. Bağ-kur özel sektörde çalışan sigortalı olmayan, sigorta yatırmayan yahut emekli ...

İlk başta yazımıza Bağ-kur’u anlatmakla başlayalım. Bağ-kur özel sektörde çalışan sigortalı olmayan, sigorta yatırmayan yahut emekli sandığı gibi kurumlara bağlı olmayan kimseleri kapsar. Bu insanlara aylık belli bir prim ödemek suretiyle ilerde emekli olabilme imkanı sağlayan bir emeklilik sistemidir. 15 ya da 25 senelik bir dönem boyunca yatırılan aylık ücretler nihayetinde Bağ-kur emeklisi olursunuz. Genel olarak kendi işini yapan esnaf, çiftçi, sanatkar, serbest meslek çalışanları kendi işini yapanlar için uygun emeklilik sistemidir. Sağlık alanında de Bağ-kur’lu olanlara indirim yapılabilir. Yüksek fiyatlı ilaçları makul ücretler karşılığında alabilirler. Bağ-kur bir  sosyal güvencedir. 5510 sayılı yasanın kabul edilmesiyle beraber Bağ-kur adlandırılması kaldırıldı ve sisteme 4/B ismi verildi. Fakat alışıldığı için hala Bağ-kur olarak kullanılır. Minimum minimum ücretin yüzde 32’si kadar prim ödenir.

Bağ-kur Çeşitleri Nelerdir?

Bağ-kur Çeşitleri, zorunlu(esnaf), isteğe bağlı Bağ-kur ve tarım Bağ-kur’u olmak üzere üçe ayrılır.

Zorunlu Bağ-kur

Gelir vergisi mükellefleri esnaf siciline kayıt olanlar limited, komandit, kolektif şirket ortakları ve yönetim kurulu üyesi ortakları, köy ve mahalle muhtarları, at yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörler bu Bağ-kur çeşidine dahildir.

 

Gerekli Bağ-kur sigortalılığın sona erdiği haller: Bağ-kur’a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, gelir vergisinden muaf olanlar mesleklerden kayıtlarını sildirdiği zaman, sigortalı bir şirkette çalışan kimsenin işine son verildiği zaman, özel işletme ya da şirket ortaklarının işletme ve şirketlerine mahkeme aracılığıyla tasfiye kararı verildiği zaman ve muhtarların görev süreleri bittiği zaman Bağ-kur sigortalılığı sona erer.

İsteğe bağlı Bağ-kur

Ev hanımları, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar (sigorta, emekli sandığı gibi) yurt dışında çalışanların yanında çalışmayan eşleri ve ülkede yaşayan Türk asıllı yabancı uyruklu vatandaşlardır.

Tarım Bağ-kuru

5510 sayılı kanunun 4. Maddesine göre tarımsal faaliyette bulunabilen kimselerden ziraat odalarına kayıt olmuş olanlar, ziraat odalarının olmadığı yerlerde ise tarım il ve ilçe müdürlüklerine kayıt olmuş olanlar tarım bağ kuruna dahil olabilirler. Bu kimselerin her hangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Kayıt için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir. 65 yaşını da geçmemek gerekir.

Bağ-kur’da Prim Ödemesi

Ödenecek prim miktarı kayıtlı olduğunuz Bağ-kur türlerine göre değişiklik göstermektedir. Sigortalılığı sona erenlerin 3 ay içerisinde il müdürlüklerinden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Ölüm durumunda ise en son ödenen prim ay itibari ile borcun 3 aylık prim ve ceza borcundan az olması kaydıyla sigortalılık sona erer.

Bağ-kurda basamak sisteminde gelir tablosu yer alır. Bu basamaklar 1 ile 24 arasındadır. En düşük bir maksimum basamak 24’tür. Sigortalılık başlayınca 3 ay içerisinde 1 ile 12. Basamaktan birinin seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapılmazsa 1. Basamak otomatik olarak seçilir. Her sene bir basamak yükseltilir.

Aylık Ödemeler Ne Şekildedir?

Yaşlılık ve malullük aylığı bağlanan sigorta sahipleri ile vefat halinde ölüm aylığı alanlar; Türk Toplum Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası Kurumlarından ödeme işlemlerini yapabilirler. PTT Bank şubelerinden de emekli aylıkları ödenmektedir. Ödemeler tahsis numaralarının son rakamına göre yapılmaktadır. 9,7,5 olanlara ayın 25’inde 3,1 olanlara 26’sında 8,6,4 olanlara 27’sinde 2,0 olanlara 28’inde ödemeler yapılmaktadır. Aylıklardan yapılmış olan kesintiler sosyal güvenlik destek primi ve sağlık sigortası kesintileridir.

Kullanılıyor olan sosyal güvence kurumları tek bir çatı altında birleşmiştir. Bütün işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında yapılacaktır. Bu yeni sistemle beraber E-Devlet üstünden sigortalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Her çeşit işlem ve sigorta takibi Bağ-kur çeşitleri hakkında bilgiler bu sistem üstünden takip edilir. Bağ-kur sigorta işlemleri 4/B başlığı altında gerçekleşir. İnsanlar anlık yaşantılarından çok geleceğe yönelik endişe duyarlar ve planlamalar yapmaya başlarlar. İleriye yönelik güvence almak isterler. Özel olarak ileri yaşlarda kimseye muhtaç olmak istemezler. Orada çözüm ise emekliliktir. Emekli olmak için belli seneler boyunca sigorta kurumlarına sürekli olarak prim ödenmelidir. 4 adet sosyal güvenlik kurumu bulunur. Bunlar SSK, Bağ-kur, Emekli maaşı ve GSS’dir. Ek olarak bu kurumlar sağlık güvencesi de sağlarlar. Azami kullanıcısı olanlardan biri de Bağ-kur’dur. Bağ-kur çerçevesinde bu güvencelerden yararlanmak için her ay primlerin ödenmesi gerekiyordu aksi durumda emeklilik yahut sağlık  haklarından yararlanmak mümkün değildi. 2017 senesinde çıkan yeni yasaya göre bundan böyle Bağ-kur borçları dondurulabilecektir. Bu yasa ile Bağ-kur borcu olanların Bağ-kur borçları silinmiştir. Ama bu işlem sonrası primlerin düzenli halde ödenmesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına gittikçe borç dondurma işlemlerini yapabilme imkanına sahipsiniz.

Bağ-kur primleri kayıtlı olduğunuz Bağ-kur çeşidine göre değişir. 2017’de Bağ-kur prim oranı %34,5’tir. Vakti 1 yıldır. Bağ-kur primi minimum 613,24 maksimum 4599,30 TL’dir.

Bağ-kur’da Prim Hesabı

Prim hesaplama sistemden gün sayısı gibi gereken bilgileri  girerek Bağ-kur sigorta primi hesaplamaları yapılabilmektedir.

Bağ-kur emeklilik miktarı Bağ-kur türlerine ve prim yatırılan süre gibi faktörlere bağlı olarak değişir. İnsanlar bulunmuş olduğu konuma ve mesleğine göre Bağ-kur çeşitlerinden birine kayıt olurlar. 2017 senesi itibarı ile Bağ-kur türlerine göre farklılaşan Bağ-kur emeklilik maaşları yenilenmiştir. En düşük Bağ-kur esnaf emeklilik maaşı 1.255 TL en düşük tarım Bağ-kur emeklilik maaşı 997 TL olarak belirlendi. Maksimum Bağ-kur emeklisi 2.887 TL oldu.

Bağ-kur çeşitlerinden esnaf Bağ-kur diğerlerine nazaran daha avantajlı görünmektedir. Tabi orada emekli maaşı Bağ-kur türü yönünden prim miktarına göre belirlenir.

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Emeklilik borçlanması adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar