4B Basamak Bilgisi Öğrenme Sorgulama

Son yıllarda Bağ-Kur olarak bilinen ve 4B sigorta koluna dahil olan insanlar devlette veya özel sektörde çalışmayan kişilerdir diyebi...

Son yıllarda Bağ-Kur olarak bilinen ve 4B sigorta koluna dahil olan insanlar devlette veya özel sektörde çalışmayan kişilerdir diyebiliriz. Yani işçi veyahut devlet memuru olmayan, kendisine ait bir iş yeri olan veya kendisi adına sigorta primleri yatıran insanlar 4B yani Bağ-Kurlu olarak bilinir. Bu sistem insanların yaşlılık ve emeklilik zamanlarında zorluk çekmemeleri ve onların da emeklilere sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için oluşturulmuştur. Bağ-Kur yani 4B sigorta kolunda yer bulan insanlar ödedikleri sigorta primleri dahilinde hem sağlık hizmetlerinden aynı zamanda emeklilik aylığından ve emeklilere sağlanan haklardan yararlanabilirler. 4B basamak bilgisinin ne olduğuna bu basamak değerinin yükseltilmesine ve 4B Bağ-Kur basamak primlerine ilişkin bilgileri haberimizin sonrasında bulabilirsiniz.

Her şeyden önce 4B basamak bilgisinin ne olduğuna bakacak olursak; türkiyede yer bulan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hem işçiler hem memurlar aynı zamanda kendi adına bağımsız çalışmakta olan esnaflar bundan böyle SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek çatısı altında toplandı. Lakin bu farklılık gerçekleştirilmeden önce 4B’li yani Bağ-Kurlular basamak değerlerine göre sigorta primlerini yatırmaktaydı. 4B basamak bilgisine göre, Bağ-Kurluların ödemekle yükümlü oldukları prim miktarını belirten ifadelerdir. 4B basamak bilgisine göre yahut diğer bir ifade ile Bağ-Kur bilgisine göre bu basamak değerleri 1 ile 24 arasında farklılık gösterir. Bağ-Kurlu kimselere ilk girişte 1 ile 12.basamak arasında seçim yapmalarına olanak tanınmaktaydı. Bağ-Kurlu veyahut 4B çerçevesinde yer bulan insanlar seçtikleri basamakları en geç doksan gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile bildirmekle yükümlüydü diyebiliriz. Eğer insanlar 4B basamak bilgisine ve seçimine dair talepte bulunmazlar ise sistem onları otomatik olarak 4B basamak bilgisi çerçevesinde ilk basamaktan başlatmaktadır.

 

4B Bağ-Kur Basamak Yükseltme

4B basamak bilgisi çerçevesinde yer bulan ve Bağ-Kurlu vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi olan 4B Bağ-Kur basamak yükseltme işlemi Bağ-Kurlu insanların girişte seçtikleri basamakların bir üst basamağa taşınması işlemine verilen addır. Bağ-Kura kaydını yaptıran kimselerin doksan gün içerisinde 1-12 arasında basamak seçme imkanı olduğundan bahsetmiştik. Lakin böyle bir talepte bulunmayan vatandaşların kayıtları sistem aracılığıyla 4B basamak bilgisi çerçevesinde otomatik olarak birinci basamaktan başlatılmaktadır. Ek olarak birinci basamaktan başlatılan kimseler, yine sistem ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla senede bir olmak üzere bir üst basamağa yükseltilmektedir. Lakin bu noktada yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güvenlik amacı ile gerçekleştirdiği farklı uygulama mevcuttur. Bağ-Kurlu insanların ilerde zor halde kalmamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da işlevini gerçekleştirebilmesi için on üçüncü basamak işe yirmi dördüncü basamak arasındaki basamaklardaki bekleme zamanı bir seneden iki seneye uzatılmaktadır. Ek olarak kimselerin de Bağ-Kur prim borçlarının olmamaları gerekir.

4B Bağ-Kur Basamak Primleri

Yine 4B basamak bilgisi çerçevesinde yer bulan Bağ-Kurlu vatandaşları çok yakından ilgilendiren diğer konulardan bir tanesi de 4B Bağ-Kur basamak primleridir. Bağ-Kur primlerinin ne kadar olduğunu veya en düşük ile azami Bağ-Kur primlerinin neler olduğuna haberimizin devamından ulaşabilmektesiniz. Yeni seneye girişle birlikte yani 2017’de güncellenen Bağ-Kur prim oranları çerçevesinde bu sene Bağ-Kur prim oranı %34.5’tir. Ek olarak bu prim oranı 2018′ kadar devam edecektir. Yeni seneye giriş ile birlikte ise yine Bağ-Kur prim oranında güncellemeler yapılacaktır. Bunun peşi sıra geçtiğimiz seneler itibari ile de Bağ-Kur prim borcu bulunmayanlar bu prim miktarından indirim talep edebilme imkanına sahip olacaklar.

4B basamak bilgisi bu şekildedir. 2017 çerçevesinde gerçekleşen Bağ-Kur prim miktarlarına baktığımızda ise asgari prim miktarının 613,24 TL azami prim miktarının ise 4599,30 TL olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ek olarak 4B Bağ-Kur basamak prim ücretleri çerçevesinde yer bulan ve dikkatli olunması gerekli olan diğer bir nokta ise, Bağ-Kurlu vatandaşların 5510 sayılı kanunda dile getirilen prime esas kazançlarının (ücretlerinin) alt ve üst sınırlarının belirlenmesi gerekir. Bu ise kimselerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gelir beyanları ile gerçekleşmektedir. Lakin bu noktada öne çıkan konu ise, bu gelir beyanında Bağ-Kurlu kimselerin işyeri ve bu iş yerlerinde çalıştırdıkları bir sigortalı var ise, bu beyan maksimum fiyat vermiş olduğu sigortalıdan daha düşük olamamaktadır. Bu konu 5510 sayılı kanunda dile getirilmiştir. Bunun yanında 4B çerçevesinde yer bulan Bağ-Kurlu vatandaşların yine 5510 sayılı Kanunda gösterildiği gibi iş yerlerinde sigortalı bir çalışanları var ise, çalıştırmış olmakta olduğu maksimum tehlike sınıfı ve prim oranına yani prim ücretine de dahil olmaktadırlar. Ayrıca bütün bu 4B basamak bilgisi prim ücretleri veya prim oranları dışında şirket ortakları için de yine kanunda yer bulan belli maddeler bulunur. Bu maddelere göre ise şirket ortakları eğer sahibi oldukları iş yerinde sigortalı olarak çalışırlar ise bu ücretler Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla dikkate alınmayacaktır. 4B basamak bilgisi de böyledir.

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Kimlik yenileme adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar